of 58952 LinkedIn

Plasterk heeft wel oren naar generiek digitaal gemeenteloket

Minister Plasterk gaat kijken of er één 'kernwebsite' voor alle gemeenten kan komen. Hij gaat hiervoor overleggen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Om een eind te maken aan de wirwar van gemeentewebsites, gaat minister Ronald Plasterk kijken of er één 'kernwebsite' voor alle gemeenten kan komen. Hij gaat hiervoor overleggen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Makkelijker, veiliger, goedkoper
"408 gemeenten hoeven niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden", zei de bewindsman woensdag in een debat over ICT in de Tweede Kamer. Volgens PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug, een voorvechter van het uniforme gemeenteloket, is het belangrijk dat er één digitaal loket voor de gemeenten komt dat het makkelijker maakt voor de burgers om digitaal zaken te doen met de gemeente. Ook meent ze dat het beter voor de veiligheid en de privacy zal zijn en dat een generiek loket goedkoper zal uitpakken. Haar collega Roald van der Linde (VVD) vindt wel dat het initiatief voor de aanpak van de websites bij de gemeenten moet liggen en dat deze niet vanuit Den Haag moet worden opgelegd. Gemeenten moeten ook ruimte houden om hun loketten zelf enigszins 'aan te kleden'.

Steeds digitaler
Steeds meer diensten van gemeenten kunnen digitaal worden aangevraagd zoals parkeervergunningen en rijbewijzen. Het streven van de Nederlandse overheid is om in 2017 alle diensten digitaal beschikbaar te hebben. De partijen benadrukten dat overheidswebsites ook voor mensen met een beperking goed toegankelijk moeten zijn.

Achterkant
Onder de noemer Basisgemeente onderzoeken KING (VNG) en andere partijen al in hoeverre de gemeentelijke ICT een meer gemeenschappelijk karakter kan krijgen. Daarbij gaat het vooral over wat er áchter de website ('frontoffice') in gebruik is aan functionele en infrastructurele software.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Dick (webmaster) op
Ik ben het helemaal eens met het idee maar ga dan wel een Open Source-toepassing kiezen, zodat je niet afhankelijk wordt van 1 leverancier. Helaas waren er in het verleden aardige initiatieven, geïnitieerd door de Centrale Overheid. Die werden na enkele jaren dan weer over de schutting van de gemeenten gegooid, waarna iedere gemeente weer op eigen houtje verder moest gaan tegen hoge(re) kosten.
GovUnited, Dimpact en SIM zijn geen toverwoorden maar helaas logge organisaties. Ik hoop niet dat 1 van deze partijen een gemeentelijk loket mogen ontwikkelen.
Door van Koll (bouwplantoetser) op
Men denk nog te vaak dat met het hebben van 1 loket, de problemen van de burger opgelost worden.
In werkelijkheid is dat probleem (of de vraag) van de burger nog precies hetzelfde maar moet hij verplicht via landelijke voorschriften zijn vraag indienen. Dagelijks voorbeeld voor mij is het omgevingsloket en "ruimtelijke plannen.nl". Beide zijn dusdanig gebruiksonvriendelijk (en het zijn landelijk ingevoerde tools) dat we veel (echt heel veel) tijd kwijt zijn om die burger uit te leggen wat hij moet doen.
Door Johann op
Daar gaan we weer. Het woordje "Generiek". Zodra je het hebt uitgesproken gaan bestuurders weer achterover leunen met het gevoel van "nu wordt het eindelijk weer gemakkelijk". Als burger wil ik ook wel een "generieke minister" en vooral een "generieke gemeente".
Wil je het echt generiek maken? stoppen met de specifieke geldstromen richting afzonderlijke gemeenten ("nu kunnen we zelf ons eigen loket ontwikkelen") .
Vergt bestuurlijke visie, bestuurlijk lef en vooral bestuurlijk acteren.
Door Kaatje op
Wie gaat eventueel deze schone taak op zich nemen? Nog even over de opmerking van het Hoofd Communicatie KING, dat KING=VNG. Deze uitspraak lijkt te wringen met het volgende: Op de KING website staat dat King een zelfstandig instituut is, in 2009 opgericht door de VNG, met een duidelijke eigenstandige positie, sinds 2010: KING adviseert onafhankelijk (maar VNG is belangenbehartiger). Modernisering van de gemeentelijke basisadministratie werd destijds in opdracht van de VNG uitgevoerd door KING.
Hoe transparant is dit alles?
Maar als nu wordt egzegd VNG=KING dan adviseert VNG de gemeenten te digitaliseren en krijgt vervolgens zelf deze opdrachten gefinancierd uit het Gemeentefonds (Rijksbijdrage).

Door Norman Waalre op
SAMENWERKING BESPAART KOSTEN
Overheidsorganisaties moeten nog veel meer gaan samenwerken op het gebied van ICT, vind ik. Doe dat ook samen met veel andere landen, bijvoorbeeld in EU-verband. Dat geeft meer deskundigheid en lagere kosten, en het is voor burgers duidelijker. En ook dan blijft er voor gemeenten ruimte om een uniforme huisstijl en wensite-indeling wat aan te passen met een eigen kleurtje, logo en foto's.

In dit verband sta ik ook erg achter de vorming van de nationale politie. Ook bijvoorbeeld buurthuizen en instellingen voor maatschappelijk werk moeten veel meer gaan samenwerken op het gebied van en via ICT.

Stem SP.
Door Jan T. (Adviseur) op
Uniformering van kanalen is mooi, uniformering van tarieven lijkt me prioriteit hebben. Een rijbewijs is een rijbewijs.
Door Wieneke Brandt op
Inderdaad geen slim idee. Kost handen vol geld en uiteindelijk zal de markt het toch weer moeten oppakken. In de tussenliggende periode wordt de marktwerking alleen maar verstoort wat ten koste gaat van de innovatiekracht . Het ontwikkelen van standaarden zoals de web richtlijnen en Stuf is voldoende.
Door Rene (hulptroepen) op
Geen slim plan. De overheid die iets gaat ontwikkelen. Wordt eerst vijf jaar over gepraat en dan wordt er misschien nog eens wat concreets gedaan. Zie MGBA, lvWOZ en het i-NUP. Is straks weer werkverschaffing voor King. Bovendien compleet onnodig. Volgens mij nemen al honderden gemeenten hun webproducten af van de Sim groep, GovUnited en Dimpact, gemeente oplossingen etc. Dit kan het bedrijfsleven echt heel erg veel beter. Laat de overheid eens gaan bezuinigen in plaats van geld te graaien uit de zakken van de belastingbetaler.
Door Opmerker op
Een echte multitasker, onze minister! Ik kan mij enige kritiek wel voorstellen...eens eerst maar de leeuwenkuil samenvoeging Flevoland, N-H en Utrecht behappen; volgens mij had hij van de Kamer nog een tweeweekse tussenopdracht, dan de gemeentelijke website (ook al riekt dat naar decentralisatie onder aanvoering van het Rijk) Wie weet wat de minister nog meer wil of moet "oplossen". Kan iemand nog een probleem verzinnen?
Door Ger op
Afgelopen najaar heb ik deelgenomen aan de Webmasterclass van branchevereniging Cascadis. Thema; hoe ziet de ideale gemeente website er in Nederland uit? Een boeiend thema, waar we in 6 werkgroepen een uitwerking van opleverden. Er ligt nog geen blauwdruk. Dat zou ook wel erg optimistisch zijn. Gaandeweg de uitwerking werd vastgesteld dat het toch wel erg veel werk zou schelen als je gebruik kunt maken van een beproefd concept, binnen een beproefde omgeving die voldoet aan de gestelde eisen voor een overheidswebsite. Als gemeente wil je je immers focussen op de content en de dienstverlening.