of 65101 LinkedIn

Rechter: whatsapp-berichten zijn te wobben

Smsjes en whatsapp-berichten op zakelijke telefoons blijken toch opvraagbaar met een Wob-verzoek. Dat wordt duidelijk na een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Het Rijk gaf eerder aan dat elektronisch berichtenverkeer niet onder de Wob valt, maar dat blijkt niet het geval.

Smsjes en whatsapp-berichten op zakelijke telefoons blijken toch opvraagbaar met een Wob-verzoek. Dat wordt duidelijk na een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Het Rijk gaf eerder aan dat elektronisch berichtenverkeer niet onder de Wob valt, maar dat blijkt niet het geval.

Techniek voor opslag niet bepalend

Volgens de rechter mag techniek van opslaan niet bepalen of de Wob wel of niet op een document van toepassing is. Wanneer sms- en whatsapp-berichten staan op telefoons met een abonnement op naam van de verwerende organisatie staan, vallen ze onder ‘documenten’. En wanneer er in het berichtenverkeer wordt gesproken over het onderwerp van het verzoek, zijn ze opvraagbaar. Soortgelijke berichten op privételefoons van ambtenaren en bestuurders zijn niet opvraagbaar.

 

Vluchtig karakter
Cornelis van der Sluis, advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht bij Ten Holter/Noordam advocaten stond een verzoeker bij die informatie opvroeg bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het verzoek betrof onder meer elektronische berichten als whatsapp- en sms-berichten. Bij de verstrekte informatie werden deze echter niet gedeeld. Volgens van de Sluis is rijksbreed de stelling ‘dat dergelijke berichten niet onder de Wob vallen’. De reden is volgens van der Sluis vooral het vluchtige karakter van dergelijke berichten. Elektronisch berichtenverkeer zou te veel als vervanger dienen voor telefoonverkeer, dat niet op te vragen is via de Wob. Daarnaast zou de tekst vanuit Whatsapp en sms geknipt en geplakt moeten worden in bijvoorbeeld een Word-document.

 

Opslag harde schijf niet doorslaggevend
De rechtbank bekeek in de zaak van VWS alleen het document-begrip van de Wob, dat gedefinieerd is als ‘een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat.’ Een belangrijke overweging is volgens van der Sluis dat het niet doorslaggevend is of een document wel of niet op de harde schijf van een verwerende organisatie staat. Werken in de cloud bijvoorbeeld, zou het zo mogelijk kunnen maken om documenten bewust niet onder de Wob te laten vallen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jeroen op
@p: uiteraard kan dat niet. Allereerst omdat men graag desgewenst wat zaken onder de pet wil houden en ten tweede omdat er dan ambtenaren aan de slag moeten om e.e.a. te archiveren, en dat past niet binnen de ambtelijke setting: luieren tot aan het pensioen.
Door p op
Tja een archief openbaar digitaal toegankelijk en doorzoekbaar maken lijkt me toch niet al te ingewikkeld. En als ambtenaar dan niet vergeten af en toe te archiveren...
Door Jeroen op
Nog een aanvulling: de achtergrond van de Wob is dat informatie bij het bestuur publiekelijke informatie is. Dus informatie in het bezit van alle burgers samen. Het is in feite al overbodig om te moeten vragen om hetgeen a van je is, maar als er dan om gevraagd wordt, kom dan eens uit je luie stoel en verschaf die stukken. Of doe dat actief zodat er niet om gevraagd hoeft te worden. En realiseer je dat je elke maand je salaris krijgt omdat ik daarvoor belasting betaal!
Door Jeroen op
Als die ambtenaartjes nou eens gewoon doen waarvoor ze besteld zijn, namelijk uitvoering geven aan wetten, en ervoor zorgen dat ze adequaat geschoold zijn en van de hoed en de rand weten, dan is er niets aan de hand. Het probleem zit hem in de massa's onkunde en gepruts bij die ambtenaartjes. Het gaat in deze zaak om Whatsapp en SMS berichten... het staat vrijwel letterlijk in de Wob, beste ambtenaartjes! Wat is nu het geschil dan nog?! Ik begrijp goed dat u allen graag luierend met uw 36 urige werkweek het pensioen wil halen, maar kom eens van je luie achterwerk en doe gewoon je werk, en doe het goed.
Door A. Wiilemsen op
De reacties vanuit ambtelijke hoek worden ingegeven door de zogenaamde brood-wobbers. die zorgen voor veel onnodig werk aangezien deze personen het alleen om het geld te doen is. zolang die weg niet wordt afgesneden en er niet wordt gekeken naar het belang van een wobber zal deze weerstand tegen de WOB blijven bestaan. dit is reeds vele malen aangegeven maar Plasterk was te slap om echte maatregelen te nemen. Opmerkelijk want echte WOB verzoeken inzake o.a. MH17 werden niet adequaat beantwoord.
Door de vries (ambtenaar) op
De hartstochtelijke aanhangers van de WOB vinden dat alles wat in het openbaar bestuur gebeurt openbaar moet zijn. Op basis van de WOB moet ook heel veel openbaar worden gemaakt. Dit betekent o.a. dat bij veel overheidsorganisaties op bepaalde momenten het WOB-alarm afgaat: vanaf nu niet meer mailen of memo's schrijven, alle adviezen mondeling, geen notulen van overleggen, sms en whatsapp alleen via de privé-mobiel.
Door F. A. von Geusau op
@ Sjors van Beek,
Geachte heer Van Beek, Hoe weet u nu eigenlijk of 'Bregje' moeite doet om informatie 'binnenboord' te houden? U kent 'Bregje'? U heeft met haar te maken gehad? U heeft jegens haar hoor en wederhoor toegepast zoals het een goed journalist betaamt? Het spijt me, ik vind uw opmerking jegens haar behoorlijk onder de gordel, zeker als u die beschuldiging aan haar adres niet kunt staven met feiten.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@EMLS op 5 december 2017 14:37 Bij cafe Weltschmerz een prima interview ter zake met Van Buitenen. In het verlengde hiervan idem cafe Weltschmerz https://www.youtube.com/watch?v=cm8BEzv93qc deel 1 en 2 m.b.t. de rechterlijke macht; interview met Paul Ruijs. Zoals Sjors van Beek terecht aangeeft in mijn woorden: waar is de openheid verborgen?