Winkelstraten
CityTraffic telt sinds 2010 passanten in tal van winkelstraten in grote steden. Het bedrijf kan via mobiele telefoons met wifi of bluetooth vaststellen hoeveel unieke bezoekers er zijn, hoe lang ze blijven, langs welke route ze lopen en of ze nog eens terugkomen. Dergelijke data worden verkocht aan bijvoorbeeld winkelketens. In Utrecht zijn op zijn minst twee meetpunten, maar het bedrijf wil volgens het college de exacte locaties niet prijsgeven.

Toestemming

Utrecht denkt dat CityTraffic in elk geval duidelijk moet melden aan passanten waar zij geteld kunnen worden. Mensen zouden ook toestemming moeten geven, want uit hun gegevens valt af te leiden waar ze zijn geweest. Zolang deze geheime tellingen niet verboden zijn, kunnen mensen telling voorkomen door hun wifi buiten uit te zetten. (ANP)