of 59250 LinkedIn

Plasterk: Basisregistratie Personen op schema

De operatie Basisregistratie Personen (BRP) heeft het afgelopen half jaar de geplande resultaten geboekt en is binnen het beschikbare budget gebleven. Dat meldt minister Ronald Plasterk in een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer.

De operatie Basisregistratie Personen (BRP) heeft het afgelopen half jaar de geplande resultaten geboekt en is binnen het beschikbare budget gebleven. Dat meldt minister Ronald Plasterk in een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer.

Samenvoegen persoonsgegevens
De BRP is de digitale voorziening van persoonsgegevens van alle inwoners in Nederland en personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid (niet-ingezetenen). De Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en het Register niet Ingezetenen (RNI) worden in BRP samengevoegd. Het gereed zijn van de BRP is essentieel voor de bijbehorende wet Basisregistratie Personen. Een aantal onderdelen van de wet kan pas worden uitgevoerd als de BRP klaar is.


Positieve resultaten

Plasterk schrijft benoemt in zijn voortgangsrapport de resultaten van het afgelopen half jaar, waaronder ontworpen onderdelen van software, positieve resultaten van testuitslagen met eerder ontworpen software en de positieve bevindingen van KPMG over de kwaliteit van de broncode.  

Risico's en onzekerheden
Het Bureau ICT-Toetsing (BIT) heeft Operatie BRP op verzoek van de Tweede Kamer getoetst en concludeert dat het programma met de huidige aanpak succesvol afgerond kan worden. Er zijn echter wel een aantal risico’s en onzekerheden die ‘nadrukkelijker gemanaged’ moeten worden. Het gaat om onder meer de impact van wijzigingen op het programma, het omgaan met onzekerheden in de planning en een goede voorbereiding van beheer en implementatie. BIT heeft daarom enkele maatregelen geadviseerd. Plasterk zegt dat hij de risico’s en onzekerheden herkent. 

Noodzakelijke investering
'Bij voortzetting van deze aanpak ben ik er met BIT van overtuigd dat het programma bouw en implementatie van de nieuwe voorzieningen voor de BRP succesvol gaat afronden. Operatie BRP is een lastig traject, maar het is een noodzakelijke investering om de ambities op het gebied van de e-overheid te kunnen waarmaken. Het biedt de technische vernieuwing waar gemeenten en afnemers al lange tijd naar uitkijken.'
 

De voortgangsrapportage is hier te vinden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Kaatje op
Ben dus benieuwd of iemand weet hoe er omgegaan wordt met toekomstige onderhoudskosten na ingebruikname van het systeem. Zijn die kosten al bekend/vooraf ingeschat bij keuze voor het product/ leveranciers? Vormen zij onderdeel van de offerte?
Zijn ze meegenomen in de evaluatie?
Door Henk op
Ook dit ict project zal zoals vergelijke projecten weer leiden tot vertragingen en enorme kosten overschrijdingen. Iedereen die hier bijbetrokken is ziet dit. Alleen Plastrek niet. Maar hij ziet wel meer niet. Deze tuinkabouter zit op een grote rode paddestoel met witte stippen heen en weer te wippen.......
Door Kaatje op
Een voortzetting onder een nieuwe naam met beter toezicht dan voorheen... misschien gaat het nu wel goed.
Ben benieuwd wat er nu al bekend is over onderhoudskosten na ingebruikname van het systeem?
Worden dit soort kosten vooraf meegenomen of is dat in de toekomst een vrijbrief voor de huisleverancier?