of 59185 LinkedIn

Overijssel maakt financiële gegevens toegankelijk

De provincie Overijssel maakt de financiële gegevens van de Overijsselse gemeenten toegankelijk. Met de databank Gemeentefinaciën kunnen belangstellenden inzicht krijgen in de financiële positie van deze gemeenten. Dat meldt de provincie op de eigen website.

De provincie Overijssel maakt de financiële gegevens van de Overijsselse gemeenten toegankelijk. Met de databank Gemeentefinaciën kunnen belangstellenden inzicht krijgen in de financiële positie van deze gemeenten. Dat meldt de provincie op de eigen website.

Ook positie gemeenten in beeld
'Met deze databank geven we niet alleen invulling aan de overweging uit het rekenkamerrapport, maar bieden we iedere belangstellende inzicht in de financiële positie van Overijsselse gemeenten', zo vertelt Gedeputeerde Monique van Haaf. Met de databank Gemeentefinanciën kan er inzicht worden verkregen in onder meer financiële kengetallen, het exploitatiesaldo, de gemeentelijke woonlasten of de vermogenspositie.

Databank wordt verder ontwikkeld
De databank is nog in ontwikkeling en wordt de komende jaren verder aangevuld. De Provincie gaat met de databank langs bij diverse partijen voor adviezen bij de verdere ontwikkeling. De Provinciale Staten behandelde in 2014 het rekenkamerrapport Overijssels Financieel Toezicht: meerwaarde in goede en slechte tijden. Eén van de conclusies in dat rapport ging over het proactief faciliteren van het contact tussen gemeenten onderling om gegevens en best practices uit te wisselen. 'Met de databank Gemeentefinanciën geven we invulling aan de genoemde overweging', zo meldt de provincie. 

De financiële gegevens in de databank zijn afkomstig uit of afgeleid van de door de raden vastgestelde begrotingen en jaarrekeningen. Gemeenten zijn verplicht om deze stukken toe te sturen aan de provincie op basis van de gemeentewet.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Alfred op
Uhm,

1. de link op de provinciewebsite klopt niet
2. is een provincie (niet voor de eerste keer) dubbel werk aan het doen? Financien (alle gemeenten, niet alleen Overijsselse) gemeenten zijn allang toegankelijk via bijv. CBS Statline via IV3. Of zie even COELO of Open Spending.

Merkwaardige rekenkamer daar, met zo'n aanbeveling en dus al bestaande informatiebronnen.