of 63966 LinkedIn

Overheden publiceren hun regelgeving niet naar behoren

Decentrale overheden moeten hun regelgeving sinds anderhalf jaar integraal in een standaardformaat publiceren in de centrale database CVDR. Maar 13 procent doet dat naar behoren.

Decentrale overheden moeten hun regelgeving sinds anderhalf jaar integraal in een standaardformaat publiceren in de centrale database CVDR. Toch houdt maar liefst 87 procent van de overheden zich niet of beperkt aan die wettelijke verplichting.

Onderzoek
Dat blijkt uit een onderzoek dat adviesbureau Daadkracht heeft verricht. Het verantwoordelijke BZK-onderdeel KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties) onderschrijft de bevindingen, maar zegt dat er al een verbetertraject is opgestart en dat de achterblijvende gemeenten zijn aangeschreven.

Voordelen
De Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) is op 1 januari gestart als centraal punt waar overheden al hun verordeningen moeten publiceren en actueel houden. Voordelen zijn een goede beschikbaarheid van de gegevens (op overheid.nl) voor burgers, maar ook voor bedrijven, de rechteriljke macht en niet te vergeten de medewerkers van decentrale overheden zelf. Maar tussen van januari tot en met november 2011 heeft maar 13 procent van de gemeenten, 17 procent van de provincies en 16 procent van de waterschappen zich bekommerd om volledige en juiste publicatie of wijziging van die regelgeving in de CVDR.

Standaard
Een probleem dat Daadkracht signaleert is dat de verordeningen die wel zijn gepubliceerd in 95 procent van de gevallen niet of niet geheel aan de wettelijke gegevensstandaard voldoen. "Die standaard is belangrijk, want die zorgt ervoor dat je alle regelgeving kunt vergelijken", zegt directeur Bart-Jan Flos van Daadkracht. Dat kan bijvoorbeeld van belang zijn voor bedrijven die een vestigingsplaats zoeken. 

Moeizaam
Regelgeving is in veel gevallen niet beschikbaar, signaleert Flos. "Het werkt alleen als álle overheden meedoen." Hij heeft wel enig idee over waarom overheden zich niet aan de verplichting houden. "Het kost veel moeite. Gemeenten hebben zelf vaak al niet eens goed zicht op welke regelgeving ze allemaal hebben." Aansluiting op de CVDR komt vervolgens vaak terecht in een project met beperkte tijdsspanne en een beperkt budget. "En de beheerfase slaan ze vervolgens over." Daarnaast is het hele proces van bekendmaking (zonder welke de nieuwe regelgeving überhapt niet juridisch van kracht is) volgens Flos niet goed geborgd.


Kennis
Aansluiten op de CVDR kan voor decentrale overheden ook nog een technische uitdaging zijn. Tachtig procent van de gemeenten doet dat rechtstreeks (handmatig) in de CVDR, denkt Flos; de rest via het document- of content-managementsysteem (DMS/CMS). "Daarbij is eigenlijk automatiseringskennis én juridische kennis nodig. Dat is een zeldzame combinatie."

Sancties
Hoewel KOOP nu is begonnen achterblijvende overheden aan te schrijven, is het maar de vraag of dat helpt. Er is geen echte sanctie op het niet nakomen van de verplichting. Flos denkt dat dat indirect wel het geval kan zijn. "Als een gemeente een conflict krijgt met een burger of een bedrijf kan de rechter het ontbreken van regelgevingsinformatie als onrechtmatig zien en kan die gemeente daardoor een zaak verliezen."

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marie (redacteur) op
Ik ben het met de vorige reacties eens. Alles wordt opgelegd vanuit Overheid.nl, maar zelf hebben zij hun zaakjes niet in orde. Als ik zie hoe lang het duurt om een wijziging door te voeren in het CVDR, denk ik hier kan nog wel een verbeterslag gemaakt worden. Nu wordt er ook weer een tool gemaakt om de bekendmakingen digitaal te publiceren, wat ook weer de nodige kosten met zich mee brengt en volgens mij niets toevoegd aan de manier zoals er nu geplubliceerd wordt. Dus wat mij betreft denk ik ook dat een klant contact center meer inbreng heeft dan dit.
Door P.P. de Waal (webredacteur/medewerker E-Overheid waterschap) op
Zijn er werkelijk mensen die gebruik maken van de E-Overheid? Laat het ministerie daar eerst eens onderzoek naar doen, voor het over compliance klaagt.
Wij publiceren al jaren onze vergunningen, bekendmakingen en verordeningen naar behoren (d.w.z. conform de internet publicatie modellen van de ICTU), hetgeen veel geld, tijd en menskracht heeft gekost, maar uit onze webstatistieken blijkt steevast, dat er geen hond naar kijkt.
Ik vraag me af hoe dat bij andere decentrale overheden is.
Het probleem is m.i. dat het ministerie te aanbodgericht denkt en niet uitgaat van de daadwerkelijke behoeften van de klanten. Mijn ervaring leert dat 99% van onze ingelanden helemaal geen behoefte heeft aan zoveel informatie. Maar als zij informatie wensen, willen zij dat graag op maat aangeboden krijgen. Dan heb je meer aan een goed klant contact centrum, dan aan dit soort megalomane, geldverslindende en weinig klantvriendelijke systemen.
Door J. Kop op
Totaal doorgeslagen bureaucratie. Hef dat departement van BZK toch op! Er wordt daar werkelijk niets nuttigs gedaan. De Woon-poot kan weer terug naar Infrastructuur & Milieu.
Door Easymoney (Financiën) op
Ik begrijp er niets van. Iedere gemeente heeft een website en hierop staan de verordeningen en alle relevante gegevens over producten en diensten die een gemeente levert. Afhankelijk hoe de gemeente is georganiseerd heeft elke gemeente verorderingen die gebaseerd zijn op de wet. Inhoudelijk wijken verordeningen niet af, behalve lokale eigenaardigheden.
Dus waarom bestaat dan deze toko????
Ik begin nu te begrijpen waarom de grieken geen belasting betalen!!!
Door flip (webmaster) op
Probleem hier is dat CVDR haar zaakjes vanaf het begin niet op orde had, waardoor de gemeente de zaken nioet goed kon aanleveren. Als dat inmiddels goedgekomen is, wat ik zeer betwijfel, komt het van de kant van de gemeente ook wel goed, maar CVDR, het centrale punt waar het om draait, dat moet goed in orde zijn. Dus alsjeblieft niet de zwarte piet bij de gemeente leggen!