of 59274 LinkedIn

'Privacyrisico als taken naar gemeente gaan'

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) maakt zich zorgen over de overheveling van taken van provincie en Rijk aan gemeenten.
4 reacties

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) maakt zich zorgen over de overheveling van taken van provincie en Rijk aan gemeenten.

Geen waarborg
Met name met betrekking tot de jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen is er geen goede uitwerking van hoe de privacy gewaarborgd kan worden, aldus het CBP. Dat levert volgens de instantie ernstige risico's op voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen.

Bovenmatig delen
Het college heeft daarover een brief gestuurd aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. Volgens de privacytoezichthouder zitten er risico's aan het "bovenmatig delen van persoonsgegevens, het gebruiken van de gegevens voor een doel dat niet verenigbaar is met het oorspronkelijke doel waarvoor zij zijn verzameld en de beveiliging".

Niet transparant
Bovendien dreigt volstrekte ondoorzichtigheid, zo stelt het college. ,,Waardoor het noch voor burgers noch voor de overheid zelf inzichtelijk is wie welke gegevens verzamelt en gebruikt en met welk doel dat gebeurt.''

Consistente regels
Minister Plasterk zei woensdagmiddag dat hij al een gesprek met het CBP in zijn agenda heeft staan. Hij noemde de privacy een serieus punt, waar ook al met een interdepartementale werkgoep naar wordt gekeken. De regels moeten goed en helder zijn. Zijn ervaring is dat het op de werkvloer meestal wel goed gaat, maar hij wil dat de regels 'consistent' zijn, zodat men ook bij onenigheid weet waaraan men zich moet houden.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door PR op
Nou Tjeerd, de eerst volgende keer dat jij bij de huisarts komt, want JGGZ is net zo goed als zorg van de huisarts medische zorg, zal de huisarts je dossier aansluitend doorsturen naar de locale nieuwsprikbord om met de rest te delen. Moet je je handje maar niet ophouden bij de huisarts.
Door Henk Bongers (burger) op
Privacy is een groot goed dat altijd gerespecteerd moet blijven. De overheden dienen er met de uiterste zorg mee om te gaan. Wanneer het CBP enige reden heeft om een waarschuwing te doen, dient die heel serieus genomen te worden.
Ik roep alle Nederlanders op om uiterst zorgvuldig en allert te zijn op schending van hun privacy en te eisen dat de overheden heel duidelijk zijn is het vastleggen van privacy gegevens in databestanden en er keihard op te reageren wanneer daar reden toe is.
Nederland kan en mag geen staat worden waar de burgers tot een nummer verworden in databestanden waarvan de koppeling ervan onder regie staat van een onbetrouwbare regering.
Door Donna op
Is een handicap of ziekte eigen schuld?
Is het dan normaal om geen privacy meer te hebben omdat je je hand ophoudt?
Is de zorg een aalmoes die je moet verdienen?
Door Tjeerd op
Geen medelijden. Het is toch de schuld van de mensen zelf als ze handje ophouden.