of 59250 LinkedIn

Plasterk beraadt zich op maatregelen gemeentewebsites

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken blijft in overleg met het College voor de Rechten van de Mens over maatregelen voor gemeenten die niet beschikken over een toegankelijke website. Dat schrijft hij in een brief aan collegelid Emile Hofhuis.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken blijft in overleg met het College voor de Rechten van de Mens over maatregelen voor gemeenten die niet beschikken over een toegankelijke website. Dat schrijft hij in een brief aan collegelid Emile Hofhuis. 

Onderzoek
Een onderzoek van stichting Drempelvrij voor Het College voor de Rechten van de Mens in april 2015 maakte duidelijk dat slechts 7 procent van de gemeenten aan toegankelijkheidstandaarden voor gemeentewebsites voldoet en dat veel gemeenten meer kunnen en moeten doen. Plasterk herkent het beeld dat veel gemeenten er te weinig aan doen. ‘Ik blijf graag in overleg over de maatregelen, waarop uw College bij mij heeft aangedrongen: meer inspanningen om ervoor te zorgen dat gemeentelijke websites toegankelijk zijn, zorgen voor voldoende ondersteuning voor gemeenten bij het toegankelijk maken van hun websites, meer bestuurlijke druk en gemeenten bekend maken met de verplichtingen voor toegankelijkheid uit het VN-verdrag.’

VN-verdrag
De wettelijke regeling voor de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap, waar de verplichte toegankelijkheid van overheidswebsites in staat, wordt volgens Plasterk naar verwachting medio 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden. Ook stuurt Plasterk burgermeesters en wethouders een brief over de huidige stand van zaken van de toegankelijkheid van gemeentelijke websites, waarin hij de bestaande verplichting voor overheden onder de aandacht brengt. 

Convenant Toegankelijkheid
Plasterk beschrijft in die brief ook ondersteunende maatregelen. Zoals het ‘Convenant Toegankelijkheid’ dat hij heeft gesloten met leveranciers van websites en software en het gratis te gebruiken instrumentarium waarmee automatisch fouten opgespoord kunnen worden. ‘De ontwikkelingen van dergelijke technische voorzieningen zal ik, in samenwerking met marktpartijen en geënt op Europese ontwikkelingen, verder stimuleren om de toegankelijkheid van digitale informatieverstrekking en dienstverlening zoveel mogelijk te bevorderen’, aldus de minister.
 

Plasterk wijst er op dat het uiteindelijk de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenten is om de maatregelen te nemen. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Paul op
Toch knap dat Minister Plasterk er iedere week in slaagt om zijn eigen overbodigheid aan te tonen met weer een kulonderwerp.
Door Freek (Consultant) op
Leuk hoor, dat het College voor de Rechten van de Mens hier een rol in speelt, maar als er 1 website in Nederland is die niet aan de Webrichtlijnen voldoet, dan is het die van hen wel... #hypocriet
Door A. Willemsen op
En Nederland is weer het braafste jongetje van de klas. Hoe doen de overige lidstaten van de EU het? Zijn er geen belangrijkere dingen om je druk over te maken op dit moment Plasterk?