of 63966 LinkedIn

Uitvoeringsprogramma e-overheid krijgt code rood

Te complex, een eenzijdige oriëntatie op techniek en een gebrek aan visie. Het landelijke overheidsprogramma dat de basis moet leggen voor een soepele elektronische dienstverlening aan de burger, dreigt te mislukken.
20 reacties
Te complex, een eenzijdige oriëntatie op techniek en een gebrek aan visie. Het landelijke overheidsprogramma dat de basis moet leggen voor een soepele elektronische dienstverlening aan de burger, dreigt te mislukken.

Verbeteren
Dat stelt een team van onafhankelijke deskundigen dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken het uitvoeringsprogramma doorlichtte. Eind 2008 spraken rijk, gemeenten, provincies en waterschappen af vaart te maken met het verbeteren van de elektronische dienstverlening. 

Vertrouwelijk

Vier deskundigen onder leiding van Arthur Docters van Leeuwen, oud-voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, onderwierpen het Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP) aan een zogenoemd gateway review.
Dat is een in Engeland ontwikkelde methode om in korte tijd de slaagkansen van ICT-projecten te beoordelen. Vakgenoten interviewen daarbij in een paar dagen de belangrijkste betrokkenen. De Automatisering Gids wist vorige week de hand te leggen op het vertrouwelijke eindrapport van de reviewers.

 

Imago
De beoordelaars geven het uitvoeringsprogramma e-overheid de code kleur rood. Als de minister niet snel ingrijpt, dreigt er onacceptabel grote schade. De kwaliteit en het imago van het openbaar bestuur zijn volgens Docters van Leeuwen en zijn collega’s in het geding.  Probleem is dat het invoeren van de nieuwe dienstverleningsconcepten om ingrijpende organisatieveranderingen vraagt. Gemeenten hebben daar ondersteuning bij nodig, maar die wordt nog maar mondjesmaat geboden.

 

Te omvangrijk
Het NUP, dat bestaat uit negentien bouwstenen, zes voorbeeldprojecten en vier andere onderdelen, is volgens de beoordelaars ook veel te omvangrijk en complex. Ook de samenhang ontbreekt. De kritiek op de totstandkoming van de e-overheid komt niet onverwacht. Begin deze maand publiceerde BB Digitaal Bestuur een artikel waaruit bleek dat maar zeven van de negentien NUP-bouwstenen tijdig opgeleverd kunnen worden.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door ambtenaar (waakhond) op
Tot nu toe heeft het NUP al miljoenen zoniet miljarden gekost. (alleen al de kosten van de Egem advisieurs, met commerciele belangen, bedragen 12 miljoen), Wat heeft het de burger opgeleverd? Hogere OZB om de kosten te dekken en straks met de bezuinigingen nog meer. Dienstverlening is niet merkbaar verbeterd of je moet een call center als verbetering zien. Vreemd alleen dat het bedrijfsleven inmiddels al terug komt van de klant contactcentre strategie!
Door Alwin Kohlbrugge op
Ik bedoelde natuurlijk EGEM is niet meer
Door Alwin Kohlbrugge (Adviseur Bedrijfsvoering E-dienstverlening gemeenten) op
ICTU is inmiddels niet meer en KING heeft deze rol overgenomen. Het NUP tezamen met het realisatieplan dat gemeenten hebben opgesteld biedt voldoende samenhang om het E-loket 2015 te realiseren. Uit de rapportage van BZK " Checklist gemeenten" blijkt dat veel gemeente goed op weg zijn, maar dat we er nog niet zijn. Er zijn voldoende partijen in de markt die gemeenten ondersteunen bij het bereiken van hun doelstelling en ik ben ervan overtuigd dat dit gaat lukken.
Door dirk hoofd (dir eig ECC-) op
ik vindt de wabo controversieel om meer reden dan ik hier wil omschrijven.
in ieder geval kunnen de voorgestelde procedures verminderd worden. 1 soort aanvraag. Alle aanvragen kunnen in 2 fasen behandeld worden. De eerste fase snel door de gemeente. met de nodige ontheffingen waarbij termijnen inelkaar kunnen worden geschoven. De tweede fase door arch of ing bureaus of door handhavingsafdeling of RUD's. het welslagen van wabo is afhankelijk van DURP. Het geeft veel gemeenten lucht.
Door P.P. de Waal (beleidsmedewerker) op
Het idee achter het NUP is goed: alle losse programma's onder één dak brengen en daar een strakkere regie over voeren. Op dat laatste loopt het programma echter stuk. Er zijn teveel partijen bij betrokken, teveel technische, juridische en organistorische uitdagingen, om die goed te regisseren. De inspanningen hebben nu veel weg van een bokser, die in het wilde weg slaat en wel ziet wat hij raakt. Met een paar goed gerichte klappen, zou hij meer effect sorteren. Er zit maar één ding op: het hele programma temporiseren, prioriteiten stellen en beter faseren. Bovendien zullen er betere randvoorwaarden geschapen moeten worden. De ondersteuning vanuit de Rijksoverheid (ICTU) is momenteel om te huilen en kleinere lokale overheden ontberen veelal de know how, om e.e.a. zelf op te pakken. Daarmee worden ze prooi van gewiekste marktpartijen.
Door Ralf Meelker op
@Frans: NUP organisatie is door rapport besmet. Te veel belanghebbende partijen. Totstandkoming terugbrengen naar klein slim groepje.
Door Frans op
@Ralf : Het NUP is (te) veel en (te) ambitieus. Daar komen we nu achter. De basisregistraties kunnen de ruggegraad gaan vormen voor de overheids informatievoorziening en die is te realiseren. Dus eens met de prioritering. De organisatie daarvoor is ook nodig en die is opgetuigd met het NUP. Voorstel die dan houden en meer scope -BR's lijkt mij een prima idee-.
Door Ralf Meelker op
Dit vraagt om een spoeddebat. Haal een streep door NUP. Basisregistraties eerst.
Door Rob Heimering (O&I adviseur gemeente) op
Het NUP heeft, als alle andere Overheidsinitiatieven, last van de bestuurlijke driedeling en ook last van adviseurs met een eigen belang. Het vraagt vooral om politieke moed om een aantal centralistische voorzieningen en randvoorwaarden neer te durven zetten.
Laat vooral niet het wiel uitvinden door 450 gemeenten!
Door Nico op
Dit soort vertrouwelijke nota's lekt niet uit, maar wordt gelekt. Van leeuwen is slim genoeg om niet te lekken (geheime dienst :-). Welk doel zou de opdrachtgever (BZK) hebben bij het uitlekken van deze informatie....macht?