of 59130 LinkedIn

Veertig procent gemeenten heft precariobelasting

Veertig procent van de gemeenten heeft een tarief vastgelegd in de verordening voor precariobelasting, die kan worden opgelegd aan nutsbedrijven met ondergrondse kabels en leidingen. Dat wordt duidelijk uit een onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo).

Veertig procent van de gemeenten heeft een tarief vastgelegd in de verordening voor precariobelasting, die kan worden opgelegd aan nutsbedrijven met ondergrondse kabels en leidingen. Dat wordt duidelijk uit een onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo).

Belasting op ondergrondse kabels en leidingen
Gemeenten kunnen precariobelasting heffen voor voorwerpen boven, op en onder de gemeentelijke grond. Een gedeelte van de gemeenten heft deze belasting ook bij ondergrondse kabels en leidingen. De nutsbedrijven brengen deze belastingen vaak weer in rekening bij de burger. Coelo wilde met het onderzoek inventariseren welke gemeenten hier precariobelasting voor heffen, zo meldt VNG Magazine. Het onderzoekscentrum heeft daarom gemeentelijke precario-verordeningen bekeken, in opdracht van het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen. 


Relatief veel stedelijke gemeenten
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de gemeenten die hiervoor een tarief hebben, zich vooral bevinden in Zeeland, waar alle gemeenten een tarief hebben en Noord- en Zuid-Holland, Gelderland en Friesland. In de provincies Brabant, Groningen en Limburg heffen gemeenten de belasting niet. In Drenthe is er zelfs niet één gemeente die precariobelasting heft op leidingen. Over het algemeen zijn het meer stedelijke gemeenten die precariobelasting heffen. Gemeenten met een kleinere oppervlakte rekenen de belasting daarnaast  relatief vaker. Het gemiddelde tarief is 1,02 euro per meter, waarbij ook gemeenten zonder tarief zijn meegenomen. Het tarief in gemeenten met een verordening varieert van 0,26 euro tot 10,74 euro per meter.

Precario wordt afgeschaft

De precariobelasting voor nutsnetwerken wordt uiteindelijk afgeschaft. Gemeenten krijgen tien jaar de tijd om de effecten van hun inkomensderving te kunnen opvangen. Dat heeft minister Plasterk (Binnenlandse Zaken)  in juni bekendgemaakt. Precariobelasting voor onder meer terrassen blijft wel bestaan. De belasting levert elke gemeente jaarlijks gemiddeld twee miljoen euro op. De overgangstermijn van tien jaar kan worden verkort als wordt besloten om het gemeentelijk belastinggebied te verruimen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
En..... gaat het Rijk (dienst der domeinen) dan zelf ook haar gebruiksvergoedingen voor kabels en leidingen in rijksgrond terugbrengen?
Door Ivo op
Makkelijk van de minister. Als je deze inkomstenbron afschaft, zou je dat moeten compenseren en niet zeggen zoek het lekker zelf uit.

Relevante Parlementaire Dossiers