of 59250 LinkedIn

Veiligheidsregio's onvoldoende klaar voor uitval ICT/elektriciteit

Veiligheidsregio's zijn zich onvoldoende bewust van de mogelijke gevolgen van de uitval van ICT en elektriciteit. Continuïteitsplannen ontbreken vaak nog.

Veiligheidsregio's zijn zich onvoldoende bewust van de mogelijke gevolgen van de uitval van ICT en elektriciteit. Continuïteitsplannen ontbreken vaak nog, blijkt uit een inventarisatie. Het risicobewustzijn moet omhoog, vindt minister Opstelten.

C2000
Minister Opstelten heeft de Inspectie VenJ onderzoek laten doen naar de storing die zich een jaar geleden voordeed in het telecomknooppunt in de Waalhaven in Rotterdam. Daarbij vielen allerlei cruciale verbindingen uit, waaronder die van C2000 (het communicatiesysteem van politie en brandweer) en het 112-systeem. Vier veiligheidsregio's ondervonden de gevolgen; brandmeldinstallaties werkten niet en delen van het Nationaal Noodnet vielen uit. De gevolgen vielen mee om dat het euvel zich 's nachts voordeed. KPN en de veiligheidsregio's hebben wel adequaat gereageerd, maar zouden toch veel beter voorbereid moeten zijn op dergelijke situaties.

Besef
Minister Opstelten meldt de Kamer dat de betreffende veiligheidsregio's zich wel bewust zijn van het belang van continuïteitsmanagement voor hun verzorgingsgebied, "maar dat zij zich slechts ten dele beseffen dat de uitval van communicatievoorzieningen zodanig grootschalig kan zijn, dat operationele hulpdiensten en andere vitale en/of maatschappelijke organisaties hun taken niet meer naar behoren kunnen uitvoeren." Drie van de vier regio's zijn wel bezig met het opstellen van continuïteitsplannen.

Plan
Opstelten heeft het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) ook onderzoek laten doen naar dergelijke plannen bij organisaties in het openbaar bestuur en in de sector openbare orde en veiligheid (OOV). Tachtig procent van de organisaties in die sectoren had eind 2011 een continuïteitsplan voor uitval van ICT/elektriciteit moeten hebben, zo wilde het kabinet. Maar in werkelijkheid blijkt dat inmiddels nog maar 19 procent te zijn. Met de kanttekening dat ruim de helft het dit jaar wel voor elkaar wil krijgen. Gebrek aan tijd en capaciteit is de meest genoemde reden voor de omissie.

Bewustzijn
Opstelten vindt dat het risicobewustzijn nog lang niet hoog genoeg is. Provincies en waterschappen nemen hun verantwoordelijkheid, maar gemeenten kunnen nog veel verbeteren. De grootste slag moet echter gemaakt worden door de politieregio's en - nog meer - de veiligheidsregio's. Die laatsten moeten continuïteitsmanagement als belangrijk onderdeel van hun bedrijfsvoering zien, aldus Opstelten. Hij wil daarover in gesprek met het Veiligheidsberaad.

 

Zeeland

De Veiligheidsregio Zeeland stelt naar aanleiding van het onderzoek al over voldoende backup-systemen te beschikken om uitval van de standaard telefoonverbinding in crisissituaties te kunnen opvangen. De storing leidde destijds in Zeeland tot problemen met de communicatie tussen de meldkamer en de ziekenhuizen. Maar mobiele telefoon, mobilofoon, portofoon of het nationale noodnet bieden altijd uitkomst, aldus de VRZ. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.