of 60715 LinkedIn

Persoonsgegevens niet veilig bij gemeenten

Gemeenten moeten de hoogste prioriteit geven aan het verbeteren van de beveiliging van gegevensuitwisseling. Dit stelt staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) in reactie op onderzoek van de Inspectie SZW. Daaruit bleek dat in 13 van de 80 onderzochte gemeenten gegevens van bekende Nederlanders werden geraadpleegd zonder goede reden.
8 reacties

Gemeenten nemen onvoldoende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen die ambtenaren opvragen via het netwerk dat ook werkbedrijf UWV en de Sociale Verzekeringsbank gebruiken. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) reageert geschokt.

In 13 van de 80 onderzochte gemeenten werden gegevens van bekende Nederlanders geraadpleegd zonder dat daar een goede reden voor was, zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW. Het betreft hier gegevens uit het Digitaal Klantdossier (DKD), dat via Suwinet toegankelijk is. 


Geschokt

Klijnsma vindt het onacceptabel dat de beveiliging van deze informatie zo slecht op orde is en stelt dat inwoners erop moeten kunnen vertrouwen dat gemeenten de aan hen toevertrouwde gegevens zorgvuldig verwerken.

 

Beveiliging

De bewindsvrouw stelt dat gemeenten de hoogste prioriteit moeten geven aan het verbeteren van de beveiliging van de gegevensuitwisseling. De inspectie noemde het gebrek aan beveiliging van persoonsgegevens via het speciale netwerk ,,zorgwekkend''. Via het bewuste netwerk worden onder meer gegevens over inkomsten, uitkering, autobezit, diploma's en examenresultaten uitgewisseld. In 2012 gebeurde dat 112 miljoen keer.

 

Onacceptabel

,,Bankmedewerkers mogen niet zomaar rekeninggegevens bekijken van klanten. Voor gemeenteambtenaren moet hetzelfde gelden. Het is onacceptabel dat er zonder noodzakelijke reden persoonlijke gegevens van mensen worden bekeken'', aldus Klijnsma, die het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) op de hoogte heeft gebracht.

 

Dwangsom

Het CBP kan gemeenten die niet voldoen aan de eisen van de wet bescherming persoonsgegevens een dwangsom opleggen. De privacywaakhond wees onlangs nog op de risico's van het 'bovenmatig delen van persoonsgegevens' als taken voor jeugdzorg, werk en inkomen en de langdurige zorg overgaan van provincie en rijk naar gemeenten.

 

In gevaar

René Paas, voorzitter van Divosa, de Nederlandse koepel van sociale diensten, vindt het onacceptabel dat een aantal medewerkers van sociale diensten informatiesystemen heeft gebruikt om de financiële handel en wandel van bekende Nederlanders te bekijken. Ze hebben naar zijn zeggen het functioneren van de sector in gevaar gebracht.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door wim Jongkind (pensionado) op
in ieder privacy gevoelig data systeem dient bij raadpleging automatisch een email te worden gegenereerd aan de persoon waarvan de data wordt geraadpleegd welke aangeeft wie op welk tijdstip toegang tot de gegevens heeft gehad
Door Niels (Onderzoeker) op
Wat is nu het probleem: zijn gegevens technisch niet voldoende beveiligd of zijn toegangsrechten niet goed geregeld cq. weet personeel niet hoe er integer mee om te gaan? Of beide? Wordt in dit artikel niet helder.
Door Geert van Schaik (Deelraadslid Amsterdam West SP) op
In het artikel worden anonieme bekende Nederlanders als voorbeeld opgevoerd. Maar in het algemeen zullen dat niet de mensen zijn die bij UWV terechtkomen. Minima daarentegen wel. En die mensen zijn verplicht om hun persoonsgegevens uit te wisselen. Dat een ambtenaar neust in de persoonlijke levenssfeer van BN-ers is één ding, maar dat criminelen hier eventueel ook toegang toe hebben (bijv. via een ambtenaar) en gericht kunnen zoeken is echt beneden alle peil. Of in de volle breedte door alle gegevens zoeken door zorgverzekeraars. Of door marketingbedrijven. Voor hun een echte goudmijn... Klijnsma is hier veel te laat mee en reageert pas als er berichten in de media verschijnen. Maar of ze hier echt door in actie komt? Dat merken we pas als er over een tijd weer een schandaal over dit onderwerp losbarst.
Door Ton op
En dan moeten de gemeentes nog gaan beginnen met de decentralisaties, waar de complexiteit op dit gebied nog groter wordt dan die nu al is. Reden te meer dat dit onderwerp veel meer aandacht moet krijgen, zodat iedereen zich bewust is van de risico's en hoe hiermee om dient te worden gegaan. En dit is dan met name een cultuuraspect en in minder mate een technisch ding!
Door Gerrit op
Het probleem is dat criminelen dit ook kunnen zien. Ze weten precies waar geld te halen is om vervolgens weer geruisloos de grens over te steken. Deze welvaart heeft Europa ons gebracht. We worden bestolen door criminelen uit ontwikkelingslanden.
Door Henk Bongers (burger) op
Dat is nou precies de reden om er voor te zorgen dat burgers uiterst scherp moeten zijn op alle informatie die ze van zichzelf laten opnemen in allerhande databestanden.
Vooral Opstelten is een onruststoker die heel goed weet dat hangen op angst bij burgers informatie beschikbaar geeft. Eenmaal in een systeem opgeslagen kom je er nooit meer uit. het koppelen van systemen is een eenvoudige zaak en dat zorgt er voor dat je hele hebben en houden bekend is.
De overheid heeft dankzij deze databestanden heel scherp hoeveel "slapend" geld er onder de mensen zit en bedenkt wel allerhande maatregelen om dit geld vrij te krijgen in plaats van hun eigen begroting te nivelleren en op orde te brengen. Halen, graaien en schrapen is veel eenvoudiger. Je hebt immers toegang tot alle data. Natuurlijk heeft het CPB te weinig kracht om te voldoen aan bescherming van de burger. Het is immers een instantie door de overheid gecreëerd en natuurlijk ook gecontroleerd. De schijn van bescherming door het CPB ophouden maar daarnaast je gang gaan en je nergens aan storen. Natuurlijk laten ze Klijnsma even opdraven en "Oh wat ben ik geschokt" uitroepen. Zo houden ze alles weer stil en kunnen doorgaan met hun verderfelijke plannen uitvoeren.
Door steven (ambtenaar) op
Deer herkenbaar August. Ik feel dezelfde zorgen
Door August Biels (gewezen ambtenaar) op
What's new? Ik heb vanaf 2005 gemeenten bezocht en geadviseerd over informatiseringskwesties, en als er één odnerwerp is dat onderaan de lijst staat, dan is het wel informatiebeveiliging.

Intern wordt er niks aan gedaan, want zo gaan we toch niet met elkaar om. Extern wordt er niks aan gedaan omdat niemand snapt (a) wat er kan gebeuren, laat staan (b) wat je er aan kan doen.

Het is een treurig slagveld, waar de kneuzen wegens lange dienstverbanden mogen blijven, en de 'klokkeluiders' en de zeurpieten weggetreiterd worden.