of 63000 LinkedIn

Overheid zoekt oplossing voor burgers zonder e-mail

Staatssecretaris Knops zoekt naar oplossingen voor gebruikers van een Mijn-Overheid zonder e-mailadres. De bedoeling is dat zij alsnog doen. D66 heeft via een motie verzocht om mensen beter te informeren over de consequenties wanneer zij geen e-mailadres invullen.

Staatssecretaris Knops zoekt naar oplossingen voor gebruikers van een Mijn-Overheid zonder e-mailadres. De bedoeling is dat zij alsnog doen. D66 heeft via een motie verzocht om mensen beter te informeren over de consequenties wanneer zij geen e-mailadres invullen.

Akkoord geven
Met een activatieproces krijgen nieuwe gebruikers stapsgewijs en helder uitgelegd wat het belang en gemak is van notificaties naar een eigen e-mailadres, zo schrijft Knops. Daarnaast worden ook de gevolgen duidelijk gemaakt van een activatie waarbij géén e-mailadres wordt opgegeven. Knops wil ook bestaande gebruikers die geen e-mailadres hebben opgegeven hierop attenderen. Bij inloggen krijgen zij een mededeling te zien die gebruikers verzoekt om dit alsnog te doen. Wanneer zij dit niet doen, moeten zij een half jaar later ‘expliciet akkoord’ geven. Ieder halfjaar krijgen gebruikers een melding om hun e-mail op juistheid te controleren. ‘Zowel nieuwe als reguliere gebruikers van MijnOverheid worden aldus op nette wijze verleid om de notificatie-optie actief te benutten’, aldus Knops.


E-mailadres niet gekoppeld

Een probleem rondom de MijnOverheid-accounts is dat veel mensen hun berichten niet lezen. Een oorzaak hiervan is dat er geen e-mailadres is gekoppeld aan het account, of dat hun e-mailadres niet meer wordt gebruikt vanwege een nieuw adres. Ook worden berichten vergeten of vallen ze op. Veel mensen loggen minstens een jaar niet in op het account. Knops wil om deze redenen gebruikersgedrag gaan meten en met suggesties komen voor aanpassingen vanuit het oogpunt van gebruiksvriendelijkheid. Er komt een ‘klanttevredenheidsmonitor’, die reviews van burgers over de dienstverlening van MijnOverheid oplevert. ‘Dit wordt een doorlopend proces van meten, signaleren en verbeteren’, schrijft Knops.

 
Terugmelden geen optie

Knops is ook door de Kamer verzocht om berichten die niet binnen 3 weken geopend zijn door gebruikers te monitoren, zodat zij aan hun berichten kunnen worden herinnerd. Er moet ook een rapportage komen over het percentage berichten niet tijd geopend is door gebruikers bij de verschillende overheidsorganisaties. Knops mikt hierbij op een jaarlijkse rapportage, zo schrijft hij.  ‘Tot op heden is het openen van afzonderlijke berichten niet gemonitord. De postbode kijkt immers ook niet in de brievenbus of een brief wordt geopend.’ Een terugmelding aan verzendende overheid over het wel of niet openen van berichten is geen optie, met de huidige regelgeving. ‘Rapportages over totalen, zoals eerder hierboven behandeld, zijn wel toelaatbaar.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door M op
Helaas is "MijnOverheid" slechts benaderbaar met DigiD. Hoewel DigiD reeds meermaals in opspraak is geraakt en daarmee nog nauwelijks als veilig te beschouwen, blijft "MijnOverheid" daaraan vasthouden.
Overigens ooit bedoeld voor communicatie tussen overheid en burger heeft onze overheid het gebruik steeds meer toegelaten door partijen die in beginsel als commerciële marktpartijen moeten worden beschouwd. We mogen hopen dat deze vergissing niet weer wordt begaan bij de invoering van e-herkenning.
Door Paul (werknemer) op
Uit efficiency- en uniformiteitsredenen begrijp ik het standpunt van de staatssecretaris. Maar er is ook niets mis met het bezorgen van analoge mails per 'ouderwetse' post. Dit beschermt tevens uitstervende beroepen als postbodes.
Door Peter van Gastel op
De overheid moet het voor de burger makkelijker maken. Het lijkt nu een beetje op een postbode die een briefje in de bus doet met de mededeling dat er op het postkantoor een brief voor je is. Als je dan even geen tijd of mogelijkheid hebt om naar het postkantoor te gaan dan loop je ook kans dat je het vergeet. En als dank krijg je dan van de overheid (gemeente) een "leuke" boete op het niet tijdig betalen van belasting..

Er moet een voorziening komen waarmee de burger op een veilige manier email kan ontvangen direct in zijn eigen mailbox en niet eerst moet zoeken naar zijn DigiD en wachtwoord,

Er zijn best wel oplossingen waarmee de inhoud van de email versleuteld verstuurd kan worden en alleen door de ontvanger gelezen kan worden na gebruik van een wachtwoord, ID-kaart, of pincode.

Door Hans op
D66 wil gaan waarschuwen voor de consequenties??
Het is wellicht aardig om te zien hoe het handelen van de overheid m.b.t. 'Mijn-Overheid" steeds weer iets meer overeenkomt met de definitie van terrorisme die ze zelf hanteert:
Terrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappijontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.
Gelukkig zijn er nog verschillende, Knops laten we er naar streven de huidige overeenkomsten ook weg te werken i.p.v. over te gaan op dreigementen
Door F. Jaquet (geen) op
Ik ben 74 jaar en heb veel moeite met Mijn Overheid. Alleen de naam al... Zeker met de dwang die Wiebes heeft uitgeoefend om het vehikel door te drukken.Eerst Mijn Overheid activeren dan pas toegang tot je IB gegevens. Ik ben nog geschokt en ben van mening dat door de dwingende manier van invoeren duizenden, ja duizenden mensen in de problemen komen. Vooral ouderen. Heb zelf een ervaring die er niet om liegt. Ik begrijp niet dat de overheid op deze manier met burgers omgaat. De overheid is toch in dienst van de burger en niet andersom.
Lastig hoor al die burgers....
F. Jaquet

Door P.J. Westerhof LL.D MIM op
Voor alle duidelijkheid : het gaat dus om mensen die wél hun MijnOverheid-account hebben geactiveerd, maar daarbij géén e-mailadres hebben achtergelaten voor mail-notificatie. Beetje een weeffoutje in het wetgevings- en systeemontwikkelings-proces.

Dat daargelaten is het simpel.

Sinds 1 november 2015 (inwerkingtreding Wet EBV) heeft elke Nederlander van 14 jaar of ouder een account bij MijnOverheid. Het account kan niet worden opgezegd.
Volgens art. 2 lid 1 Regeling voorzieningen GDI maakt de Minister van BZK een MijnOverheid-account aan voor een ieder die:
a. de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt;
b. beschikt over een burgerservicenummer;
c. woonachtig is in Nederland of de Nederlandse nationaliteit heeft; en
d. beschikt of kan beschikken over een DigiD.
Volgens art. 2 lid 2 Regeling voorzieningen GDI neemt de gebruiker door het activeren van zijn MijnOverheid-account dit account in gebruik. Hij maakt tevens kenbaar dat hij langs elektronische weg bereikbaar is voor het ontvangen van berichten in de Berichtenbox van door hem geselecteerde afnemers.

Het is niet wettelijk verplicht de mail-notificatie van het MijnOverheid-account te activeren.
Het is ook niet wettelijk verplicht het MijnOverheid-account te activeren.
Het is bovendien niet wettelijk verplicht een DigiD aan te vragen.

Intussen maakt een overheidsorganisatie als de Belastingdienst dankbaar gebruik van de situatie. Activeren van het MijnOverheid-account impliceert tevens dat men berichten van de Belastingdienst via het MijnOverheid-account ontvangt. Dit kan niet worden gedeselecteerd.
Het 'verdwijnen van de Blauwe Envelop' stond tóch al op gespannen voet met eigen overheidsbeleid en -regelgeving.

_____________________________________


Wat echter opvalt aan de communicatie van Staatssecretaris Knops aan de Tweede Kamer is dat bij twee bijlagen gebruik wordt gemaakt van het DOCX-format. Deze komt niet voor op de 'Lijst open standaarden' met verplichte en aanbevolen standaarden voor de overheid.
Een 'slordigheid' die met grote regelmaat kan worden waargenomen.
Hier temeer een 'slordigheid' aangezien in de metadata van de documenten persoonsgegevens worden vermeld.

Het is maar waar men zich druk over maakt.
Door Hsl (vm. ambtenaar/docent) op
Hoewel mij niet helemaal duidelijk wat nu veranderd bij mensen die hun email niet lezen blijft het een mooie gedachte van onze Staatssecretaris. Maar misschien zou het beter zijn als onze Staatssecretaris aandacht heeft voor de burger die geen email beantwoord krijgt van de overheid.
Door Wottsjer (Watcher) op
Interessant. Ga je lezen. Staat er: 'De bedoeling is dat zij alsnog doen.' Even verderop: 'Bij inloggen krijgen zij een mededeling te zien die gebruikers verzoekt om dit alsnog te doen. Wanneer zij dit niet doen, moeten zij een half jaar later ‘expliciet akkoord’ geven' en 'Ook worden berichten vergeten of vallen ze op. '
Als je zover bent weet je volgens mij zeker: NIET ACTIVEREN! Als dit het Nederlands is waarmee mensen overgehaald moeten worden, laat dan maar zitten.