of 59082 LinkedIn

'Open data helpt ook tegen misbruik Wob'

Er moet worden 'doorgepakt' met open data, vindt PvdA-kamerlid Astrid Oosenbrug, die kamervragen heeft gesteld over het door de G8-landen vastgestelde Open Data Charter.

Er moet worden 'doorgepakt' met open data, vindt PvdA-kamerlid Astrid Oosenbrug. Het onlangs door de G8-landen vastgestelde Open Data Charter zou als uitgangspunt kunnen dienen. Oosenbrug heeft er Kamervragen over gesteld.


Stimulans
Het Open Data Charter stelt dat openbaar beschikbare data het openbaar bestuur kan helpen en innovatie kan stimuleren. Het principe 'open by default' is daarbij leidend. Oosenbrug vraagt de ministers Plasterk en Blok of en hoe zij het Open Data Charter vertaald zouden willen zien naar de Nederlandse situatie. Ook wil ze weten hoe de overheid de kwaliteit van de nu geopenbaarde informatie garandeert.

Meer dan data.overheid.nl
Oosenbrug verwacht wel een antwoord dat verder gaat dan een obligate verwijzing naar wat de overheid al doet op het gebied van open data, zoals de datasets op data.overheid.nl. "Ik hoop op een meer gerichte aanpak. Onder andere omdat ik merk dat de vraag naar meer openheid ook uit de ministeries zelf komt. Maar in de praktijk blijkt dat veel informatie gewoon nog niet open is." Er is volgens haar meer coördinatie en 'doorpakken' nodig.

Misbruik Wob
Het uitgangspunt 'open, tenzij' raakt volgens Oosenbrug uitdrukkelijk ook de discussie over de Wob. Die wet wordt volgens bestuurders vaak misbruikt door mensen die op vergoedingen uit zijn en door burgers en journalisten die spijkers op laag water zoeken. Oosenbrug: "Als je meer informatie vanzelf openbaar maakt houdt het misbruik ook op. BZK zet nu declaraties standaard online, waardoor het ook niet meer geheimzinnig is en niet zo spannend meer voor journalisten."


Besparingen mogelijk
Overheden zullen moeten leren niet automatisch allerlei informatie voor zichzelf te houden, aldus Oosenbrug. "In de VS geven ziekenhuizen bijvoorbeeld veel meer data vrij, waardoor er besparingen mogelijk blijken. Daar moet een overheid toch gevoelig voor zijn. En met de data die zijn vrijgegeven, daar wordt al veel mee gedaan zoals door bedrijven zoals TomTom."

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Caroline Raat (onderzoeker/adviseur) op
Over deze kwestie heb ik pas een annotatie geschreven met daarin een alternatief voorstel voor wetsaanpassing. U kunt mij mailen als u hiervan kennis wilt nemen.
Door Piter Holwerda (Commercieel directeur) op
Openbaar tenzij,
Thorbecke ontwikkelde samen met Gemeente Meppel een webapplicatie Langetermijnagenda. Deze agenda is voor iedereen toegankelijk en geeft toegang tot veel belangrijke dossiers. Gemeente Meppel hanteert het adagium 'openbaar tenzij', en werkt daarmee uiterst transparant. De webapplicatie Langetermijnagenda past geheel in deze visie.
Door Heleen op
Er is een verschil tussen openbaar maken van overheidsinformatie en open data. Open data gaat vooral over het in gemakkelijke verwerkbare vorm beschikbaar stellen van openbare overheidsinfo, zodat mensen daar hun eigen ding mee kunnen doen. Openbaarheid heeft vooral te maken met je verantwoorden, transparant maken waar je mee bezig bent (geweest). Open data maken het zogenaamde 'misbruik' van de Wob niet minder. Ik denk dat een gedegen opleiding van ambtenaren over de Wob (en neem de Wbp dan ook maar meteen mee) al heel wat zou kunnen helpen.
Door Janus op
Oosenbrug vergeet dat gemeentes zoals Den Haag informatie weigeren omdat bij openbaarmaking blijkt dat men bijvoorbeeld de rechters misleidde om een voor de gemeente gunstig vonnis te verkrijgen. Een vriend van mij vroeg via de WOB informatie op welke door de directeur (een jurist nb) geweigerd werd. In bezwaar ging de gemeente 'nat' en zegde toe de gegevens te verstrekken, maar ze gaven een uittreksel dat bij onderzoek niet bleek te kloppen. Daarnaast had deze jurist (Van Wesemael van de sociale dienst) behoren te weten dat een WOB niet geweigerd mag worden en indien er namen in voorkomen deze weggelakt kunnen worden. Het nivo van de beleidsmedewerkers en bepaalde directeuren bij deze gemeente is bedroevend laag... weigeren af te staan terwijl de WOB afgifte verplicht stelt... Misselijkemakend dit soort bestuurders... alles doen om de waarheid te verhullen...
Door Peter (Provincieambtenaar) op
Mijn collega de gemeenteambtenaar moet toch weten dat hergebruik overheidsinformatie gewoon onder de WOB valt en dus dat de uitzonderingsgronden van deze wet ook moeten worden toegepast op open data. Het punt is dat informatie bij moment van inkoop of aanleg de classificatie 'openbaar' moet krijgen ipv op het moment dat een informatieverzoek wordt gedaan. Dat betekent dat het toepassen van de uitzonderingsgronden cq het kunnen bepalen wat wel of niet openbaar is door vrijwel iedere ambtenaar gedaan moet kunnen worden. Dat is nogal wat anders dan nu het geval bij de meeste bestuursorganen.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Prima hoor, open data maar sommige gegevens lenen zich daar nu eenmaal niet voor. Zie het artikel in Binnenlands Bestuur over uitgelekte gegevens in Amsterdam die de stad miljoenen kost. De kamer mag daarnaast ook wel eens naar zichzelf kijken. Als ze in de wet gewoon een clausule tegen misbruik, bijvoorbeeld een belangcriterium en de mogelijkheid om beperkte leges voor een wob-verzoek te heffen hadden opgenomen, was een boel ellende voorkomen. Overigens trapt onze wetgever steeds weer in dezelfde val. Er lijkt nu een Wet "Huis klokkenluiders" te komen. Lijkt me een goede zaak maar het komt helaas ook voor dat iemand gewoon een arbeidsconflict heeft en zich zelf ineens tot klokkenluider promoveert. Wedden dat de kamer ook hier weer verzuimt een clausule tegen misbruik op te nemen?