of 59185 LinkedIn

‘Privacy nog niet in alle haarvaten gemeenten doordrongen’

Privacy blijft in eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf, toch wil het ministerie van BZK door samenwerking met gemeenten zo goed mogelijk een gestructureerde aanpak van privacy verspreiden. Dat schrijft minister Plasterk in zijn aanbiedingsbrief bij het overall rapport Sociaal Domein.

Privacy blijft in eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf, toch wil het ministerie van BZK door samenwerking met gemeenten zo goed mogelijk een gestructureerde aanpak van privacy verspreiden. Dat schrijft minister Plasterk in zijn aanbiedingsbrief bij het overall rapport Sociaal Domein.

Verantwoordelijkheid blijft bij gemeenten

In de brief licht Plasterk toe hoe het Rijk en VNG gemeenten ondersteund hebben bij het waarborgen van privacy in het sociaal domein. Hij noemt onder meer het geven van goede voorbeelden en handreikingen en  stelt dat er het laatste half jaar vooral is ingezet op scholing door middel van masterclasses voor gemeentemedewerkers. Toch lijkt het kabinet er nog niet gerust op. 'Desondanks lijkt duidelijk dat nog niet overal en in alle haarvaten van gemeenten is doorgedrongen hoe je een goede dienstverlening kunt combineren met een correcte behandeling van de persoonsgegevens van de betrokkenen', zo schrijft de minister, die er onmiddellijk op wijst dat dit ‘in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf is. Om de aanpak van privacy toch in goede banen te leiden blijft het ministerie van BZK samenwerken met gemeenten en VNG om een gestructureerde aanpak te verspreiden binnen de gemeenten.
 

Spanningsveld bij gegevensdeling en integraal werken

In bestuurlijk opzicht is er volgens het SCP-rapport nog een lange weg te gaan voor het sociaal domein. Privacy-problematiek bij gemeenten is en blijft een belangrijk punt. Er wordt in het rapport ingegaan op het spanningsveld  tussen de wettelijke borging van privacy en de gemeentelijke behoefte aan brede deling van individuele gegevens, waardoor meer integraal gewerkt kan worden. Met name facturatie, gegevensuitwisseling en de inrichting voor een meldpunt voor klachten zijn volgens het rapport niet goed geregeld. In de aanbiedingsbrief zegt het kabinet dit beeld te herkennen. 'Doordat gemeenten enerzijds oog hebben voor de inrichting van de gegevensuitwisseling zodat die voldoet aan de geldende privacyregelgeving, maar gemeenten daarnaast zo goed mogelijk invulling willen geven aan de lokale ondersteuningsbehoefte en het nog niet voor alle gemeenten duidelijk is hoe ze aan beide principes gelijktijdig recht kunnen doen.'

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door steven op
@Jan: dat geldt echt niet voor iedereen!

Hiernaast gaat dat om een individuele verantwoordelijkheid. Indien een overheid een campagne start waarin aandacht voor privacy wordt gevraagd, mag in ieder geval verwacht (geëist) worden dat alle overheidsinstanties zich hieraan houden!

Meest belangrijke is misschien wel:
Wie is eigenaar van de data, kan deze data inzien en welke mogelijkheden zijn er bij de persoon om bij fouten in deze data, correcties hierop aan te brengen!!

Het idee is, je bent onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. De laatste tijd wordt dat omgedraaid.
Door P.J. Westerhof op
Na 30 jaar is ‘Privacy nog niet in alle haarvaten gemeenten doordrongen’. Dat krijg je bij gebrek aan accountability.

Kort en goed is de gehele gemeentelijke Governance & Compliance ronduit zwak te noemen, van ICT-beveiliging en Privacy, Openbare Orde en Waterwet, tot WMO en Archiefbeheer.

Misschien krijgt het meer ambtelijke aandacht als er een app voor gemaakt wordt? Want de huidige en aanstaande Europese regelgeving zal wel weer als een verrassing komen.
Door Remy Custers op
Het gaat om persoonlijke veiligheid en ongewenste contacten..
Burgers en kinderen worden zo goed als aangeboden en onnodig kwetsbaar hulpbehoevend neergezet door onverstandige professionals ze vragen hier niet zelf om ze doen het gewoon voor ze zonder toestemming. Op google en in de media zet je geen medische gegevens of gezinsgegevens.En google is toch meer onpersoonlijk zonder huisadres of bsn het gaat hier om je eigen gemeente omgeving en de personen waar je dagelijks mee te maken hebt waar je tussen moet leven.Dat is veel dichterbij.Je moet zelf beslissen wat je over je priveleven kwijt wilt daar gaat het om het is van jou.
Door Jan op
Die hele privacy-hype over persoonsgegevens is zwaar overdreven. Alles is van iedereen toch al bekend via sociale media en Google. Wen er maar aan. Alleen pincodes en inloggegevens moeten natuurlijk geheim blijven. Maar daar kun je toch al niet aan komen via de gemeenten.
Door Carola Meinders op
De gemeenten lijken er zelf niet zoveel zin in te hebben daar schuilt het probleem.
Ze hebben er ook geen belang bij omdat het niet om hun gegevens gaat maar om die van de burger en hun kinderen.
Zij zelf worden er niet door geraakt.

Relevante Parlementaire Dossiers