of 59250 LinkedIn

Plasterk: gevolgen 'verkeerde' verordeningen aan rechter

Minister Plasterk verwijst voor de gevolgen van verkeerd gepubliceerde verordeningen naar de rechter. Uit onderzoek van Bureau Daadkracht in december 2015 blijkt dat meerdere gemeenten de fout in zijn gegaan waardoor verordeningen mogelijk niet rechtsgeldig zijn.

Minister Plasterk verwijst voor de gevolgen van verkeerd gepubliceerde verordeningen naar de rechter. Uit onderzoek van Bureau Daadkracht in december 2015 blijkt dat meerdere gemeenten de fout in zijn gegaan waardoor verordeningen mogelijk niet rechtsgeldig zijn.

Achtergrond niet gepubliceerde verordeningen onduidelijk

De minister reageert op Kamervragen van de VVD over de vermeende ongeldigheid van 900 gemeentelijke verordeningen. Binnenlands Bestuur meldde dat deze onjuist waren gepubliceerd of zelfs in geheel niet gepubliceerd. Omdat Bureau Daadkracht niet aan Plasterk niet kon aangeven wat de achtergrond is van de niet gepubliceerde verordeningen, wil Plasterk geen oordeel geven over de hoeveelheid gemeenten dat verordeningen in geheel niet heeft gepubliceerd. 'Dit kan komen doordat verzuimd is om de verordening bekend te maken, maar ook doordat inwerkingtreding pas op een later tijdstip wordt beoogd en de bekendmaking om die reden nog enige tijd is uitgesteld.'

Onjuiste wijze van publiceren
Het is wel duidelijk dat er tientallen gemeenten zijn die verordeningen op een onjuiste manier hebben gepubliceerd. Volgens de onderzoekers zijn die verordeningen daardoor niet geldig. Plasterk wil zo ver niet gaan. 'Het is aan de rechter om te oordelen of een tekortkoming in een bekendmaking zodanig is dat de betreffende bepalingen daardoor niet verbindend zijn.'


Nieuw wetsvoorstel
Plasterk geeft tevens te kennen dat in het kader van het programma Digitaal 2017 een wetsvoorstel wordt voorbereid. Deze moet ervoor zorgen dat bestuursorganen alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen en kennisgevingen moeten publiceren in een elektronisch publicatieblad dat met behulp van een centrale voorziening (GVOP) wordt uitgegeven. Op die manier kunnen bekendmakingen niet langer niet voldoen aan de wettelijke eisen. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Raymond op
Keer op keer slaagt Plasterk er in de overbodigheid van zijn eigen ministerie aan te tonen.
Door Els Boers (auteur/adviseur) op
Er is geen gemeente die zich volledig aan alle (eigen) regelgeving houdt. De vraag is of de overheid dit wel doet. Regels, wetten we hebben er (te)veel van, maar juist overheden hebben wel een voorbeeld functie en daar wordt niet altijd aan gedacht lijkt het.
Door bram op
Hadden we daar niet de provincie voor?
Ik merk dat daar over meerdere "foute gemeente" onderwerpen gewoon geen alertheid is.
Zo slapen ze zich naar de overbodigheid.
Door Daan op
Maar weer ns kijken hoe de Raad van State de gemeenten hieruit gaat redden.