of 60195 LinkedIn

Spanning tussen PinkRoccade en vijftigtal gemeenten

Een vijftigtal gemeenten heeft grote moeite met de forse tariefsverhoging die hun softwareleverancier PinkRoccade Local Government deze zomer aankondigde.

Een vijftigtal gemeenten heeft grote moeite met de forse tariefsverhoging die hun softwareleverancier PinkRoccade Local Government deze zomer aankondigde. Het bedrijf zegt met veel van die gemeenten aan een oplossing te werken.

Tientallen procenten

PinkRoccade heeft op 11 juli aan zijn gebruikers een brief gestuurd over een 'Aanpassing in 

product- en tariefstructuur per 1 januari 2015'. Het softwarebedrijf meldde dat de jaarlijkse tarieven met tientallen procenten omhoog moeten. Er is veel software ontwikkeld (iBurgerzaken en toebehoren) voor overheidsregelingen die inmiddels zijn vertraagd, waardoor die software nog niet op de markt is te brengen en er dubbele productlijnen in stand gehouden moeten worden.


Advocaat ingeschakeld
"In juli zijn we geconfronteerd met een tariefsverhoging van 40 tot 50 procent", zegt de woordvoerster van de gemeente Gorinchem. "Gorinchem had ernstig bezwaar tegen die tariefsverhoging en is daar niet mee akkoord gegaan." Gorinchem heeft een aantal andere gemeenten benaderd om te kijken of er samen actie kon worden ondernomen. "Toen bleek dat er een ander initiatief liep, waarbij al een advocaat was ingeschakeld. Daar heeft Gorinchem zich bij aangesloten." Dat is de gemeente Elburg, wier advocaat PinkRoccade heeft gevraagd in overleg met de betreffende gemeenten tot een gezamenlijke oplossing te komen. Dat overleg loopt nog.

Forse bedragen
Het zijn aanzienlijke bedragen die de gemeenten moeten vrijmaken in hun begroting voor 2015. In de gemeente Elburg gaat het bijvoorbeeld om jaarlijks 60.000 euro; in Boxmeer om 70.000 euro en in Heemstede om 50.000 euro (op een huidig tarief van ruim een ton).

Conform voorwaarden
"De tariefaanpassing die in juli is aangekondigd, heeft betrekking op de programmatuur die onder de bestaande contracten wordt geleverd", zegt salesdirecteur Erwin Witte van PinkRoccade Local Government. "Deze tariefaanpassing is mede doorgevoerd in verband met de onevenredig hoge kosten waarmee PinkRoccade Local Government wordt geconfronteerd als gevolg van uitstel en afstel van door de Rijksoverheid aangekondigde aanpassingen in wet- en regelgeving." Witte zegt een 'hele waslijst' te kunnen opstellen, met als meest in het oog springende item de gemoderniseerde BRP. "Daarover is heel duidelijk 1 januari 2014 als ingangsdatum gecommuniceerd. Als dat een jaar langer duurt, prima, maar nu moeten we maar hopen dat het in 2018 gaat gebeuren."


Tientallen miljoenen

Het uit- en afstel leidt volgens Witte tot hoge extra kosten voor het in stand houden van verouderde en dubbele productlijnen. "Dat loopt in de tientallen miljoenen euro’s over de afgelopen jaren." Om de innovaties toch te kunnen inzetten heeft de softwareleverancier ze zonder extra kosten in rekening te brengen ter beschikking gesteld, zegt Witte. "Deze productaanpassing staat los van de tariefaanpassing. De aangeboden innovaties komen tegemoet aan vernieuwende dienstverleningsconcepten van gemeenten richting hun klanten en innovatieve samenwerkingsfunctionaliteit richting intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en ketenpartners." 

Over de streep 

Witte zegt dat PinkRoccade inmiddels wel 'een aanzienlijk aantal' gemeenten over de streep heeft getrokken. "Hoe weinig populair een tariefaanpassing ook is, gemeenten begrijpen onze redenen. Sterker nog, ook de gemeenten zelf worden in hun bedrijfsvoering geconfronteerd met hetzelfde uitstel of afstel van de invoering van wet- en regelgeving door de Rijksoverheid."


Gewoon ondernemersrisico
Sommige gemeenten zijn echter uitermate verbaasd over de brief van PinkRoccade. Het college van de gemeente Rheden heeft eind september bijvoorbeeld gereageerd met een brief aan de directie van het bedrijf met als boodschap dat ze niet wil betalen voor software die de gemeente niet gebruikt. “In uw brief van 11 juli 2014 geeft u aan, onder verwijzing naar artikel 2.2 van de Algemene Leveringsvoorwaarden, dan wel artikel 2.2. FENIT 1994/2003, dat u fors heeft geïnvesteerd in innovatie en nieuwe functionaliteit om te kunnen anticiperen op nieuwe wetgeving. De kosten voor deze innovatie, oftewel uw ondernemingsrisico, legt u vervolgens volledig bij bestaande klanten neer onder het mom van een tariefsaanpassing op de bestaande programmatuur.” Maar die innovatie wordt door Rheden niet gebruikt, zegt het college, en wat Rheden wel gebruikt, Cipers Burgerzaken en Makelaarsuite, blijft gewoon bestaan. “Wij trekken de conclusie dat gemaakte kosten voor de investering in innovatie en nieuwe functionaliteit dan ook niet betrekking heeft op de programmatuur waarvoor wij een overeenkomst met u hebben gesloten.” Rheden zegt ook “dat de aangekondigde tariefsverhoging niet in de lijn past van de opgebouwde relatie tussen de gemeente Rheden en PinkRoccade.”

Nieuwe producten
Van de circa 200 PinkRoccade-gemeenten, -provincies en -waterschappen zijn er 164 lid van de Gebruikersvereniging PinkRoccade Local Government. De ambtelijk secretaris van de vereniging is vrij laconiek over de ophef. "Wij zijn geen marktpartij en ook geen contractpartij. We hebben als gebruikersvereniging wel actie ondernomen, maar gaan geen rechtszaak aanspannen, zoals ook op de ALV van 25 september is aangegeven aan de leden." Hij bestrijdt dat het alleen om een tariefsverhoging gaat. "Men krijgt daarvoor ook meerdere vernieuwde producten die anders nog duurder zouden zijn. Er zijn nu ook gemeenten die voor een prikje nieuwe software (voor de Decentralisaties in het sociaal domein) krijgen en daar blij mee zijn." Hij zegt te verwachten dat er voor 1 januari in goed overleg een oplossing komt.

Donderslag
Wie een memo van het college van Boxmeer aan de raadscommissie van 21 oktober leest, zou anders kunnen denken. Het college vindt het een 'donderslag bij heldere hemel' en acht de aanpassingen in strijd met de bestaande overeenkomsten. Boxmeer heeft van PinkRoccade begrepen dat verplichte afname van de nieuwe software nodig zou zijn om het bedrijf uit de financiële problemen te houden. Boxmeer wil zich daar niet door laten dwingen. 'Wij hebben richting PinkRoccade aangegeven dat wij met ingang van 1 januari 2015 niet het verhoogde tarief zullen betalen en wachten vervolgens de actie van PinkRoccade af.'


Innovatie in gevaar

Witte: "De concrete situatie waarbinnen de aanpassingen worden doorgevoerd, is per klant uniek. Dit leidt tot een dialoog op klantniveau. We zijn met een zeer ruime meerderheid van onze klanten in constructieve dialoog en zien tot op heden geen noodzaak voor juridische procedures." Hij ontkent dat het voortbestaan van zijn bedrijf in het geding is. "Het is niet het voortbestaan van PinkRoccade Local Government, als wel haar innovatiekracht die in gevaar komt. Veertig procent van de netto-omzet wordt jaarlijks geïnvesteerd in Research en Development."

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door ambtenaar (hoofd belastingen) op
Ik ben zojuist gebeld door een collega van een andere gemeente die een gezamenlijke zaak wil voorbereiden tegen centric, de applicatie werkt al jaren niet zoals beloofd en nu zijn ze opzoek naar andere gemeente met dezelfde klachten die hier gezamenlijk wat tegen willen doen. Ik doe mee, u ook?!
Door annoniem (klokkenluider) op
Die 40% gaat niet naar innovatie in de lokale overheids tak maar naar de zorg tak, die wel winstgevend is.

we hebben het hier over een kat in het nauw!! In deze tak is geen cash meer om mee te doen aan de laatste innovaties die andere veelal kleinere markt partijen wel doen. Deze markt partijen zijn ook nog eens een stuk goedkoper, dus goedkoper en innovatiever, om de boot niet te missen heeft men geld nodig om een compleet nieuwe lijn op te zetten, hier moet men nog aan beginnen.

dit is echt verschrikkelijk, KING stimuleert door bijvoorbeeld het nieuwe berichtenverkeer een openmarkt werking waardoor alle systemen koppelbaar worden. de grotere marktpartijen vertragen dit proces, 1 opdat ze dit nier willen (willen markt postitie behouden) en 2 om dat ze dit niet kunnen omdat ze de innovatiekracht missen.

de marktpartijen die hier wel klaar voor zijn, hebben deze investering zelf gedaan, sommige met grote risicos. En dan zie je dat de dominate spelers, het zijn allang geen marktleiders meer, hiermee weg komen, het is oneerlijke concurrentie, en zelfs op deze manier staatssteun, als dit door gaat kan ik mij voorstellen dat de kleiner bedrijven zich bundelen en hier ook een zaak van zullen maken,..
Door Kaatje op
Iemand moet het mislukte VNG-KING project "modernisering GBA" betalen.(inmiddels onder andere naam doorgestart)
Misschien probeert men via deze omweg de kostenoverschrijdingen in het verleden te dekken?
Door ICT leverancier (eigenaar) op
Ik voorspel dat ze hier wederom mee weg komen, sterker nog, dat ze nu nog gewoon aanvragen krijgen en hier antwoorden geven op eisen en wensen die ze nu niet en voorlopig ook niet waar kunnen maken, en ja ook daar komen ze gewoon mee weg! Als wij dit als ICT leverancier zouden doen, hadden we schade claims, slechte naam en geen klanten meer, de andere leveranciers, komen hier gewoon mee weg, ook met de hoge kosten van service desk etc, dure uitjes meetings klanten dagen iedereen komt en betaald zelf de nota, dit blijft op deze manier gewoon doorgaan, en eerlijke ICT leveranciers zijn de dupe,..
Door Gijs op
ICT bij de overheid is een zooitje. Ik heb als werknemer dagelijks last van allerlei broddelsystemen. Leveranciers leveren bewust systemen zonder draaiende motor. Deze systemen worden aangeschaft door managers die zelf niet met deze systemen hoeven te werken en er de ballen verstand van hebben.Je wordt er schijt ziek van.
Door Mohamed (ambtenaar Publiekszaken) op
Gemeenten, moeten dan masaal overstappen op Centric key2burgerzaken. Een beter en gebruiksvriendelijker systeem dan pink.

Dat pink een slaatje probeert te slaan uit de chaos bij het rijk is overduidelijk. Immers Pinkroccade is zelf een bedrijf met kosten. Benieuwd wat de advocaat zal bereiken in dit langdurige proces tussen de leverancier en de gemeenten.
Door Johan op
Twee jaar geleden gingen de tarieven van Pink ook al stevig omhoog maar toen vanwege het abonnement betaald onderhoud. Voor die tariefverhoging nam Pink het risico van wetswijzigingen over van de gemeenten. Daarmee kwam een einde aan de jaarlijkse verrassingen vanwege wijziging van wet- en regelgeving en standaarden als StUF. Uitstel van wetgeving valt volgens mij ook onder dat abonnement uit 2012. De gebruikersvereniging was destijds trots op hetgeen ze bereikt hadden op dit gebied. Daarom snap ik die opmerking van de ambtelijk secretaris niet. Of krijgen de gemeenten de tariefstijging terug die ze hebben betaald voor dat abonnement?
Door dit meen je niet (taxateur/ belating medewerker) op
Dit meen je niet, ik had al wel gehoord dat ze de prijzen verhoogd hebben, maar dit kan je toch niet zo maar doen, dat accepteert toch niemand. ongelooflijk, en dan zeker ook nog flink verdienen aan de LV WOZ daar komen gemeente ook niet onderuit en ze gaan toch niet van leverancier wisselen voor dit soort koppelingen, heel erg dit misbruik maken van positie,.. verschrikkelijk!
Door oud medewerker PiRoLoGo (manager) op
Dit is precies de reden waarom ik weg gegaan ben. Er is te lang gebouwd en verbouwd aan software die de nieuwe standaarden toch niet aankan, eigenlijk dient nu alles opnieuw te worden ontwikkeld, de investering moeten de klanten nu doen. Ze kunnen beter voor andere oplossingen kiezen, gaat voorlopig toch niet werken, maar let op bij centric ook nog lang niet weet ik inmiddels. Dit soort bedrijven blijven bestaan omdat gemeente ook niet willen veranderen en ons vertrouwen,..
Door F. Blake (Lan, Wan, systeem en functioneelbeheerder) op
Jongens jongens, Pink en hun ICT kamaraden weten precies hoe het werkt bij de overheid. Mensen met verstand van zaken worden nooit en te nimmer betrokken bij de besluitvorming. Dit omdat men veel te bang is autoriteit (lees macht) te moeten inleveren. Zo heeft de ICT branche altijd vrij spel. En dat weten deze jongens en meisjes heel goed. En zo gijzelen ze de overheid al jaren. Maar eigen schuld dikke bult, de overheid kan ook eens geen vriendjes van vriendjes op die plaatsen zetten maar mensen die er ook daadwerkelijk verstand van hebben. zo krijg je geen contracten van standaard 8 uur voor 5 minuten werk of een software wijziging van 5 minuten voor 120 uur om je oren. Overigens zou de NMA ook eens gedegen onderzoek moeten doen in deze wereld en de contacten met de overheid. Het openbaar ministerie ook trouwens. Maar ja vriendjes van vriendjes.