of 59250 LinkedIn

Stelsel basisregistraties inzichtelijker gemaakt

De overheid heeft de diverse huidige en geplande basisregistraties voor het eerst in een interactieve webpagina gepresenteerd, inclusief de onderlinge relaties.

De overheid heeft de diverse huidige en geplande basisregistraties voor het eerst in een interactieve webpagina gepresenteerd, op zodanige wijze dat de onderlinge relaties met een muisklik duidelijk worden.

Combinaties van gegevens
De 'interactieve Stelselplaat', gepubliceerd op e-overheid.nl, is bedoeld om te laten zien hoe het nationale stelsel van basisregistraties functioneert. De site toont welke registraties af zijn en welke nog voltooid moeten worden, maar ook welke combinaties van gegevens uit verschillende registraties gebruikt worden door andere. Zo kunnen door een verbinding tussen de BAG en de BGT gegevens van panden op de grootschalige kaart worden gezet en leidt de koppeling tussen BAG en GBA tot eenduidig gebruik van adressen.


Vraagstukken oplossen
"Door het combineren van dergelijke gegevens dragen de basisregistraties bij aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken zoals fraudebestrijding, veiligheid, verlaging van administratieve lasten en het verder verbeteren van de overheidsdienstverlening", zegt procesmanager Martijn van Harteveld op e-overheid.nl. De plaat laat ook zien welke gegevens uit een registratie nu of later worden doorgeleverd aan andere basisregistraties. Afnemers weten daarbij dat de gegevens vrijwel zeker juist zijn en op één bepaalde plek door de bronhouder worden bijgehouden.


De Stelselplaat wordt - waar het de planning betreft - twee keer per jaar bijgewerkt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.