of 64231 LinkedIn

'Toeslagfraude bestrijden met risicoprofielen'

Misbruik van overheidsvoorzieningen is tegen te gaan met het gebruik van risicoprofielen en door meer samenwerking tussen gemeenten, UWV, SVB en Belastingdienst.

Misbruik van overheidsvoorzieningen, zoals de grootschalige toeslagfraude door Bulgaren die dit weekeinde aan het licht kwam, is tegen te gaan met het gebruik van risicoprofielen en door meer samenwerking tussen gemeenten, UWV, SVB en Belastingdienst.


Bulgarenroute
De fraude met toeslagen waarover dit weekeinde RTL Nieuws en Brandpunt berichtten, moet flink worden aangepakt, stelt staatssecretaris Weekers. Bulgaren blijken zich bij gemeenten (waaronder Rotterdam) in te schrijven met een vals huurcontract en krijgen op die manier een officieel adres en een burgerservicenummer. Daarmee kunnen vervolgens huur- en zorgtoeslagen worden aangevraagd of andere vormen van fraude gepleegd, terwijl de aanvragers al lang en breed weer in Bulgarije zitten.

Tegenmaatregelen mogelijk
Vice-voorzitter Simon Rijsdijk van de Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB) herkent de problematiek, maar ziet wel mogelijkheden al aan het begin van het proces de fraude minder makkelijk te maken. "We moeten echt met risicoprofielen gaan werken", zegt Rijsdijk. Dat betekent dat er niet zo makkelijk meer een GBA-inschrijving kan plaatsvinden (c.q. een BSN uitgegeven) als er signalen beschikbaar zijn dat er misschien iets mis is. Die signalen komen nu vaak niet aan de oppervlakte door te weinig informatiedeling tussen overheidspartijen zoals gemeenten, UWV, SVB en Belastingdienst.

Gerichter controleren
Bij twijfel moet er adresonderzoek plaatsvinden, maar dat kost geld en blijft daardoor vaak achterwege. Rijsdijk: "Met tachtig procent van de verhuizingen is niets mis. Daar kun je dingen automatiseren en geld vrijmaken." Maar ook met een betere samenwerking is geld te besparen, denkt hij. "Daar waar anderen zoals UWV, SVB en Belastingdienst al onderzoek hebben gedaan, moet dat niet ook nog eens door de gemeente gedaan worden." Verbeteringen aan het systeem voor 'terugmeldingen' moeten dat mogelijk maken.

Risicogestuurd adresonderzoek
De kwaliteit van de gegevens in de GBA is niet opeens een actueel onderwerp geworden. Rijsdijk verwijst meteen naar het project 'Naar Betrouwbare Persoonsgegevens', dat de NVVB samen met het ministerie van BZK uitvoert. Het afgelopen week verschenen onderzoeksrapport 'Samen Leren' over de kwaliteit van de GBA, in opdracht van BZK) onderschrijft ook Rijksdijks stelling dat het beter kan zonder meteen veel geld uit te geven. Er blijkt een methodiek voor 'risicogestuurd adresonderzoek' mogelijk waarbij een aantal risicosignalen worden gebruikt die hoog 'scoren' bij het opsporen van fouten in basisregistraties. Die signalen zijn bijvoorbeeld afkomstig van CJIB, DUO en SVB.

95 procent juist
Voor het onderzoek is ook een kwaliteitssteekproef uitgevoerd onder 5.399 adressen. Op 95 procent daarvan blijken alle bewoners correct te zijn ingeschreven in de GBA. Op persoonsniveau blijkt landelijk 97,7 procent correct ingeschreven.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jos Derckx (adm) op
meneer Weekers heeft het te druk: hij moet nu 155 miljoen meer aan wegenbelasting innen om dit gat te compenseren. Mensen met oldtimers hebben toch geld zat??
Plofte deze tent maar voordat alle schade onweerkeerbaar is, het zou het land goed doen. Goede mensen op de juiste plek met het hart op de menselijke plek zijn blijkbaar niet meer onder ons.
Door Melkkoe (Econoom) op
De risico profielen moet je toepassen op de
ambtenaren van jou, die werkzaam zijn bij
de Belastingdienst. Die zg. knappe koppen.
Die hebben geruime tijd de informatie
opzettelijk verzwegen. Of u wist er ook van
als eindverantwoordelijke mijnheer Weekers,
maar u heeft deze kwestie niet in de openbaarheid
gebracht en omdat een ambtenaar van u
deze schrijnende situatie niet meer kon aanzien
heeft hij/zij de rol van klokkenluider vervult
en de informatie onder de aandacht gebracht bij de media. Gelukkig zijn er ook ambtenaren, die je
overigens op 1 hand kan tellen, die wel met hun eer en geweten zitten. Mijnheer Weekers, ik weet dat u het hartstikke druk heeft, maar heeft u uw ontslag al aangekondigt in het openbaar ?
Door Boerenverstand op
Nu nog een electronische brievenbus voor elke ingeschrevene en het maakt helemaal niets meer uit of je in Nederland verblijft, leve het worldwideweb! Vraag me af of er onder de personen die regels bedenken in Nederland ook nog personen rondlopen die verbanden zien....
Door Ria Huisman (Directeur ) op
De toeslagen werken perfect, mijn man overleed in 2005
Ontving zorgtoeslag, hoe is het mogelijk.
Mijn vader overleed in 2006, ontving nog 6 maanden zorgtoeslag niet te stoppen, heb bezwaar gemaakt. Dus vanaf 2006 lopt het al niet goed met de invoering van de zorgtoeslag en de wijziging van de huursubsidie.
Als je ziet wat wij als burgerbevolking allemaal moeten laten zien worden wij gediscrimineerd.
Knappe koppen in den haag weten allen weinig van de uitvoering en dat is met vele regels zo.
Door Bas Moody (Logicus) op
Het opstellen van een risicoprofiel kan alleen slagen als men bepaalde bevolkingsgroepen mag selecteren die zich grootschalig bezighouden met bepaalde vormen van criminaliteit. Maar de politie mag bij fouilleringacties – vanuit de wetgever -niet selectief te werk gaan omdat anders bepaalde groepen zich gediscrimineerd (lees: gecriminaliseerd)voelen. Zodoende zou ook een oud dametje zoals wijlen majoor Bosshardt tegen de muur gezet worden met benen en armen gespreid. En hiermee verspeeld justitie niet alleen de operationele tijd van de politie maar boet het systeem ook in aan geloofwaardigheid en verliest de politie het draagvlak onder de bevolking.
Door p op
@Melkkoe Hoe dacht je dat de info op het bureau van Brandpunt kwam, is er aan komen waaien soms? Lijkt me dat ze getipt zijn door ambtenaren die het ook niet langer konden aanzien...
Door marian op
Wat zegt de EU in Brussel hierover? Nog weer weerklank gehoord.
Door Martin op
Waarom moeten altijd andere er achter komen, dat er misbruik wordt gemaakt, straks volgen er weer eindeloze kamer vragen,.
Is er nu geen enkel kamer lid die uit zichzelf met zo iets kan komen
Door Melkkoe (Econoom) op
U zegt bij het televisieprogramma van Brandpunt, dat het voor de houdbaarheid van het systeem belangrijk is dat het zorgtoeslag en huurtoeslag als pinautomaat kan worden gebruikt. De burgers worden door de overheid wel als pinautomaat gezien. Cruciale verschil is, dat de pinautomaat van de burgers al sinds de invoering van de Euro leeg is. Uitgedrogeert. Mogen wij ook zo vrij zijn om al dan niet belasting te gaan betalen dan ? De Bulgaren zijn verantwoordelijk voor deze fraude. Dan moet u niet de burgers, die van goede wil zijn boete opleggen
Door Melkkoe (Econoom) op
Mijnheer Weekers u bent verantwoordelijk voor de Toeslagen in Nederland. Uw ambtenaren zijn mee-verantwoordelijk. Hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren ? Waarom hebben uw ambtenaren de aanvragen niet grondig gecontroleert ? Hebben ze allemaal in een narcose gezeten ? Wanneer ontwaken ze uit de narcose ? Of hebben ze het te druk gehad om de loonsverhogingen voor de ambtenaren te bespreken ? Wanneer dient u en uw ambtenaren die voor deze kwestie (hoofd) verantwoordelijk zijn de ontslag(en) in ? Uiteraard krijgt u geen wachtgeld vergoeding mee.