of 59318 LinkedIn

‘Uitwerking digitaliseringsstrategie ontbreekt’

‘De Miljoenennota van 2018 toont een opvallend gebrek aan daadkracht als het aankomt op het zekerstellen van het toekomstig verdienvermogen van Nederland’, zo luidt de reactie van Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL). Ook Nederland ICT stelt zich kritisch op in een reactie op de Miljoenennota. Open State Foundation.

‘De Miljoenennota van 2018 toont een opvallend gebrek aan daadkracht als het aankomt op het zekerstellen van het toekomstig verdienvermogen van Nederland’, zo luidt de reactie van Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL). Ook Nederland ICT stelt zich kritisch op in een reactie op de Miljoenennota. Open State Foundation wijst het kabinet op het belang van standaarden bij open data. 

'Kabinet Rutte III niet bereid om te investeren'

DINL behartigt de belangen voor aanbieders van digitale infrastructuur. De stichting zegt in een reactie dat uit de Miljoenennota duidelijk wordt dat kabinet-Rutte III niet bereid is om te investeren in de ambitie om digitale koploper van Europa te worden. 'Zoals de zaken er nu voor staan wil het kabinet van alles maar zal de markt er volledig op eigen kracht voor moeten zorgen dat het ook gebeurt en zelf de randvoorwaarden moeten regelen. Want bedrijven moeten niet alleen investeren in digitalisering, maar ook in beschermen van data en digitale weerbaarheid. Providers van digitale infrastructuur moeten fors investeren in nieuwe technologie, maar betalen ook precario en leges, en moeten grote bedragen in de schatkist storten voor telecomfrequenties. Niets daarvan komt ten goede aan die digitale ambities’, zegt Michiel Steltman, directeur van Stichting DINL.  


'Stortvloed aan nieuwe regels vanuit de EU'
Steltman wijst daarnaast ook op een  ‘stortvloed’ aan nieuwe digitale regelgeving vanuit de EU en het feit dat de sector met moeite aan personeel kan komen. Ook zijn er knelpunten zoals tekort aan energie voor nieuwe datacenters. ‘Maar het huidige overheidsbeleid is wel een erg riskante benadering van de wens om digitale koploper te worden en zo nieuw verdienvermogen te creëren.’ Volgens DNIL investeren overheden in omringende landen zoals Noorwegen, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk investeren wél fors in digitalisering en de daarvoor benodigde infrastructuur.

 
'Geen aandacht voor de impact van digitalisering op de arbeidsmarkt'

Nederland ICT is eveneens kritisch en ziet voornamelijk ‘kleine makkelijke maatregelen, maar geen structurele aanpassingen’ die Nederland toekomstbestendig maken. De organisatie mist aandacht voor de enorme impact die digitalisering gaat hebben op de arbeidsmarkt. ‘Er wordt geen geld uitgetrokken om het opnemen van digitale geletterdheid in het curriculum te versnellen. Ook het probleem van de dreigende numerus fixus voor ICT-opleidingen wordt niet geadresseerd. Het aantrekken van talenten uit het buitenland wordt juist moeilijker gemaakt, door het afschaffen van de fiscale 30 procent-regeling. Uit de Miljoenennota blijkt dat dit doorgaat, zonder overgangsregeling.’ De extra 30 miljoen die het kabinet uitgeeft aan veiligheid van digitale infrastructuur is nog geen reden tot juichen, schrijft de stichting. ‘Waar dit geld aan wordt uitgegeven is nog onduidelijk.’


'Focus met open data op standaardisatie'  

Open State Foundation geeft in een reactie aan dat het kabinet met doelstellingen voor open data de focus op standaardisatie moet leggen. 'Ongeveer 10 procent van de open data op data.overheid.nl is afkomstig van lagere overheden en deze data wordt weinig hergebruikt. Weinig gebruikers zitten immers te wachten op een dataset over bodemgesteldheid en wandelpaden van alleen de gemeente Hellendoorn. En indien alle lagere overheden een open dataset beschikbaar stellen, dan is deze niet altijd gestandaardiseerd. Dit werpt onnodige drempels op die hergebruik van open data van lagere overheden in de weg staan', aldus directeur a.i. Tom Kunzler. Open State Foundation wil meer centrale regie en ‘pas toe of leg uit’-standaarden. 'Een interbestuurlijke overheidsorganisatie dient datasets die in aanmerking komen voor standaardisatie te identificeren, standaarden op te stellen, verplicht te stellen en de toepassing van deze standaarden te monitoren. Zonder deze centrale regie en verplichtingen zal gebruik van open data voor lagere overheden niet goed van de grond komen.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Patrick Spigt (manager IT) op
Volledig mee eens dat NL en de EU gezamenlijk en goed gecoördineerd veel meer moeten investeren. Zo niet, dan zullen wij economisch nog meer terrein verliezen. Daarnaast verliest de overheid haar meerwaarde in een maatschappij waarin alles digitaal en vaak automatisch in een seconde wordt geregeld.