of 59250 LinkedIn

Provincie Utrecht aan de slag met basisregistraties

Provincie Utrecht is een van de eerste provincies die gebruik kunnen maken van de basisregistraties. Medewerkers van zes afdelingen gaan werken met GeoBasis, een 'gegevensmagazijn’ met officiële registraties uit het Stelsel van Basisregistraties.

Provincie Utrecht is een van de eerste provincies die gebruik kunnen maken van de basisregistraties. Medewerkers van zes afdelingen gaan werken met GeoBasis, een 'gegevensmagazijn’ met officiële registraties uit het Stelsel van Basisregistraties.

Versnipperd gebruik basisregistraties
Alle overheden moeten op termijn verplicht basisregistraties  gaan gebruiken. Provincie Utrecht stelt in een persbericht dat het 'niet te lang wilde wachten' en daarom al enkele jaren geleden gestart is met een brede inventarisatie onder alle afdelingen.’ Luc de Horde van Geo informatie meldt dat het gebruik van de basisregistraties versnipperd was. 'De gegevens waren niet altijd actueel. Met de komst van GeoBasis hebben we dit centraal geregeld.' Onder meer de afdelingen Subsidies, Grondverwerving, Natuurbeheer en Wegen gaan met basisregistraties aan de slag. Met het programma kunnen onder meer 
bestemmingsplannen, structuurvisies en besluitgebieden opgehaald en opgeslagen worden. Er kan ook gewerkt worden met Kadaster-gegevens.


Slimmere en snellere beslissingen
GeoBasis vormt een gegevensmagazijn binnen het ArcGIS-platform van Esri, dat kaarten, apps, gegevens en mensen verbindt om zo slimmer en sneller beslissingen te nemen. Alle basisregistraties worden er geïntegreerd met behulp van de gegevensstandaard RSGB (Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke BasisGegevens). Het ontsluiten van deze informatie gebeurt standaard met MijnAdres en via de eigen webkaartenatlas. 'Wij vinden de integraliteit en visualisatie van gegevens belangrijk, dit geeft meteen goed inzicht', besluit de provincie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.