of 64707 LinkedIn

Terugleversubsidie voor huishoudens in de maak

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt aan een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken. Behalve het stimuleren van zonne-energie, richt de regeling ook op andere energiebronnen zoals windenergie. De hoogte van de subsidie wordt na consultatie met de markt vastgesteld.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt aan een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken. Behalve het stimuleren van zonne-energie, richt de regeling zich ook op andere energiebronnen zoals windenergie. De hoogte van de subsidie wordt na consultatie met de markt vastgesteld. 

Opwekkers duurzame energie faciliteren
De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Deze is bedoeld om opwekkers van duurzame energie optimaal te faciliteren. Er komt een loket bij RVO.nl waar huishoudens en bedrijven een terugleversubsidie kunnen aanvragen. Daarbij moet nog wel bekeken worden hoe de hoeveelheid teruggeleverde stroom wordt gemeten en welke rol de slimme meter hierbij krijgt. Dit gebeurt deze zomer.


Vervanging salderingsregeling

De bedoeling van het kabinet is om het zelf verbruiken van eigen opgewekte stroom aantrekkelijk te houden. Over deze stroom hoeft na 2020 daarom geen energiebelasting en geen Opslag Duurzame Energie (ODE) betaald te worden. In 2020 vervangt de nieuwe regeling de huidige salderingsregeling. De salderingsregeling zorgt ervoor dat burgers en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting de zelf opgewekte elektriciteit in mindering kunnen brengen op de van het net afgenomen elektriciteit.

 
'Particulieren investeren bij terugverdientijd van zeven jaar'

Uit een evaluatie van de salderingsregeling en gesprekken met de zonnesector wordt duidelijk dat particulieren bij een terugverdientijd van ongeveer zeven jaar bereid zijn om te investeren in zonnepanelen. Wiebes onderzoekt ook of grotere gebouwen, zoals scholen of kantoren, gebruik kunnen maken van de regeling. Deze gebouwen verschillen van opweksystemen, maar ook in energie-verbruikstarieven.

 

De volledige brief van de minister over de regeling is hier te vinden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Martin Koenen (directeur adviesbureau omgevingsrecht) op
Hier kan ik me nu echt boos om maken en ik verbaas me erover dat de meerderheid van de politiek dit zonder commentaar over haar kant laat gaan. Los van het feit dat ik er niet alles van af weet wordt de nieuwe regeling in elk geval weer heel bureaucratisch. In elk geval pleit ik ervoor om de salderingsregeling, voor zover minder wordt terug geleverd dan wordt gebruikt, te handhaven op de huidige wijze zodat die groep in elk geval niet met nieuwe bureaucratie wordt belast!! Maar beter is nog voor de "voorlopers" de huidige regeling te handhaven en de nieuwe regeling alleen te laten gelden voor nieuwe gevallen.
Door Hans op
o ja, we noemen het: "Stimuleringsbeleid lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie"
Door Hans op
De minister is heel duidelijk in zijn kamerbrief: na maximaal 7 jaar krijgt de kleine opwekker helemaal géén vergoeding meer voor de groene stroom die hij teruglevert. Met andere woorden zijn boodschap is: leg vooral niet te veel panelen op je dak, je hebt er straks (bijna) niets meer aan als de lekker zon schijnt! Bovendien: als het potje voor de vergoeding leeg is heb je gewoon pech! De kans dat een nieuwe milieubewuste burger achter het net vist bestaat.
Om kosten te besparen?? leggen we van elke terugleverancier een dossier aan met aanvraagformulieren, toekenningsbeschikkingen, afrekeningen enz. Waarom makkelijk als het moeilijk kan? 't Gaat vast goed komen hoor, als de grote investeerders in windmolens wel subsidies krijgen, dat kan blijven als je de burgers gratis laat leveren. Geld regeert, ook als dat ten koste gaat van het klimaat?