of 59185 LinkedIn

Open standaard toegankelijke overheidswebsites wordt wet

Het ministerie van BZK gaat de Europese richtlijn van overheidswebsites en mobiele applicaties omzetten naar wetgeving. Dat zegt minister Blok, die minister Plasterk tijdelijk vervangt, in zijn antwoord op vragen over de Digitale infrastructuur van de PvdA.

Het ministerie van BZK gaat de Europese richtlijn voor toegankelijkheid van overheidswebsites en mobiele applicaties omzetten naar wetgeving. Dat zegt minister Blok, die minister Plasterk tijdelijk vervangt, in zijn antwoord op vragen over de Digitale infrastructuur van de PvdA.

Omzetten naar verplichting 

De wet gaat de verplichting van het toepassen van de Europese standaard voor de toegankelijkheid van websites regelen. Voor burgers met bijvoorbeeld een visuele handicap of een slecht gehoor is het niet altijd mogelijk om toegang te krijgen tot overheidsinformatie, wanneer niet aan de standaard wordt voldaan. De huidige Europese standaard voor toegankelijkheid komt overeen met de huidige open standaard webrichtlijnen en geldt niet alleen voor websites, maar ook voor mobiele applicaties van overheden. Alleen wanneer er sprake is van ‘onevenredige last’, of van een specifieke uitzondering zoals geformuleerd in de richtlijn, mag er van afgeweken worden.

 

Open standaarden niet overal toegepast
Onderzoek van Stichting Accessibility wijst uit dat er toegankelijkheidsproblemen zijn met Mijnoverheid.nl, de website van de Nederlandse overheid waar burgers hun overheidszaken via internet kunnen regelen. Op een aantal punten lijkt niet lijkt te worden voldaan aan de door de overheid gestelde webrichtlijnen hiervoor. De PvdA-fractie merkte bij de vragen op dat semioverheden wordt aanbevolen om de open standaarden toe te passen, maar dat een verplichting daartoe niet nodig is of als een te zwaar middel wordt gezien en vroeg naar de reden daarvan. Volgens de partij is het namelijk duidelijk dat de standaarden niet overal worden gepast.


Verschil in gangbare en verplichte standaarden

‘Het gebruik van standaarden op deze lijst is verplicht voor instanties van Rijk en medeoverheden’, schrijft Blok in zijn antwoord. Maar er is ook een lijst met niet-verplichte standaarden. ‘De gangbare standaarden. Die lijst bevat standaarden die niet de status van verplicht krijgen, omdat er bijvoorbeeld ook alternatieve, vergelijkbare standaarden bestaan. De lijst is bedoeld om overheidsorganen te helpen bij de keuze van specifieke standaarden in bepaalde situaties.’ Het verschil tussen de lijsten op de website wordt volgens Blok in de toekomst duidelijker gemaakt, om interpretatiefouten in de toekomst te voorkomen.
 

Omzetten naar verplichting
Blok gaat de Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties laten omzetten in wetgeving. ‘Die wet zal de verplichte toepassing regelen van de genoemde Europese standaard op websites en apps van de overheid. Deze komen overeen met de huidige open standaard webrichtlijnen, die op termijn dus niet alleen verplicht toegepast moeten worden op websites maar ook op mobiele applicaties van overheidsinstanties, tenzij sprake is van de algemene uitzondering op basis van een ‘onevenredige last’ of een specifieke uitzondering, zoals geformuleerd in de richtlijn.’
 

Lees hier de volledige beantwoording van de vragen van de PvdA.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Relevante Parlementaire Dossiers