of 59281 LinkedIn

Raad en burgemeester botsen over ICT-samenwerking

Wie beslist er over een ICT-samenwerkingsverband; de raad of de gefuseerde ambtelijke organisatie? In Veendam is er flinke onenigheid over.

Wie beslist er over een ICT-samenwerkingsverband; de raad of de gefuseerde ambtelijke organisatie? In Veendam is er flinke onenigheid over.

Geen nieuwe rechtsvorm
Het tien jaar geleden begonnen samenwerkingsverband Oost-Groningen Digitaal maakt een doorstart als GRID (Gezamenlijke Regionale ICT Dienst), met Veendam, Pekela, Oldambt en Bellingwedde. Maar de gemeenteraad van Veendam wil niet meedoen; afgelopen maandag stemden 6 van de 8 partijen tegen de oprichting van de NV GRID. Men wil in ieder geval niet in een nieuwe rechtsvorm plaatsnemen, zo kort voor een fusieperiode.

Kompanjie-beslissingen
Jammer, maar daar gaan jullie niet over, is het weerwoord van burgemeester Ab Meijerman van Veendam, tevens voorzitter van de Kompanjie, de organisatie waarin de ambtelijke apparaten van Veendam en Pekela zijn opgegaan. Hij botste eerder dit jaar al met de raad over diens zeggenschap over beslissigen van de Kompanjie aangaande GRID en de RUD en dreigde in juni zelfs even met opstappen. Meijerman en PvdA-wethouder Klaas Steenhuis hebben gemeld dat tot oprichting van de NV GRID is besloten, terwijl de twee andere wethouders de raad gelijk geven.

Toestemming vragen
Christel Knot, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Veendam, noemt de crisis "een indringende discussie over de rechten en verantwoordelijkheden van de raad." Die discussie speelt al sinds dit voorjaar. "De Kompanjie, de organisatie die het resultaat is van de ambtelijke fusie tussen Veendam en Pekela, bleek namens de gemeente samenwerkingsverbanden aan te gaan. Maar daar gaan wij als raad over." Knot is er stellig over: voor samenwerkingsverbanden moet eerst om toestemming worden gevraagd.

Rechtspositie belangrijk
Dat het losse samenwerkingsverband Oost-Groningen Digitaal (OGD) een vervolg moet krijgen nu de overkoepelende Streekraad Oost-Groningen wordt opgeheven, begrijpt ze. "Maar niet dat het in de vorm van de overheids-NV GRID moet, zoals voorgenomen." Een gemeenschappelijke regeling zou bij een herindeling - en die zit er in Groningen aan te komen - de rechtspositie van de medewerkers onaangetast laten. Maar een NV zou die rechtspositie niet borgen. Die herindeling, waarover in december meer duidelijkheid moet komen, zou het sowieso onzinnig maken nu al een ICT-samenwerking in beton te gieten met gemeenten die waarschijnlijk in een geheel andere fusie terechtkomen. En OGD zou in de huidige vorm nog wel tot 2018 doorkunnen, is het derde argument van Gemeentebelangen. "Het bijzondere is dat Meijerman zelf ook voor een gemeenschappelijke regeling was, maar de andere gemeenten wilden dat niet", zegt Knot.

Zienswijze
Met de pers praten wil Meijerman even niet, maar de gemeente heeft wel een persverklaring uitgegeven. Die meldt: "Met inachtneming van de standpunten van de gemeenteraad en het college, heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van De Kompanjie, desondanks besloten om door te gaan met de vorming van de NV GRID, en daarmee dus niet tegemoet te komen aan de zienswijze van de gemeenteraad van Veendam."

Spagaat
De verklaring verwoordt het 'dilemma' waarvoor Meijerman zich gesteld zag. "Als burgemeester van Veendam heeft Ab Meijerman een verantwoordelijkheid richting zijn raad en het college. Evident is dat het niet tegemoet komen aan een meerderheidsstandpunt van de gemeenteraad, niet eenvoudig terzijde geschoven kan worden. Aan de andere kant is Ab Meijerman als voorzitter van het DB van de Kompanjie verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gehele ambtelijke organisatie (De Kompanjie) die werkt voor de gemeenten Pekela en Veendam. In deze afweging zag hij zich genoodzaakt het belang van de bedrijfsvoering van de vier deelnemende gemeenten zwaarder te laten wegen dan het meerderheidsstandpunt van de raad van Veendam. Om die reden heeft hij vóór de vorming van de NV GRID gestemd. Indien Ab Meijerman had tegengestemd zouden de stemmen in het DB staken (stermverhouding 2:2), en was zijn stem als voorzitter van het DB doorslaggevend geweest. Daardoor zouden de belangen van de andere partners geschaad worden. Door het besluit van het DB kan de vorming van de NV GRID nu plaats vinden."


Argumenten
De argumenten van Meijerman: de NV levert géén extra risico op, het proces loopt al zo lang en wordt daardóór juist risicovol. En ten slotte is het op orde hebben van de ICT als ‘ruggengraat van de organisatie’ juist een vóórwaarde om in een herindelingsproces een aantrekkelijke fusiepartner te zijn, niet iets wat je achteraf regelt.

 

Crisisberaad
Het Dagblad van het Noorden meldt dat donderdag een extra besloten vergadering volgt, waarbij het college aanwezig zal zijn. Knot sluit niet uit dat burgemeester Ab Meijerman een motie van wantrouwen aan de broek krijgt.

Menterwolde al afgehaakt
In mei besloot OGD-deelnemer Menterwolde al af te haken bij de GRID-plannen, omdat de beoogde samenwerking te intensief zou zijn en omdat de gemeente ook liever aansluiting zocht bij Hoogezand-Sappemeer en Slochteren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hannes Haganum (Overheidsdienaar) op
Gaat dit over de kabouters in Plopsaland ? Ongelooflijk dat simpel, zakelijk denken en handelen vanwege egogedrag niet meer mogelijk is. Inderdaad, het lijkt wel of in landen als België en de Verenigde Staten alles beter loopt, als er geen regering of bestuur is. De economische crisis lijkt langzaamaan over te waaien, de bestuurlijke en identiteitscrisis van ons land begint pas. Wat ben ik blij dat ik bij een gemeente werk waar nog gedegen bestuurd wordt.
Door albert (jurist) op
Formeel heeft de burgemeester gelijk. Het college besluit over de oprichting van een N.V., maar de raad moet gelegenheid krijgen zijn wensen en bedenkingen ter kennis van de raad te brengen op basis van een voorgelegd ontwerpbesluit. (art 160, lid 2, Gemeentewet) Als het college niet handelt overeenkomstig de wens van (een meerderheid van) de raad, dan heeft de raad altijd het ultieme middel om op grond van artikel 61b, lid 2 Gemeentewet een aanbeveling tot ontslag van de burgemeester naar de minister sturen. En het college kan op grond van art. 49 Gemeentewet naar huis worden gestuurd. De vraag is natuurlijk of de bestuurlijke opvattingen prevaleren boven het juridische gelijk.
Door Ra op
Zo slecht is (zijn) de VS niet af zonder overheid; alleen met zichzelf bezig.
Door Luppo (Inwoner provincie Groningen ( prachtige provincie)) op
Als het gaat om een gemeenschappelijke regeling is toestemming van de raad nodig. Bij een NV mag de raad een zienswijze geven!!
Maar schijnbaar gaat het al lang niet meer om de inhoud, maar is het louter een politieke machtspeldiscussie geworden.
Pikant detail: de voormalig fractievoorzitter van Gemeentebelangen was tot twee jaar geleden de " directeur" van het samenwerkingsverband. Dit was helaas geen succes en de wegen zijn gescheiden.
Laat nu juist deze partij tegen de oprichting van de NV zijn................