of 62284 LinkedIn

Verkeersgegevens beschikbaar als open data

De Nationale Databank Wegverkeersgegevens is voortaan door iedereen te gebruiken. De gegevens uit de NDW komen beschikbaar als open data.

De Nationale Databank Wegverkeersgegevens is voortaan door iedereen te gebruiken. De gegevens uit de NDW komen beschikbaar als open data.

24.000 Meetlocaties
De NDW is opgezet om door middel van het delen van op grote schaal verzamelde meetgegevens de verkeersdoorstroming te kunnen verbeteren. Rijkswaterstaat, alle provincies en stadsregio's en de vier grote gemeenten werken daarin samen. Op 24.000 meetlocaties langs de weg worden daartoe metingen gedaan naar de verkeersintensiteit, snelheden, (verwachte) reistijden en voertuigcategorieën (lengtes). Die gegevens zijn tot dusver tegen een licentiebedrag verkrijgbaar voor partijen die bijvoorbeeld verkeersinformatie bieden, zoals de Verkeersinformatiedienst (VID) en Nokia.

Opendatabeleid
Maar de bijbehorende onkostenvergoeding van 6000 euro is voor veel potentiële app-bouwers en andere geïnteresseerden met innovatieve bedoelingen te hoog, stelt de NDW-woordvoerster. "En op deze manier krijgt vooral ook het opendatabeleid van de overheid vorm." Het vrij en kostenloos gebruiken van de data zorgt dat veel meer mensen er iets mee kunnen doen. Bij een eerdere prijsvraag werd zo al een 'brugalarm-app' bedacht.

Nog meer gegevens
Voornoemde gegevens zijn vanaf nu beschikbaar; eind dit jaar volgen ook gegevens over filemeldingen, de open/dicht-status van bruggen, wegwerkzaamheden en verkeersmaatregelen bij evenementen. Gebruikers van de gegevens dienen zich wel te realiseren dat het om grote heveelheden gegevens gaat - meer dan 600 miljoen per dag. het meetnetwerk wordt ook nog steeds uitgebreid, als is volgens de woordvoerster met de huidgie 6000 kilometer die wordt gemeten het grootste deel van het (rijks)wegennet al afgedekt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Peter Millenaar op
Jazeker.
De gebruiksvoorwaarden zeggen eerst dit: "Deze “Open Data Service” van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) is alleen bedoeld voor het faciliteren dan (lees: van, PM) gratis hergebruik van actuele verkeersgegevens zoals gegenereerd door of in opdracht van NDW(-partners) met het oog op gebruik door NDW(-partners) zelf". Dat kan moeilijk anders worden verstaan als dat hergebruik niet voor een ieder bestemd is, maar slechts voor de NDW dataleveranciers zelf. Een dergelijk voorbehoud, hoe zwak ook, je kan het immers omzeilen, is niet in overeenstemming met het voor een ieder zonder juridische, technische of financiële belemmering voor hergebruik beschikbaar stellen van gegevens.
Wel staat op de NDW-site dat je een licentie à 6000 euro kan nemen op een soort van full-service. Zie vorige punt.
Onder 'Datalevering', welke de kennelijk als Open Data bestempelde beschikbaarstelling betreft, vinden we vervolgens dit: "NDW geeft geen garanties op beschikbaarheid, actualiteit en continuïteit van de datafeed. Voor afnemers van open data is geen servicedesk beschikbaar of andere vormen van dienstverlening." Open Data komt voort uit de Richtlijn hergebruik overheidsinformatie, waarvan de belangrijkste achtergrond is het ten gelde maken van overheidsinformatie door de private sector. Een app-bouwer (als voorbeeld daarvan) kan met deze gratis levering niet veel, want NDW kan zomaar de service stopzetten; dat risico gaat geen bedrijf nemen. En verouderde data, daar gaat nooit iemand een cent aan verdienen. Omdat voor Open Data de context en juistheid enorm van belang is, is het ontbreken van welke dienstverlening o.i.d. ten behoeve van deze dataset een behoorlijke omissie. Bij het ontsluiten van data is het heel belangrijk om ook een feedback-kanaal open te stellen, juist om tegemoet te komen aan de doelstelling van de Richtlijn.
Samengevat: als je de full optie wil moet je dokken, en dat is daarom geen open data, en de voorwaarden waaronder de zogenaamde open data levering beschikbaar wordt gesteld maken dat het het predikaat open data niet verdient.
Bijomend punt: anoniem ip-adressen bijhouden is tegenstrijdig, aangezien ip-adressen worden beschouwd als persoonsgegeven.
Door Serge Bouwens op
Beste Peter,
kan je je commentaar toelichten?