of 59281 LinkedIn

Persoonsgegevens in Wmo nog niet 'CBP-proof'

De nieuwe WMO is aangepast aan de zorgen rond de verwerking van persoonsgegevens die het CBP een half jaar geleden uitte. Maar in beperkte mate.

De nieuwe WMO die staatssecretaris Martin van Rijn vorige week naar de Kamer stuurde is aangepast aan de zorgen rond de verwerking van persoonsgegevens die het CBP een half jaar geleden uitte. Maar in beperkte mate.


Zorgen CBP
Het College Bescherming Persoonsgegevens adviseerde een half jaar geleden over de risico's van de verwerking van persoonsgegevens in Wmo-verband en maakt zich ook in bredere zin zorgen over de privacy-aspecten van de decentralisaties. Er zou geen samenhangende visie zijn op de verwerking van gegevens binnen het sociale domein als geheel.

'Concrete vastlegging ondoenlijk'
In de Memorie van toelichting bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) besteedt Van Rijn een aantal pagina's aan het advies van het College Bescherming Persoonsgegevens en waarom hij wel of niet de adviezen van het CBP overneemt. De belangrijkste afwijking is de reactie op het adviesvoorstel van het CBP dat precies moet worden vastgelegd welke persoonsgegevens gemeenten mogen verwerken bij het beoordelen van een Wmo-aanvraag. "Anders dan het college kennelijk als mogelijkheid veronderstelt, is het niet uitvoerbaar om in de wet concreet te bepalen welke persoonsgegevens voor de verschillende categorieën van personen mogen worden verwerkt en moeten of mogen worden verstrekt. Met name het met het wetsvoorstel beoogde maatwerk [...] maakt het niet doenlijk een vaste set concrete gegevens voor te schrijven welke mogen worden verwerkt; dat zal per geval kunnen verschillen."

Samenhang decentralisaties
In de toelichting op de Wet is wel voorzien in een analyse van de gegevensverwerking in samenhang met de uitvoering van de andere decentralisaties (jeugd en participatie). Ook een andere wens van het CBP heeft volgens de toelichting gehoor gekregen: 'Voorzien is in een toets aan het EVRM en de Wbp en er is een uiteenzetting gegeven van de waarborgen ter ondervanging van de risico’s van het bovenmatig delen van gegevens, het gebruiken van gegevens voor een niet verenigbaar doel en de beveiliging van gegevens. De resultaten van de uitgevoerde PIA zijn verwerkt in het wetsvoorstel.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Heleen op
Onze privacy is bij staatssecretaris Van Rijn niet in goede handen. Als je niet kunt opschrijven welke persoonsgegevens je waarvoor gaat gebruiken of verstrekken neem je een loopje met de rechten van burgers en haal je een groot deel van onze privacybescherming onderuit. Die "waarborgen ter ondervanging van de risico’s" zijn een doekje voor het bloeden, een smoes die vaker wordt gebruikt door politici die hun plannen willen doordrukken.
Door Mijn mening op
Persoonlijk vind ik het geen goede zaak als een plan niet volledig deugt...maar toch doorgedrukt wordt. Daar zijn inmiddels vele voorbeelden van hoe dat dan ten nadele van de doelgroep is, En wat voor tegenvallers het voor alle kanten oplevert. Verantwoordelijk beleidsveranderingen is de noodzaak...zonder haken en ogen!