of 59318 LinkedIn

Utrechtse gemeenten sturen aan op gezamenlijke ICT

De gemeenten Baarn, De Bilt, Bunnik, Soest, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede willen samen met de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (waarin de meest van die gemeenten al samenwerken) de kwaliteit en continuïteit van de ICT-gedreven taken realiseren. Dat zou het beste kunnen via een gemeenschappelijke regeling waarin - om te beginnen - de ICT-infrastructuur, het beheer van de werkplekken en de kantoorautomatisering worden ondergebracht.
2 reacties
Zes gemeenten in het oosten van de provincie Utrecht overwegen de oprichting van de ‘Regionale ICT Dienst (RID) Oost Utrecht’, om ICT-kwesties beter het hoofd te kunnen bieden.
Gemeenschappelijke regeling
De gemeenten Baarn, De Bilt, Bunnik, Soest, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede willen samen met de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (waarin de meest van die gemeenten al samenwerken) de kwaliteit en continuïteit van de ICT-gedreven taken realiseren. Dat zou het beste kunnen via een gemeenschappelijke regeling waarin - om te beginnen - de ICT-infrastructuur, het beheer van de werkplekken en de kantoorautomatisering worden ondergebracht.

Beheersen
Het raadsvoorstel, dat in min of meer gelijkluidende vorm deze en volgende maand door de afzonderlijke gemeenteraden moet worden goedgekeurd, verwoordt de motivering voor het opzetten van de RID met de argumenten die ook bij andere gemeenten zijn te horen gelden. “Het wordt voor kleine en middelgrote gemeenten steeds lastiger om de ontwikkelingen op ICT-gebied zelfstandig op te pakken. Het aantal ICT-medewerkers is beperkt, zodat er al snel gaten vallen bij uitval of vertrek. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om de noodzakelijke, vaak specialistische deskundigheid in huis te halen en te behouden. Samenwerking op het gebied van ICT zorgt ervoor dat de kwetsbaarheid wordt verkleind, de continuïteit beter kan worden gegarandeerd en de kosten kunnen worden beheerst.”

2009
De gemeenten Baarn, Bunnik, Houten, Soest en Wijk bij Duurstede zijn overigens al sinds 2009 in overleg over ICT-samenwerking en een bijbehorend ‘shared service center’. Houten haakte na een tijdje af en Utrechtse Heuvelrug en de RSD Kromme Rijn Heuvelrug kwamen er op hun beurt weer bij en uiteindelijk ook De Bilt. Het KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten (KING) dringt al enige tijd aan op meer vergelijkbare samenwerkingsvormen tussen gemeenten.

Gemeenschappelijke regeling
De nieuwe organisatie moet vanuit één lokatie de generieke ICT-voorzieningen in eigendom krijgen en beheren. Ook al het ICT-personeel komt er in dienst. De gemeentesecretarissen of directeuren bedrijfsvoering zijn gezamenlijk de opdrachtgever. In onderling overleg hebben de zes gemeenten gekozen voor een gemeenschappelijke regeling als rechtsvorm. Deze moet op 1 januari van start gaan, waarna volgens de planning op 1 april 2014 de overgang voltooid moet zijn. De aanloopkosten en het structurele budget worden verdeeld naar rato van het aantal werkplekken bij de deelnemende gemeenten.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Peter ter Telgte (senior-adviseur) op
Uitgebreide informatie over RID Oost Utrecht vindt u op http://www.telengy.nl/in-de-praktijk/104/regionale-ict-dienst-oost-utrecht
Door Sharma Sewnundun (senior adviseur) op
Het bericht over de samenwerking verbaasd mij enigszins. Op dit moment weten wij als geen ander dat het opzetten van een SSC een taai proces is. In de praktijk is tot op heden alleen de SSC in West Friesland succesvol geweest. Ik vraag me serieus af waar of er voldoende rekening wordt gehouden met de eindgebruikers in het verhaal. Daarnaast stel ik mij, mede gelet op de begrotingen die links en rechts zwaar onder druk staan, wanneer zo'n SSC daadwerkelijk gaat renderen? De volgende vragen komen bij mij spontaan naar boven. Wanneer moet zo'n SSC zijn opgericht? En wat moet het gaan kosten? Wie betaalt de oprichtingskosten? Welk verdeelsleutel wordt gehanteerd? Wanneer gaat de eindgebruiker er daadwerkelijk iets van merken? Over een maan na de oprichting? Over 2 maanden? Over 6 maanden? En is het wel uberhaupt een taak van gemeenten om IT-infra te beheren? Zijn ze daar voldoende capabel voor? Is er op structurele basis geinvesteerd in kennis en knowhow? etc. etc.