of 63998 LinkedIn

‘Open data van Kadaster niet zonder voorwaarden’

Illustratie: Stefan de Konink
Illustratie: Stefan de Konink http://blog.openstreetmap.nl

Het Kadaster kan een grote rol spelen in de beweging naar meer open data, met name op geografisch gebied. Maar alles zomaar ter beschikking stellen is geen optie, stelt Arco Groothedde, lid van de raad van bestuur van het Kadaster.

Financiering
Groothedde, die een presentatie gaf op het iBestuur congres, voelt zich ten onrechte afgeschilderd als criticaster van open data. Het Kadaster is inderdaad terughoudend in het vrijgeven van gegevens, maar daar zijn diverse redenen voor, waaronder de financiering. Als ZBO moet het Kadaster zijn boekhouding sluitend houden en dus moet er voor het verstrekken van bijvoorbeeld de gegevens uit de basisregistratie Kadaster worden betaald. Groothedde: “We hebben lang nagedacht over een businessmodel voor open data. Maar wij kunnen en mogen er niet aan verdienen zoals Google dat doet met Maps. Dan blijft een budgetfinanciering over. Maar ik heb nog nooit overheden zo zien kronkelen.” De financiering van de recent als open data prijsgegeven topografische kaarten (‘TOP10NL’ en afgeleiden) is door het ministerie van IenM opgehoest. Met ‘pijn in de buik’, volgens Groothedde.

Authentiek
Maar er zijn meer kanttekeningen die Groothedde geplaatst wil hebben en die betekenen dat het Kadaster meer ‘bovenop’ zijn data wil blijven zitten. De privacy kan bijvoorbeeld in het geding zijn als bepaalde gegevens die op zichzelf niets over personen zeggen, in gecombineerde vorm toch privacygevoelig blijken te zijn. Daarnaast is er het aspect van auteursrecht en authenticiteit. “De gegevens worden gebruikt om wezenlijke beslissingen te nemen in iemands leven. Dan moet je afspraken maken over de bewaking van de authenticiteit en wat je ermee mag doen.” Grootedde wil ook aanspreekbaar blijven op de kwaliteit en actualiteit van de gegevens.

Verlakkerij
Een recent voorbeeld van waar het mis kan gaan is de reclame van ‘kadasterdata.nl’, een bedrijf dat tegen betalling van 8 euro gegevens over een perceel verstrekt, op basis van de gegevens van het Kadaster. De telefoon bij het Kadaster stond wekenlang roodgloeiend met klachten over de kosten en onjuiste gegevens. Groothedde noemt het een vorm van verlakkerij die nauwelijks is te bestrijden. “Het moet niet zomaar kunnen.”

Voorwaarden
Er worden wel degelijk stappen gezet op het gebied van het openen van data bij het Kadaster, concludeert Groothedde. “Er zit beweging in, al gaat het niet makkelijk. Zeker als het om visualisaties gaat, moet je echt invulling geven aan het open-databeleid van de overheid. Maar het moet wel onder voorwaarden.”

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.