De Kiesraad noemt de app 'een middel om te komen tot verdere professionalisering van het stem- en telproces'. Maar volgens de raad is het een probleem dat het gebruik van de app alleen in gemeenteraden wordt besproken en eventueel goedgekeurd. 'Besluitvorming over belangrijke aspecten van ons verkiezingsproces hoort op het niveau van de wetgever thuis', aldus de Kiesraad. Ook waarschuwt de Kiesraad dat er op landelijk niveau nog niks bekend is over de beveiliging van de stembureau-app, zodat er ook geen landelijke screening kan plaatshebben. (ANP)