of 59212 LinkedIn

Overheid geeft eerste aanzet tot open data

Het ministerie van BZK heeft vorige week het webportaal Data.overheid.nl gelanceerd. Het initiatief moet het gebruik van 'open data' bevorderen. TNO denkt dat de overheid eerst aan wat voorwaarden moet voldoen om echt open te worden.
2 reacties
Het ministerie van BZK heeft vorige week het webportaal Data.overheid.nl gelanceerd. Het initiatief moet het gebruik van 'open data' bevorderen. TNO denkt dat de overheid eerst aan wat voorwaarden moet voldoen om echt open te worden.

Register
In de huidige opstartfase van het portal valt er nog niet veel te halen; het is de bedoeling dat (semi-)overheden hun eigen openbare datasets aanmelden. Op termijn is er via het ingebouwde register te zoeken naar die datasets om er vervolgens nieuwe toepassingen mee te bouwen. 

 

Weetmeer

'Open data' staat voor overheidsinformatie waarover burgers en bedrijven vrijelijk kunnen beschikken om daarmee meerwaarde te creëren die niet onder overheidsverantwoordelijkheid valt. Buienradar is een al jaren bekende toepassing met gegevens van het KNMI. Weetmeer.nl verwerkt en combineert gegevens uit verschillende bronnen (CBS, Kiesraad, VNG, RIVM, Kadaster, KHN, VSCD, NBTC) tot geografische, demografische, politieke en economische informatie. De brongegevens zijn ontstaan bij de uitvoering van publieke taken door de overheid en gefinancierd met publieke middelen. Daarbij is het uiteraard handig als de gegevens in een open (standaard) bestandsformaat worden aangeboden (zoals bijvoorbeeld XML) en door een computer kunnen worden vewerkt. Voorwaarde voor openbaring is ook dat de gegevens onder de Wet Openbaarheid Bestuur vallen - iets wat juridisch en bestuurlijk hier en daar gevoelig ligt.

 

TNO

In een deze maand verschenen rapport constateert TNO dat openheid inderdaad de norm moet worden, gezien de ervaringen in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Denemarken, Spanje en Estland. Het nu geopende open dataportaal staat boven aan de lijst van twaalf aanbevelingen van TNO. Maar eerst moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Aan de gesloten cultuur moet bijvoorbeeld een einde komen en ook aan technische barrières zoals de gebrekkige vindbaarheid en ontsluiting moeten een einde komen. Datasets moeten goede metadata krijgen om een ‘information overload’ te voorkomen. 

 

Geld

Overheden zijn maar al te geneigd privacywetgeving en auteursrechten onnodig te gebruiken om data af te schermen. De auteurs- en databasewet zijn nu nog een alibi voor het vragen van ‘meer dan marginale’ tarieven voor het hergebruik door derden, ziet TNO. De regelgeving moet dus anders, om nieuwe bedrijfsmodellen de ruimte te geven. De Britse overheid heeft dat ook door. Die kwam onlangs met zijn eigen plan voor een ‘Public Data Corporation’ die openbare informatie van overhdisorganisaties in één lichaam moet onderbrengen, waarbij in bepaalde gevallen betaald zou moeten worden voor die informatie. 

 

Gevoelig

Het verdienen aan overheidsinformatie door de overheid zelf is een gevoelig punt. Gartner-analist en e-overheidsspecialist Andrea di Maio relativeert dat echter. “‘Open’ betekent niet ‘gratis’; en een redelijke prijs vragen voor bepaalde datasets om hun kwaliteit en betrouwbaarheid te verzekeren is in principe niet verkeerd.” Di Maio heeft na een gebrekkige opvolging van de Amerikaanse ‘Open Government Directive’ al eerder gesteld dat er voor overheden weinig te winnen valt met openbaring van gegevens die in feite van levensbelang zijn voor hun functioneren, “dus waarom zou je daar geen financiële beloning tegenover stellen?”

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ton Zijlstra op
@Analist:
Per definitie gaat Open Data alleen over reeds openbare informatie. Persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens zijn dus bij voorbaat uitgesloten. Behalve daar waar de persoonsgegevens bij wet openbaar zijn (Kadaster en Handelsregister)

Wat te WOBben is, is ook als Open Data denkbaar. Wat niet te WOBben is per definitie niet.
Door Analist (Informatie Analist) op
Da's leuk, maar in al die datasets van de overheid zit nogal veel privé informatie van inwoners verweven... En ik zou het zelf niet op prijs stellen als al mijn persoonlijke gegevens zo ineens op de "e-straat" komen te liggen! Dan moeten de overheden daar éérst eens flink mee aan de slag gaan: scheiden van datasets met persoonlijke informatie van datasets die "gewoon openbaar" zijn! En dat zal nogal het één en ander vragen in de inrichting van processen en systemen...