of 59250 LinkedIn

Samenwerking Platform31 en PMG

Platform Middelgrote Gemeenten (PMG) en Platform31 hebben elkaar gevonden in een nauwere samenwerking rondom ontwikkeling, uitwisseling en verspreiding van kennis over vraagstukken van middelgrote steden. Beide platforms hopen elkaar te versterken.

Platform Middelgrote Gemeenten (PMG) en Platform31 hebben elkaar gevonden in een nauwere samenwerking rondom ontwikkeling, uitwisseling en verspreiding van kennis over vraagstukken van middelgrote steden. Beide platforms hopen elkaar te versterken

Kennis ontwikkelen en delen

PMG kent vooral middelgrote gemeenten die een centrumfunctie in de regio vervullen, met een zekere mate van stedelijke problematiek en een vergelijkbare schaal. Kennis ontwikkelen en delen voor vraagstukken die kenmerkend zijn voor deze steden is het doel. Ook worden de belangen van de aangesloten gemeenten behartigd. Platform31 ondersteunt professionals en organisaties met sociale, economische en ruimtelijke vraagstukken met kennis en netwerken. In het vervolg gaan de twee platforms meer samen optrekken.


Kennis- en netwerkdag

PMG-voorzitter Koos Janssen: ‘Het is de kracht van onze platforms slimmer te worden door verbindingen te leggen. Nu gaan we de verbinding met elkaar aan en maken we samen van één plus één drie.’ Op 16 maart 2016 is de samenwerking voor het eerst zichtbaar: Platform31 verzorgt dan de inhoudelijke invulling van de jaarlijkse kennis- en netwerkdag van het PMG en denkt mee over de kennisagenda, de organisatie van bijeenkomsten en de kennisvragen die binnen de pijlers leven. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.