of 61441 LinkedIn

VNG kritisch over tariefverhoging DROP

Het voorstel van het ministerie van Binnenlandse Zaken om de tarieven aan te passen voor het gebruik van de voorziening Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) valt niet in goede aarde bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook op andere onderdelen uit de VNG kritiek.
© Shutterstock / Inna Bigun

Het voorstel van het ministerie van Binnenlandse Zaken om de tarieven aan te passen voor het gebruik van de voorziening Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) valt niet in goede aarde bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het zou gemeenten 0,5 miljoen euro extra kosten. Ook op andere onderdelen uit de VNG kritiek.

Verdubbeling kosten

‘Voor de grootste gemeenten houdt dit een verdubbeling van kosten in’, schrijft de VNG. Met het publiecatiesysteem kunnen mensen met een account op MijnOverheid.nl mededelingen inzien die betrekking hebben op hun woonomgeving. De wijzigingen leiden volgens de VNG tot een tariefsverhoging bij de 23 grootste gemeenten, terwijl het uitgangspunt in de memorie van toelichting van de Wet elektronische publicaties (Wep) medio 2019 was ‘dat de bestaande tariefstructuur ongewijzigd blijft’. Het is volgens de VNG ‘niet redelijk hierop terug te komen kort na de behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer’.

 

Tussentijds niet aangepast

Ook heeft de VNG kritiek op ‘de aanpassing aan de prijsontwikkeling met terugwerkende kracht tot 2013’. Een van de tariefaanpassingen betreft een koppeling aan de prijsontwikkeling. Dat het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) tussentijds het tarief niet heeft aangepast aan de prijsontwikkeling is volgens de VNG ‘een verzuim van de organisatie en niet van de gemeenten.’ Ook zou het in rekening brengen van de tariefsverhoging sinds 2013 niet kunnen omdat het in strijd is met de overeenkomst tussen KOOP en de gemeenten.

 

Impact

Volgens de VNG leidt het ineens invoeren van de maatregelen tot een lastenverhoging van 0,5 miljoen euro per 2021. ‘Wij vragen u om de verhoging van de lasten in de tijd te faseren, zodat de impact wordt verminderd. Een alternatief is dat u de activiteiten met betrekking tot digitale attendering zelf bekostigt als u van mening bent dat deze onverwijld moeten worden opgepakt.’

 

Ongevraagde e-mails

De minister schreef begin december: ‘Een belangrijk onderdeel van de Wet elektronische publicaties is de introductie van de bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om personen elektronisch te attenderen op publicaties die betrekking hebben op hun woonomgeving.’ Volgens de VNG wordt met het besluit ‘de basis gelegd voor ongevraagde digitale attendering (per e-mail) op nieuwe elektronische publicaties om het publieksbereik te verhogen.’ Om ervaring op te doen met de reacties van burgers, wordt de suggestie gedaan eerste enkele pilots te ontwikkelen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Opmerker (orig) op
Globaal gezien: door het rijk niet te betalen? Over de gemeentelijke schutting en dan manen tot betaling...brrrrrr