of 60715 LinkedIn

ROB vindt adviesaanvraag ICT en overheid te breed

Om een advies over de organisatie van de overheids ICT te kunnen leveren dat van enige toegevoegde waarde is, wil de Raad een specifiekere vraag.
De Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) vindt een adviesaanvraag van de Tweede Kamer over de organisatie van de overheid, ICT en dienstverlening  veel te breed en vraagt zich af of die veel zinvolle aanbevelingen oplevert.
Caleidoscopisch
De adviesaanvraag volgde op een verzoek van de vaste Kamercommissie BZK in april vorig jaar. De Kamer vroeg om advies over 'de organisatie van de (rijks)overheid, het gebruik van ICT en de dienstverlening aan de burger, in hun onderling verband en vanuit het perspectief van de 'e-burger'. De Raad constateert in een brief aan de Kamer dat dit thema niet bepaald nieuw is, na actieprogramma's als Andere Overheid (2003), Vernieuwing Rijksdienst (2007) en de I-strategie (2012). Maar de eerste inventarisatie van ontwikkelingen in overheidsorganisaties, ICT en dienstverlening leveren vooral een 'caleidoscopisch beeld op', vindt de Raad.

Inperken
"De vraag is gewoon heel erg breed", stelt Rob-adviseur Michael Mekel. "We willen eerst duidelijk hebben welke verwachtigen de Kamer van dit advies heeft." Om een advies te kunnen leveren dat van enige toegevoegde waarde is, wil de Raad (die onder voorzitterschap staat van Jacques Wallage) zich in ieder geval sterk inperken. "De Raad zou zijn advisering graag willen toespitsen op een analyse van het overheidsbeleid ten aanzien van ICT en de gevolgen daarvan voor de burger", aldus de brief. "Deze opzet biedt enerzijds de mogelijkheid om focus te houden (beleid en de gevolgen voor de burger), anderzijds om ruimte te creëren om in te gaan op de rol van ICT in overheidsbeleid, de invloed van ICT op de organisatie van de overheid, de verschillende verhoudingen tussen overheid en burger, de verschillende typologieën van burgers en het aspect van vertrouwen in de overheid."

E-overheid
Dat betekent dat de Raad een advies wil schrijven dat niet zal gaan over mislukte ICT-projecten, de ICT-huishouding of de bedrijfsvoering van de overheid. Ook de dienstverlening aan bedrijven moet buiten beschouwing blijven. "Het feit dat de Raad zich beperkt tot ICT in relatie tot dienstverlening brengt met zich dat het advies niet gaat over alle dienstverlening door de overheid (balie, papieren aanvraag, contact met de ambtenaar) maar in hoofdzaak alleen over de e-overheid (en in het verlengde daarvan de i-overheid)." De Rob vraagt de Kamer met deze inperking in te stemmen.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.