of 59821 LinkedIn

Persoonsgegevens te gretig verzameld

Bij ongeveer 90 procent van de gemeenten is het vandaag de dag mogelijk om online een afspraak te maken, zo blijkt uit een inventarisatie van Binnenlands Bestuur. Bij slechts 5 van de 53 onderzochte gemeenten moet de burger nog een belletje doen of simpelweg langsgaan en hopen op een korte wachtrij voor de balie.

Wie een online afspraak maakt met de gemeente moet naast een e-mailadres vaak allerlei persoonlijke gegevens invullen, zoals adres, geboortedatum en BSN-nummer. Handig om de klant beter te bedienen, stellen gemeenten. Of oneigenlijke verzameldrift?

Bij ongeveer 90 procent van de gemeenten is het vandaag de dag mogelijk om online een afspraak te maken, zo blijkt uit een inventarisatie van Binnenlands Bestuur. Bij slechts 5 van de 53 onderzochte gemeenten moet de burger nog een belletje doen of simpelweg langsgaan en hopen op een korte wachtrij voor de balie. Online afspraken kunnen worden gemaakt om bijvoorbeeld een paspoort aan te vragen, een huwelijk aan te geven of een gesprek over het kwijtschelden van schulden aan te vragen. De meeste gemeenten vragen hierbij behalve contactgegevens ook om persoonsgegevens. Bijvoorbeeld een geboortedatum, een BSN-nummer en adresgegevens.

Dat is niet noodzakelijk om een afspraak te plannen, zo blijkt uit informatie van de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). ‘Een formulier waar alleen contactgegevens als e-mail of telefoonnummer ingevuld worden volstaat bij het maken van een afspraak ook. Zolang de gemeente genoeg informatie heeft om de persoon te bereiken.’ Een naam, aangevuld met contactgegevens zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zou dus genoeg moeten zijn.

Nuttig
Toch kan het voor gemeenten nuttig zijn om op voorhand te weten wie er na een online afspraak voor de balie komt te staan, stelt de gemeente Vlissingen. Een woordvoerder geeft aan dat door deze extra gegevens met zekerheid kan gesteld worden wie de ‘afsprakenmaker’ is. Daardoor kan de gemeente bepaalde zaken beter voorbereiden. ‘Dat scheelt simpelweg tijd’, stelt een woordvoerder.

Het betekent wel dat gemeenten eigenhandig ‘afspraakgegevens’ opslaan. Dat hoeft niet: een veelgebruikte wijze voor authenticatie zonder dat gemeenten zelf gegevens opslaan, is het afsprakenformulier versleutelen met een inlogsessie bij DigiD. Daar is de verbinding bij het invullen gegarandeerd veilig en privé. Van de 53 gemeenten kiezen er negentien voor deze manier. DigiD is daarbij volgens de IBD, ‘zowel aan de voorkant als achterkant’ veilig.

Van de onderzochte gemeenten zijn er 29 (54 procent) die online afspraken zonder DigiD laten verlopen. Dat is volgens de IBD echter niet per se onveiliger dan mét DigiD-versleuteling. ‘Bij de overdracht van persoonsgegevens dient er altijd sprake te zijn van een veilige verbinding. DigiD is een goed authenticatiemiddel met een veilige verbinding. Maar het is niet zo dat als je geen DigiD gebruikt, er ook meteen geen sprake is van een veilige verbinding. Het is aan gemeenten zelf hoe zij hier mee omgaan.’

Gegarandeerd veilig
Een afspraak maken zonder DigiDversleuteling is dus niet per se onveilig. Echter: om betrouwbare authenticatie te doen is versleuteling met DigiD wel het meest geschikt, daarnaast zijn persoonlijke gegevens gegarandeerd veilig. Want wat gebeurt er met de gegevens die door gemeenten zonder DigiD-authenticatie worden verzameld?

De gemeente Almere is één van de 29 gemeenten die bij afspraken om persoonlijke gegevens vraagt. ‘Wij verzamelen deze gegevens om een klantbeeld op te bouwen’, vertelt een woordvoerder. ‘De gemeente Almere wil zaakgericht werken en een uitgebreid beeld hebben van degenen die hun producten nodig hebben. De informatie wordt die via deze contactformulieren binnenkomt wordt vastgelegd en in de toekomst mogelijk gebruikt bij nieuwe afspraken of aanvragen voor producten. Voor de klant is dit handig, omdat bepaalde gegevens niet opnieuw hoeven worden ingevuld. Daarnaast kan de gemeente op basis van deze gegevens beter inzien wat er in welke buurt speelt.

Er wordt zodoende een intelligente portal gebouwd en de dienstverlening verbeterd.’ Toch ziet Almere ook in dat het onopvallend inzamelen en opslaan van privégegevens niet ideaal is. ‘We willen uiteindelijk minder gegevens bewaren. De gemeente denkt hierover na en wil in de toekomst minder van deze data opslaan.’ De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten wil zich niet over de kwestie uitspreken. ‘Of het opvragen van deze gegevens overbodig is of niet, is uiteraard niet aan de IBD. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente zelf om te bepalen wat nodig is voor een afspraak.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Margriet op
Een overheid die de wet negeert heeft ze zelf duidelijk niet meer op een rijtje.
Door Cor op
Het maatschapplijke en ggz tuig moet de toegang tot privelevens versperd worden.
Het lijkt wel of we helemaal geen regering meer hebben. Mijn vrouw hoort gelukkig en veilig te zijn.
De gemeente zou wat moeten ondernemen hier tegen dat verwacht je maar ze zijn nooit thuis.


Door P.J. Westerhof op
Alle reacties even daargelaten.
Men zou dus verwachten dat met het afsprakensysteem het proces ook daadwerkelijk sneller, efficiënter en effectiever zou zijn.
Dus : geen wachtrij, geholpen worden op het afgesproken tijdstip, alle benodigde gegevens bij de hand, vlot bereiken van het gewenste resultaat, minimum verwerkingstijd, vlot weer buiten.

Daarvan blijkt in de praktijk weinig tot niets.
Zonder afspraak kan niets, altijd nummertje pakken, altijd wachtrij, lang wachten, langdurig bij elkaar zoeken van benodigde informatie, trage verwerking, etc.
Zelfs bij een simpele paspoort-verlenging.
Door Marcel deBruin op
Niemand in heel Nederland vertelt op Twitter dat hij meerdere keren verkracht en mishandeld is door wie,hoe vaak,hoe lang,door een man of vrouw en op welke manier.De gemeenten, de Mogroep,en de wijk en ggz teams geven dit wel door aan wijkbewones,burgernet,vrijwilligers en de woningbouwvereniging en verder alle betrokkenen in het sociale netwerk ook werkgevers krijgen dit te weten.Hoe kwetsbaarder ze in de gemeenschap komen te staan hoe beter het is het huidige motto.
Door Frederique op
De gemeenten en de teams filmen de dagelijkse gang van burgers en maken alles openbaar over personen tijdens bijeenkomsten die volgens derden meer contacten nodig hebben.Inkomsten,foto e-mail,telefoonnr.,en plekken waar ze zich dagelijks bevinden. ( ze zijn hiervoor geruime tijd gevolgd door onfrisse types in opdracht ). Wijkbewoners worden opgeroepen om dan contact te zoeken omdat dit nodig is omdat iemand dan gelukkiger en gezonder zou zijn.Of de ander daar wel behoefte aan heeft wordt niet gevraagd dit vinden ze niet belangrijk.
DIT KABINET heeft stalking legaal gemaakt terwijl het bij de wet verboden is.Je mag niet meer zelf beslissen met wie je om wilt gaan de ander is hier de baas over en beschikt over jouw gegevens hij heeft ze zo gekregen.Iedereen die in je leven wil zijn heeft nu de kans.Ook al haat je iemand,krijg je de koude rillingen van iemand ze mogen gewoon naar binnen wat ze gaan doen dat bepalen zij.
Pesten mag al rij je ze van de weg af je mag contact maken zoals je dat wilt.Aan iemand zitten is ook geen probleem.
En......iedereen mag meedoen met het verbinden en participeren ......je mag alleen niet vertellen aan de persoon zelf wat je opdracht is want dan slaagt het plannetje niet.
Door jeannette op
Ben het helemaal eens met alle reacties hoor, zie als ambtenaar ook dat er veel info bekend is bij mensen die deze informatie naar mijn idee niet hoeven te weten, maar wel een kleine aanvulling. Zolang we zelf ons hele hebben en houen op facebook, twitter enz. zetten denk ik dat iedereen ook zelf zijn/haar verantwoording moet nemen. Want als iedereen de hele dag door maar zijn levenswandel de digitale wereld instuurd moet je niet raar staan te kijken dat anderen weten waar je bent, wie je bent en wat je doet. Dus misschien zelf ook eens kritisch kijken naar wat je zelf bekend maakt???
Door Marjolein (Ambtenaar gemeente Utrecht) op
Dit kabinet en de gemeenten zijn hun verstand verloren.
Alles is openbaar geworden en doorgegeven zonder toestemming zonder erover na te denken wat dit voor gevolgen heeft voor iemands prive leven.
Iedereen zwijgt en doet mee zolang jezelf maar niet vernederd en gepest wordt.
Waar zijn we mee bezig als we hier niets van zeggen ?
Wat hebben we dan bereikt in dit jaar ?
Het is een een hele grote mislukking na 8 maanden en hier moet je ook niet mee door blijven gaan.
Ook de ggz en de Mogroep mag zich niet diep maar doodschamen met hun armoedige zielige sociale vermogens waarbij ze zo om anderen moeten lachen.
De instanties verdienen niet eens een kans meer.
Door Willemijn op
We laten ons niet langer bedreigen door het burgernet en wijkteam tuig dat onze gegevens toegespeeld heeft gekregen !
Deze personen hebben niets in prive levens te zoeken.
Onze dochter wordt in de gaten gehouden al bijna een jaar om te kijken hoe ze contacten maakt met anderen ze heeft iets te weinig vriendjes daarom vindt de Trimbos dat dit tuig het moet opknappen.
Ze komen zo met meerdere mannen om haar heen staan soms zijn er ook vrouwen bij.
Zo moet dat meid wij zlaten je wel zien hoe het moet je zult je prettig gaan voelen in gezelschap.
Dat ze die mensen niet moet omdat het tuig is dat komt niet bij de wijkteams op.
De gemeenteraad en de wijkmanagers doen nergens iets op uit ze bellen ook bij haar aan en worden nog agressiever als ze niet open doet.
Voor tuig doe je niet open net als de Mogroep die haar steeds opbelt en haar weer iets aan te bieden en vervolgens uit te lachen.
Dit kabinet moet snel vertrekken.
Mevr. Schippers zou haar dochter eens een weekje op stap moeten laten gaan met dat tuig laat u burgernet even weten waar u woont en waar uw dochter zich morgen om 2 uur bevindt ?
Bij mijn dochter zijn ze iedere dag aanwezig ze wil niet eens meer naar school ,uitgaan of naar dewinkel met de schamele zielige te weinig vriendjjes die ze heeft volgens de Mogroep ze noemen haar zielig en beperkt terwijl ze altijd zo vrolijk en gelukig was ze zou het zo niet redden in de maatschappij.
Door dat tuig gaat het heel erg slecht met haar.
Voor dat ze naar school gaat staan ze alvoor de deur als ze met de fiets op pad gaat.
Allemaal door die idiote participatie die maar doorgezet moet worden de overheid overlegt en overlegt om verder te gaan noemt ze professionals terwijl het het ergste tuig is.
Ze horen in de gevangenis thuis daar hoort dit soort tuig onder dwang psychischiatrisch behandeld te worden.
uitschot is het dat alles weet van onze dochter ouders en familie omdat ze haar volgen en natrekken terwijl zij zich niet eens hoeven te identificeren zij zijn volledig anoniem.
Door Anton van Es (ontwikkelaar) op
Er lijkt me niets mis met het identificeren van je klant. Dat doet elk bedrijf. Een BSN nummer zou genoeg moeten zijn, dat is uniek. De gemeentelijke overheid doet er goed aan niet meer te vragen, dat wekt achterdocht (zie de andere reacties). Een gemeente doet er ook goed aan de focus te wijzigen en het beheer van 'aanvullende gegevens' dáár te leggen waar het beheer ook thuis hoort en in het kader van burgerparticipatie: niet bij het SWTeam, niet bij de wijkmanager met zijn/haar info systeem van gelokte vrijwilligers maar wel bij aan een wijkgerichte beheersgroep participatie die ENKEL bestaan uit burgers/bewoners en die kunnen beschikken over een veilige koppeling met de GBA die vanuit burgerbelang, gelijkwaardigheid en zorg voor elkaar dátgene registreren wat een medeburger aan zijn/haar medeburger wilt prijsgeven. Ik wacht op de 1e pilot! Iet voor de Gemeente Nijmegen?
Door henk bongers (burger) op
Ik hoef niets toe te voegen alle voorgaande reacties maken duidelijk:
1. ICT systemen zijn onveilig
2. Ambtenaren meten zich bevoegdheden toe die ze niet hebben.
3. de Privacy van burgers is ver te zoeken.