of 59345 LinkedIn

Valkenswaard als eerste gemeente in de BGT

De gemeente Valkenswaard heeft als eerste gemeente de overstap gemaakt naar de nieuwe Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

De gemeente Valkenswaard heeft als eerste gemeente de overstap gemaakt naar de nieuwe Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Nationale kaart

De BGT is de nationale kaart waarin alle objecten en gebieden (van gemeentelijke stoepen en provinciale wegen tot treinsporen en bruggen) op een eenduidige manier topografisch zijn vastgelegd. Tot dusver hebben de bronhouders van deze informatie (gemeenten, waterschappen, provincies, Prorail en de ministeries van IenM, EZ en Defensie) nog hun eigen, verschillende manieren om daarvoor kaarten te maken. In januari 2016 moet de opbouw van de BGT zijn afgerond. Overheden moeten er vervolgens verplicht gebruik van maken.

Kaart online
Burgemeester Ederveen van Valkenswaard ontving vorige week de eerste BGT-oorkonde. Valkenswaard heeft de BGT-kaartgegevens (objecten) verzameld en eenduidig beschikbaar gesteld aan het Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT (SVB-BGT), die ze vervolgens heeft geleverd aan de nieuwe landelijke voorziening LV-BGT. Een deel van de objectgegevens is afkomstig van het ministerie van EZ (agrarische gebieden) en van waterschap De Dommel. De kaart is inmiddels te benaderen op de website van Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK).

Beheerprogramma

Projectleider BGT Hans Baudoin, tevens teammanager beheer openbare ruimte, noemt de gemeente Valkenswaard ambitieus op dit gebied, maar noemt ook een andere reden voor het vooroplopen. "We hadden die basisgegevens nodig voor een uniform beheerprogramma en we hadden een achterstand in het beheer van onze gegevens." Volgens hem wat het wel 'puzzelen' met software en processen om de zaak rond te krijgen.
 

Bijhoudingsproces
Het aanleveren van de basiskaart is een stap, maar nog niet het hele verhaal. Gemeenten zullen ook een bijhoudingsproces moeten inrichten waarmee de BGT actueel wordt gehouden. Centraal moet daarvoor nog een berichtensysteem worden opgeleverd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.