of 61869 LinkedIn

Politiekorpsen overtreden Wet Politiegegevens

De politie overtreedt op grote schaal de Wet Politiegegevens. Bits of Freedom noemt de conclusies schokkend en wil een veel strengere controle van de politie.
1 reactie

De politie overtreedt op grote schaal de Wet Politiegegevens, stelt de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom op basis van opgevraagde privacy-audits.

WOB
Bits of Freedom noemt de conclusies schokkend en wil een veel strengere controle van de politie. De politie heeft sinds een aantal jaren de bevoegdheden voor het verwerken van persoonsgegevens, ook van mensen die niet als verdachte zijn aangemerkt. In de Wet Politiegegevens (Wpg) staat omschreven hoe de politie met die persoonsgegevens moet omgaan. Eens in de vier jaar controleert de politie of ze aan de normen voldoet. Bits of Freedom vroeg, volgens de Wet Openbaarheid van Bestuur, meerdere onderzoeken op en concludeerde dat de politie de privacynormen van de Wet Politiegegevens op grote schaal overtreedt.

Marechaussee
Volgens Bits of Freedom voldoet geen enkel korps aan alle wettelijke regels. De Koninklijke Marechaussee scoort het slechtst en leeft minder dan 20 procent van de normen na. De twee grootste korpsen van het land (Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-Amstelland) hebben volgens het onderzoek van Bits of Freedom het beleid het beste op orde en doen het op een vijfde van de punten niet goed.

Bevoegdheden
Uit de opgevraagde rapporten blijkt dat de beveiliging van de persoonsgegevens niet goed is. Ook wordt niet bijgehouden of personen nog bevoegd zijn om toegang te krijgen tot gegevens. Tevens bleek dat gegevens die niet langer bewaard mogen worden vaak niet worden verwijderd.

Jaarlijks
"Het werk van de politie is te belangrijk om teniet te worden gedaan door slordigheden in de toepassing van bevoegdheden'', aldus Rejo Zenger, onderzoeker van Bits of Freedom. "De politiekorpsen moeten de komende maanden keihard aan de slag om het beleid op orde te brengen. Bits of Freedom eist dat de politiekorpsen niet eens in de vier jaar maar elk jaar worden gecontroleerd. Zenger: "En zolang de korpsen de regels rondom de gegevensbescherming met voeten treden, kan er van nieuwe bevoegdheden in ieder geval geen sprake zijn.''
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marcel (Adviseur) op
Naast de WPG is er ook nog een Archiefwet. Deze wetten spreken elkaar op verschillende punten tegen. Volgens de WPG moeten gegevens reeds na een vrij korte termijn worden vernietigd, maar volgens de Archiefwet moeten ze bewaard blijven zolang ze niet zijn afgewerkt, even populair verwoord. Om aan de archiefwet te voldoen, en om cold case onderzoek mogelijk te maken, bewaart de politie de gegevens tot de verjaringstermijn van het eventueel ten laste te leggen wetsartikel is verlopen. Om aan de WPG te voldoen verdwijnen deze gegevens volgens de juiste termijnen "achter slot en grendel" en zijn daarna alleen nog raadpleegbaar als aan de voorwaarden in de WPG wordt voldaan. Vaak is er de toestemming van de OvJ voor nodig. Uitsluitend naar de WPG kijken en dan roepen dat er niets van deugt is dus vrij kortzichtig...