of 59185 LinkedIn

‘Overheid ziet Open Source-wereld als zolderkamerhobbyisten’

Binnen overheidsorganisaties bestaan er verouderde denkbeelden over Open Source Software (OSS). Dat blijkt uit onderzoek van PBLQ. Het adviesbureau onderzocht of er behoefte is aan een kenniscentrum Open Source Software. Het beeld dat er binnen de publieke sector van OSS is, strookt volgens betrokkenen niet met de werkelijkheid. Er wordt nog vaak gedacht dat OSS ‘hobbyisten op zolderkamertjes’ zijn, zo geven respondenten aan.

Binnen overheidsorganisaties bestaan er verouderde denkbeelden over Open Source Software (OSS). Dat blijkt uit onderzoek van PBLQ. Het adviesbureau onderzocht of er behoefte is aan een kenniscentrum Open Source Software. Het beeld dat er binnen de publieke sector van OSS is, strookt volgens betrokkenen niet met de werkelijkheid. Er wordt nog vaak gedacht dat OSS ‘hobbyisten op zolderkamertjes’ zijn, zo geven respondenten aan.

Behoefte aan kenniscentrum in kaart gebracht

PBLQ interviewde betrokkenen binnen de overheid over het onderwerp en wilde zodoende achterhalen of er in de publieke sector behoefte bestaat aan een Kenniscentrum Open Source Software. Het onderzoek komt voort uit een vraag van PvdA-kamerlid Astrid Oosenbrug die zich al langere tijd inzet voor de toepassing van Open Source Software bij de overheid. Met Open Source is de broncode van software gepubliceerd en vrij beschikbaar voor het publiek. De software is daarom vrij om te kopiëren, aan te passen en te verspreiden. Met open standaarden zijn de softwarespecificaties tussen samenwerkende toepassingen, diensten, systemen en netwerken in te zien. 


Beeld over OSS niet overal scherp

Een aantal respondenten geeft tegenover PBLQ aan dat er binnen overheidsorganisaties soms nog behoorlijk verouderde denkbeelden bestaan over OSS. ‘Zo moet men zelfs nog wel eens het beeld corrigeren dat het bij OSS gaat om individuele hobbyisten die op zolderkamertjes bezig zijn om software te ontwikkelen’, schrijven de onderzoekers. De respondenten geven aan dat de OSS-wereld behoorlijk geprofessionaliseerd is en dat er achter OSS-communities meestal een of meerdere bedrijven staan die op een zeer professionele manier bezig zijn met software-ontwikkeling. ‘Maar’, zo stellen de rapporteurs,  ‘dat beeld is evenwel niet bij iedereen in de publieke sector even scherp.’ Omdat de kennis over OSS niet diepgaand is en OSS binnen de publieke sector nog weinig voorkomt, wordt er bij aanbestedingen vaker gekozen voor andere software. ‘Kennis om bij aanbestedingen gericht te vragen naar of te denken aan OSS ontbreekt vaak.’
 

Geen centrum, wel kennisdeling
De respondenten geven in het onderzoek desondanks aan dat er geen behoefte is aan een kenniscentrum over OSS. ‘Wel is het zinvol een aantal acties te ondernemen om met name de opbouw van kennis over OSS binnen de publieke sector te stimuleren en om te komen tot meer kennisdeling.’ De respondenten hopen op een grotere leveranciersonafhankelijkheid en meer transparantie en verantwoording bij aanbestedingen.

 

Lees het volledige rapport van PBLQ hier. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Dick van Elk (Adviseur) op
Het rapport stelt vast wat al (min of meer?) bekend was. Dat hangt ook samen met de - beperkte - onderzoeksvraag.

Nog steeds is het uitgangspunt dat "code krassen" het probleem zou is. Dat is niet zo. Het programmeren zelf neemt ongeveer 20% van de tijd van een project.

De overige tijd gaat op aan het aan de wijze waarop het totale "proces" verloopt. Hier valt dan ook de meeste "winst" te behalen.

Gemeenten hebben hier een groot voordeel. Zij hebben allemaal dezelfde taken. Dit zou impliceren dat ze ook allemaal dezelfde software kunnen hebben. Echter, net als mensen, willen ook gemeenten hun uniciteit beleven...

Probeer de volgende vragen te beantwoorden:
1. In welke processen/producten onderscheidt mijn gemeente zich iedere andere gemeente?
2. In welke mate onderscheiden de processen/producten van mijn zich van iedere andere gemeente?
3. In welke mate is het verantwoord, menselijk en kostentechnisch, om een burger/klant van mijn gemeente bloot te stellen aan andere automatisering dan in iedere andere gemeente?

Kies op basis van de antwoorden welke klantondersteunende processen uw gemeente heeft en bepaal op basis daarvan op welke wijze u deze processen met automatisering wilt ondersteunen.

Het zou mij verbazen wanneer de diversiteit in software en de omvang van de aanschaf- en onderhoudskosten met minder dan 50% dalen...
Door P.J. Westerhof op
Het heeft niets te maken met de al-dan-niet aanwezige geestelijke capaciteiten van de "gemiddelde overheids-ICT-er". Wie dat ook moge zijn.
Maar alles met de ambtelijke budgethouders.

Sinds de opkomst van OSS in de jaren '90 heeft de ambtenarij en politiek blijk gegeven van een schrijnend gebrek aan inzicht en vermogen.
Bij het bedrijfsleven overigens niet veel anders.

Zoals ook bij andere langlopende knelpunten zoals beveiliging en privacy was en is men druk met 'bewustwording' en 'samenwerking'. Werden en worden de conferenties en seminars druk bezocht.

Maar de facto gebeurt er weinig tot niets. Toegegeven, voor veel geld worden onderhoudscontracten voor WindowsXP verlengd.

Het PBLQ-rapport voegt aan het onderwerp weinig toe.
De reactie van minister Plasterk aan de Tweede Kamer zo mogelijk nóg minder.
Voor een aardige samenvatting zie https://www.computable.nl/artikel/nieuws/open-so …

Met de Wet Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) zal o.a. het verplichte gebruik van open standaarden worden geregeld. 'Open Standaard' is echter niet identiek aan 'Open Source Software'.

Onder de radar doen ICT-beheerders het mogelijk en onmogelijke om de installed base draaiende te houden. Vaak met Open Source Software.
Door Aug Biels (Gewezen ICT-ambtenaar) op
Het bevestigt nog maar eens hoe achterlijk de gemiddelde overheids-ICT-er is.

Niet zo raar: you pay peanuts, you get monkeys....