Gang naar de rechter blijft mogelijk
Het schrappen van Wob-verzoeken uit de wet voor dwangsommen betekent niet dat bijvoorbeeld een ministerie of gemeente niet meer op tijd hoeft te reageren op een aanvraag of bezwaar, benadrukt Plasterk. Zij blijven verantwoordelijk voor een tijdige beslissing op het Wob-verzoek. Gebeurt dat niet, dan kan de burger altijd nog naar de rechter stappen. 
 
Wet open overheid 

De Eerste Kamer moet zich binnenkort buigen over twee voorstellen die hetzelfde onderwerp raken. Onlangs werd de Wet open overheid goedgekeurd door de Tweede Kamer. Minister Plasterk is geen voorstander van dat wetsvoorstel, dat ervoor zorgt dat veel meer overheidsinformatie standaard openbaar wordt.  (ANP/Binnenlands Bestuur)