of 63082 LinkedIn

Senioren vinden digitalisering overheid te snel gaan

Bijna driekwart van de leden van Unie KBO verwacht problemen met het bijbenen van de digitalisering van dienstverlening. Dat blijkt uit onderzoek van de seniorenorganisatie onder  1350 digivaardige senioren.

Bijna driekwart van de leden van Unie KBO verwacht problemen met het bijbenen van de digitalisering van dienstverlening. Dat blijkt uit onderzoek van de seniorenorganisatie onder 1350 digivaardige senioren.

Serieuze problemen verwacht

Unie KBO vreest dat de overheid te makkelijk denkt over digitalisering en vindt een goed vangnet voor ouderen noodzakelijk. Zo’n 72 procent van de senioren die al gebruik maakt van internet verwacht moeite om de ontwikkelingen bij te benen, of ondervindt nu al problemen met digitale dienstverlening. Daarnaast vermoedt 47 procent van de ondervraagden die hebben aangegeven digivaardig te zijn ‘in serieuze problemen te raken' wanneer diensten alleen nog via internet worden aangeboden. Die groep komt bovenop de groep senioren die zelfs helemaal ‘internetloos’ is. Uit eerder onderzoek van Unie KBO bleek dat dit gaat om 1,2 miljoen senioren.

Beleid haaks op realiteit
Unie KBO stelt dat de overheid ervan uit gaat dat alle burgers digitale dienstverlening aankunnen en graag digitalisering willen. ‘Ons onderzoek bewijst dat dit beleid haaks staat op de realiteit. Daarom roepen wij op om alternatieven te blijven bieden, plus een goed functionerend vangnet. Het moet mogelijk blijven om gewoon te bellen of langs te komen met een vraag', aldus Unie KBO-directeur Manon Vanderkaa. 
 

Veel diensten uitsluitend digitaal
Bij veel gemeenten kan er alleen nog een afspraak worden gemaakt via internet, stelt Unie KBO. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 28 procent met digitale dienstverlening geen problemen verwacht in de toekomst. Unie KBO noemt een aantal voorbeelden: 'De ophaalkalender voor huisvuil staat online, brochures van de overheid moet je downloaden en vrijwel alle informatie over openbaar vervoer staat op internet.' 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rene Wanders (Productmanager JOIN edienstverlening) op
De overheid moet juist vol inzetten op digitalisering én automatisering van eenvoudige processen, om zo weer tijd te krijgen voor de menselijke maat en zich te gaan ontfermen over die doelgroepen die niet zo makkelijk meegaan. Zie ook mijn laatste blog over dit onderwerp:
http://welkomindetoekomst.nl/en/2016/03/heeft-de …
Door André Plat (Homo digitails) op
Ok, er is een vangnet nodig en verbetering van digivaardigheid. Wat heeft kbo daarvoor nodig? Digidwang ben ik geen voorstander van. Wel voor tariefdifferentiatie. Wat een kanaal kost, mag je aan bijdragen. Is digitaal duurder, en gemakkelijker, dan meerprijs, is het voordeliger, minderprijs. Burgerklanttevredenheid vereist meer dialoog. Dat kan digitaal, per afspraak of telefonisch. Eens om hier in te investeren. Internetloze ouderen, een goed idee, zoek er eens een op en meldt je bevindingen hier. De overheid en maatschappij zijn we allemaal. Niet zeuren, maar schouders eronder en eraan sleuren is mijn idee!
Door Eric op
ik mis de reacties van al die ouderen zonder internet...... zie je nu wel, die vinden de digitale overheid prima ;)
Door Jhr. van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Inderdaad, stop de DigiDwang. Staatssecretaris Wiebes gedraagt zich wel erg arrogant in deze. Het bizar dat de overheid de burgers het werk laat doen. Gaan de lasten nu ook stevig omlaag ? Nee dus.
Door P. Verhoef op
Ik vraag mij af óf, en zo ja, wat de wettelijke basis is om dit (min of meer) af te dwingen. Immers als je kijkt naar de Algemene wet bestuursrecht dan geeft de overheid aan of deze via de elektronische weg bereikbaar is voor de burger, maar het is de burger en NIET de overheid, die bepaalt op daarvan gebruik wordt gemaakt, tenzij een wettelijk voorschrift dit voorschrijft. Dit betekent dat, als de overheid alleen maar via "de computer" wenst te communiceren er sprake is van een onjuiste bejegening van die burger, en dan adviseer ik een formele klacht in te dienen. Klager moet in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord en het geheel moet binnen zes weken schriftelijk worden afgehandeld. Gebeurt dit niet en/of men is het niet eens met de reactie, dan kan de Nationale ombudsman worden ingeschakeld. Vooral doen. Overigens heeft de NO recentelijk al eens opgemerkt dat de burger ook altijd de mogelijkheid moet hebben om op een andere wijze met de overheid te communiceren. Je moet je steeds meer gaan afvragen in hoeverre de verschillende overheidslagen zich nog iets van de burger aantrekken.
Door Unie KBO (Met 190.000 leden de grootste ouderenorganisatie van Nederland) op
@niels Daar hebben die internetloze ouderen belangenbehartigers voor. Zoals ouderenorganisatie KBO. Bij deze dus :-)
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
De gemeente Utrecht zet zich via o.m. Wijk&Co in om ouderen weerbaarder te maken tegen deurcriminaliteit. Laten we dat kanaal ook inzetten om de achterstand in het gebruik van digitalisering aan te pakken.

Kost wel tijd en uren, maar de gemeente is verantwoordelijk voor samenlevingsopbouw. Zwakkeren daarbij ondersteunen lijkt mij een kerntaak, zeker in het kader van het uitgangspunt dat ieder zo lang mogelijk voor zichzelf moet kunnen zorgen.

Budget is in Utrecht snel gevonden. Stop de reconstructie van stadsverbindingswegen. We kunnen het nog heel lang doen met de huidige wegen. Maar niet met ouderen die zichzelf niet kunnen redden.
Door Bezorgde burger op
Om nog maar te zwijgen over het feit dat men denkt dat iedereen Windows heeft met Internet Explorer. De pagina's op iets anders lezen of niet met de allerlaatste versie browser gaat vaak verkeerd. En dan hebben we het nog niet over het feit dat de pagina's niet eens correct gevalideerd kunnen worden bij W3C.
Maar dan wel verwachten dat burgers de brei op hun scherm kunnen ontcijferen of begrijpen. Op klachten wordt zo als gebruikelijk bij de overheid niet gereageerd of afgedaan met een onzin mededeling.
Door Jannie op
Ik verwijs nog maar weer een keer naar het rapport van de Nationale Ombudsman 'De Burger Digitaal', waaruit geconcludeerd kan worden dat 70% van de burgers helemaal niet zit te wachten op al die digitale dienstverlening... Dus dan hebben we het niet eens alleen over ouderen.
Door Niels op
Ik ben erg benieuwd naar reacties van internetloze ouderen op dit bericht....