of 63966 LinkedIn

Oproep tot instemmen met Wet open overheid

Een coalitie van organisaties en journalisten roept de Tweede Kamer op om in te stemmen met Wet Open Overheid. Het gaat om een initiatiefwet van GroenLinks en D66, met als doel om de overheid transparanter te maken. De organisaties staan daarmee lijnrecht tegenover de opvatting van VNG over het wetsvoorstel.

Een coalitie van organisaties en journalisten roept de Tweede Kamer op om in te stemmen met Wet Open Overheid. Het gaat om een initiatiefwet van Groenlinks en D66, met als doel om de overheid transparanter te maken. De organisaties staan daarmee lijnrecht tegenover de opvatting van VNG over het wetsvoorstel.

'Overheid heeft informatiehuishouding niet op orde'

In totaal ondertekenden 37 organisaties de brief, waarin geschreven is dat de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) dringend aan vervanging toe is. De overheid heeft volgens de organisaties waaronder Open State Foundation, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren haar informatiehuishouding niet op orde. Minimaal de helft van het aantal Wob-verzoeken kan daardoor niet binnen de gestelde termijnen worden behandeld.

Voor betere overheidsinformatie
De nieuwe Wet open overheid bevordert volgens de organisaties de informatiepositie van de burger. Volgens de organisaties bespaart een goede informatiehuishouding, waaronder een openbaar informatieregister, niet alleen de overheid veel tijd en geld maar ook de samenleving. ‘Overheidsinformatie die proactief gedeeld wordt, is beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren. Bovendien verbetert dit de kwaliteit van de informatie.’ Daarnaast zou het gebrek aan transparantie tussen overheden ook zorgen voor financiële risico’s. Ook voor economische ontwikkeling en innovatie is het volgens de ondertekenende organisaties van belang dat overheidsinformatie, ook in de vorm van open data, toegankelijk en herbruikbaar is.

VNG lijnrecht tegenover ondertekenaars

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitte eerder deze week juist zijn zorgen over het wetsvoorstel en stelt dat de Wet open overheid ‘volstrekt onuitvoerbaar is in de huidige vorm’. De wet zou volgens de VNG slecht nieuws kunnen zijn voor gemeenten. De eisen aan actieve openbaarmaking zorgen er volgens VNG voor dat het democratisch besluitvormingsproces binnen gemeenten ernstig wordt belemmerd en vertrouwelijk overleg over lastige kwesties nauwelijks meer mogelijk is.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Leon op
Ook de kamers van de Staten Generaal vallen onder WOO. En dan wachten tot de Woblichters daar achter komen. Weten ze op het Binnenhof gelijk waar gemeenten mee te dealen hebben.
Door vluppie (gemeenteambtenaar ) op
Transparantie is een groot goed. De Wet open overheid is echter ongenuanceerd en levert m.i. vooral veel (onnodig) werk op. Het openbaar beschikbaar maken van alle geschreven stukken betekent dat voornamelijk correspondentie met individuele burgers openbaar moet worden gemaakt. Om de privacy van deze inwoners te waarborgen moeten al deze stukken eerst zorgvuldig worden geanonimiseerd. De vraag is in hoeverre deze stukken ook iets opleveren voor de buitenwereld. Dan wordt er dus op elk stuk een inspanning geleverd waarvan (persoonlijke inschatting) het grootste deel niets oplevert, omdat niemand iets wil met de informatie. Een onderscheid tussen correspondentie met burgers en bijvoorbeeld beleidsstukken lijkt mij logisch, aangezien beleidsstukken impact hebben op meer mensen en daarom waarschijnlijk ook meer gewenst zijn. Daarnaast moet er ook nagedacht worden op een mogelijke tegenreactie die deze wet teweeg brengt. Als men niet wil dat informatie naar buiten komt, dan moet dat blijkbaar wel worden besproken, maar niet worden vastgelegd.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Prima hoor een transparante overheid maar zoals Fluppie al aangeeft moet daar een boel extra werk voor worden verzet. Als de kamer en de samenleving dat er voor over hebben prima maar regel het dan wel goed en stel er de benodigde middelen voor beschikbaar. Kennelijk is dat nu niet het geval en spreekt de VNG daar zijn zorg over uit.
Door vluppie (gemeenteambtenaar ) op
Transparantie is een groot goed. De Wet open overheid is echter ongenuanceerd en levert m.i. vooral veel (onnodig) werk op. Het openbaar beschikbaar maken van alle geschreven stukken betekent dat voornamelijk correspondentie met individuele burgers openbaar moet worden gemaakt. Om de privacy van deze inwoners te waarborgen moeten al deze stukken eerst zorgvuldig worden geanonimiseerd. De vraag is in hoeverre deze stukken ook iets opleveren voor de buitenwereld. Dan wordt er dus op elk stuk een inspanning geleverd waarvan (persoonlijke inschatting) het grootste deel niets oplevert, omdat niemand iets wil met de informatie. Een onderscheid tussen correspondentie met burgers en bijvoorbeeld beleidsstukken lijkt mij logisch, aangezien beleidsstukken impact hebben op meer mensen en daarom waarschijnlijk ook meer gewenst zijn. Daarnaast moet er ook nagedacht worden op een mogelijke tegenreactie die deze wet teweeg brengt. Als men niet wil dat informatie naar buiten komt, dan moet dat blijkbaar wel worden besproken, maar niet worden vastgelegd.
Door john jansen (verlichte ambtenaar) op
Omdat de vng een staat is binnen de staat der Nederlander gaat ook deze wet er niet komen.

Relevante Parlementaire Dossiers