of 58952 LinkedIn

Rekenkamer bekijkt basisregistraties

Dat doet de Algemene Rekenkamer onder meer door na te gaan hoe gemakkelijk burgers en bedrijven hun eigen gegevens kunnen inzien en corrigeren. Ook wordt gekeken of knelpunten die bij eerder onderzoek (uit 2014) werden aangetroffen inmiddels zijn aangepakt en opgelost en wat de belangrijkste resterende knelpunten zijn.

De Algemene Rekenkamer gaat onderzoek doen naar de vraag in hoeverre het stelsel van basisregistraties – elf in getal – bijdraagt aan een goede en efficiënte overheidsdienstverlening aan burgers en bedrijven. 

Dat doet de Algemene Rekenkamer onder meer door na te gaan hoe gemakkelijk burgers en bedrijven hun eigen gegevens kunnen inzien en corrigeren. Ook wordt gekeken of knelpunten die bij eerder onderzoek (uit 2014) werden aangetroffen inmiddels zijn aangepakt en opgelost en wat de belangrijkste resterende knelpunten zijn. Uit dat eerdere onderzoek bleek dat burgers lelijk in de knel kunnen komen door fouten in de basisregistraties. Het doorvoeren van correcties verloopt vaak moeizaam, herstel met terugwerkende kracht blijkt niet altijd mogelijk en het rechtzetten van onjuiste gegevens bij meerdere overheidsinstanties is voor burgers een vrijwel onmogelijke opgave.

Uit het onderzoek bleek ook dat de mogelijkheden voor een burger om na te gaan welke instanties gegevens hebben geraadpleegd beperkt zijn. Verder constateerden de onderzoekers dat er sprake was van verkokering en weinig regie op de samenhang binnen het stelsel van de 11 basisregistraties. De minister van Binnenlandse Zaken kreeg op grond daarvan het advies te zorgen voor een duidelijke sturing en regie.

De Algemene Rekenkamer zegt de basis registraties te onderzoeken omdat burgers en bedrijven goede en efficiënte dienstverlening van de overheid mogen verwachten. Tegelijkertijd is het voor de overheid van belang om over betrouwbare basisgegevens te beschikken. De Algemene Rekenkamer verwacht het onderzoek begin 2019 klaar te hebben.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door P.J. Westerhof LL.M MIM op
Voor de Rekenkamer, en alle betrokkenen en geïnteresseerden misschien goed om nog even kennis te nemen van de kritiek op het Rekenkamer-rappport uit 2014 : https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuw …

Anders krijgen wij opnieuw een rapport dat niet tot de kern komt.