Risico's
Die nieuwe technologieën veranderen de economie. Tegelijkertijd brengen ze risico’s voor publieke belangen met zich mee, stelt het CPB, bijvoorbeeld voor veiligheid en betrouwbaarheid. Beleidsmakers moeten die belangen waarborgen, en eventueel ook ingrijpen. Omdat de kosten van nieuw beleid ook nog eens kunnen veranderen over de tijd (zoals het achteraf aanpassen van de beveiliging van miljoenen sites) moet de overheid niet te lang wachten met regels en beleid.

Faciliteren

Bij andere ICT-toepassingen, zoals zelfsturende auto’s of Uber, kan de overheid experimenten faciliteren of zelf op lokaal of regionaal niveau experimenteren om onzekerheid over de technologie te verkleinen, adviseert het Centraal Planbureau. (ANP)