De bulkdatasets mogen 1,5 jaar bewaard blijven en moeten daarna vernietigd worden. Omdat nu blijkt dat het om een nog complexere en tijdrovendere klus gaat dan aanvankelijk gedacht, ziet de CTIVD dat de diensten "kunstgrepen" uithalen om zo de bewaartermijn van bulkdatasets te verlengen. Dat is onrechtmatig en in strijd met de eigen wet. 'We zien dat "van boven bepaald" beleid, op de werkvloer niet blijkt te werken', licht een woordvoerder toe. De diensten hebben daardoor voor wat betreft de vertaalslag van de wet naar de praktijk 'ondanks de nodige inspanningen' nog onvoldoende bereikt. 'De diensten zijn eigenlijk met een valse start begonnen', aldus de woordvoerder.

 

Consequensties

De implementatie van de wet is dus nog altijd niet afgerond. 'Zo is er niet voorzien in overgangsrecht, hebben de diensten geen extra budget gekregen voor de uitvoering van het implementatieproces en is er niet nagedacht over de consequenties van de implementatie voor de organisatie en operationele praktijk van de diensten.' Een onafhankelijke organisatie is met een aanvullend onderzoek hiernaar bezig, de bevindingen worden eind dit jaar verwacht.


Voorspellen

De AIVD en ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie), onder wie de inlichtingendiensten vallen, laten in een reactie weten het oneens te zijn met de toezichthouder. Volgens hen is de beoordeling van bulkdatasets wel degelijk op de juiste wettelijke manier uitgevoerd. 'De sets zijn van groot belang. Ze stellen de diensten in staat om bredere patronen en netwerken te onderkennen en daardoor voorspellend vermogen te creëren', aldus de AIVD. (ANP)