of 64120 LinkedIn

Plasterk krijgt gewenste impactanalyse Wet open overheid

Er komt een impactanalyse van de voor het initiatiefvoorstel Wet open overheid. Dat meldt minister Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  Het ministerie wil helder hebben hoeveel kosten er met de mogelijke wet gepaard gaan en met welke uitvoeringslasten er rekening moet worden gehouden.

Er komt een impactanalyse van de voor het initiatiefvoorstel Wet open overheid. Dat meldt minister Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  Het ministerie wil helder hebben hoeveel kosten er met de mogelijke wet gepaard gaan en met welke uitvoeringslasten er rekening moet worden gehouden.

Plasterk geen voorstander van Woo

Minister Plasterk drong eerder al aan op een dergelijke impactanalyse, die volgens Blok ‘tevens gezien kan worden als globale uitvoeringstoets, met het karakter van een quickscan.’ Plasterk gaf eerder al aan geen voorstander te zijn van de Woo. Vooral in het openbaar informatieregister dat onderdeel uitmaakt van de wet ziet hij geen brood. In zo’n register wordt alles bijgehouden en openbaar gemaakt wat een bestuursorgaan volgens de Archiefwet moet bewaren. Hierdoor wordt inzichtelijker welke documenten er toegankelijk zijn voor verzoekende partijen.
 

Zorgen bij VNG
Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)  is geen voorstander en denkt dat de Woo slecht nieuws is voor gemeenten. De VNG stelde eerder dat de Wet open overheid volstrekt onuitvoerbaar is in de huidige vorm. De eisen aan actieve openbaarmaking zorgen er volgens VNG voor dat het democratisch besluitvormingsproces binnen gemeenten ernstig wordt belemmerd en vertrouwelijk overleg over lastige kwesties nauwelijks meer mogelijk is. Ondank de bezwaren van Plasterk en de VNG heeft de Tweede Kamer in april toch ingestemd met de initiatiefwet. Binnenkort wordt de wet behandeld door de Eerste Kamer.
 

Alleen Rijksdienst en uitvoerders onder de loep
De uitvoerder van de impactanalyse is ABDTOPConsult. Vanwege de omvang van de impactanalyse zal het onderzoek zich eerst richten op de rijksdienst en de landelijke uitvoeringsorganisaties, inclusief ZBO's, zo schrijft Blok.  In het vervolgonderzoek komen de andere bestuursorganen en organisaties waarop het initiatiefvoorstel Woo van toepassing zal zijn, aan bod. De minister verwacht de bevindingen eind november aan de Tweede Kamer te kunnen aanbieden.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jur Perton (Vm gemeentesecretaris gemeente Harenkarspel) op
Het verzet vindt zijn grondslag waarschijnlijk ook wel in de moeilijke uitvoetbaarheid van het wetsvoorstel, maar is naar mijn oordeel vooral ingegeven door het ontbteken van de echte wil om open en transparant te zijn
Door Jur Perton (Vm gemeentesecretaris gemeente Harenkarspel) op
Het verzet vindt zijn grondslag waarschijnlijk ook wel in de moeilijke uitvoetbaarheid van het wetsvoorstel, maar is naar mijn oordeel vooral ingegeven door het ontbteken van de echte wil om open en transparant te zijn
Door Jur Perton (Vm gemeentesecretaris gemeente Harenkarspel) op
Het verzet vindt zijn grondslag waarschijnlijk ook wel in de moeilijke uitvoetbaarheid van het wetsvoorstel, maar is naar mijn oordeel vooral ingegeven door het ontbteken van de echte wil om open en transparant te zijn
Door Jur Perton (Vm gemeentesecretaris gemeente Harenkarspel) op
Het verzet vindt zijn grondslag waarschijnlijk ook wel in de moeilijke uitvoetbaarheid van het wetsvoorstel, maar is naar mijn oordeel vooral ingegeven door het ontbteken van de echte wil om open en transparant te zijn

Relevante Parlementaire Dossiers