of 59082 LinkedIn

Overheden neigen naar 'private cloud'

Wereldwijd zien overheidsorganisaties veiligheid en de bescherming van privégegevens als de grootste belemmeringen voor het gebruik van cloud computing.

Wereldwijd zien overheidorganisaties veiligheid en de bescherming van privégegevens als de grootste belemmeringen voor het gebruik van cloud computing, stelt KPMG.

Twijfels

Uit internationaal onderzoek van KPMG onder ruim vierhonderd bestuurders blijkt dat cloud computing (het online afnemen van ICT-capaciteit en -applicaties) zich in toenemende belangstelling van overheden mag verheugen. Maar de twijfels over veiligheid en privacy zijn groot.

Gevoelig

"Overheden hebben van oudsher een grotere aversie tegen risico’s dan private organisaties", zegt John Hermans, partner bij KPMG IT Advisory. "Daar komt bij dat overheden in het algemeen over de meeste gevoelige gegevens beschikken. Daarbij gaat het niet alleen om de persoonlijke informatie van burgers, maar ook om gegevens die de nationale veiligheid betreffen in ministeries zoals Defensie, Justitie en Binnenlandse Zaken. Dus het feit dat deze bestuurders zich grotere zorgen maken over de veiligheid, is begrijpelijk."

Plannen

Van de onderzochte organisaties verwacht bijna twintig procent dit jaar tussen de 10 en 20 procent van het totale ICT-budget uit te geven aan cloud computing. Daarbij kiezen overheden het vaakst (ruim 30 procent) voor zogeheten 'private cloud'-toepassingen. Daarbij organiseren ze zelf rekencentra buiten het internet om, waaruit ze gezamenlijk computercapaciteit en programmatuur gebruiken. Zo'n 22 procent geeft de voorkeur aan de 'publieke cloud', oftewel diensten die via het internet zijn in te schakelen, zoals Amazon Web Services of Google Apps. Een kwart kiest voor een mengvorm en acht procent heeft geen cloud-plannen.

Kosten

Kostenbesparing is de belangrijkste overweging bij de beslissing gebruik te makenv an clouddiensten. Hermans: "Bijna 75% van de onderzochte ambtenaren geeft aan dat kostenreductie noodzakelijk is om de stap naar de cloud te maken. Overigens worden de kostenbesparingen binnen de overheid negatief beïnvloed worden door het gebrek aan standaardisatie van IT binnen de overheid. Hierdoor blijft de cloud relatief duur en zijn veel bestuurders er ook nog niet van overtuigd dat dit soort kostenreductie duurzaam is."

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.