Kwaadaardig
De gegevens zijn geüpload naar een onbekende site, blijkt uit een raadsbrief. Onderzoek wijst uit dat de uploads zijn veroorzaakt door kwaadaardige software. Het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en het onderzoek loopt nog. (ANP)