of 64204 LinkedIn

Ook Utrecht in internationale coalitie digitale rechten

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock

De stad Utrecht sluit zich aan bij de 'Cities Coalition for Digital Rights'. Deze coalitie bestaat uit ruim vijftig steden wereldwijd, die elkaar helpen bij het ontwikkelen van op digitale rechten gebaseerd beleid. Utrecht is nu de tweede Nederlandse stad die deel uitmaakt van de coalitie. De andere stad is Amsterdam.

Bevorderen en beschermen
De Cities Coalition for Digital Rights werd in november 2018 opgericht door Amsterdam, Barcelona en New York. Deze steden willen digitale rechten in stedelijke context bevorderen en beschermen, om zo gemeenschappelijke digitale uitdagingen op te lossen en te werken aan juridische, ethische en operationele kaders om mensenrechten in digitale omgevingen te bevorderen.

 

Vijf principes
De aangesloten steden beloven zich daartoe te houden aan vijf principes. Zo moeten de steden zorgen voor universele en gelijkwaardige toegang tot het internet in digitale geletterdheid, zetten ze zich in voor privacy, databescherming en veiligheid, en beloven ze dat data, content en algoritmes transparant, niet-discriminerend en verantwoordelijk te houden zijn. Daarnaast beloven ze een participatieve democratie, diversiteit en inclusie aan te moedigen, en open en ethische normen te hanteren voor digitale diensten.

 

'Uthiek'
Wethouder Linda Voortman, die onder meer over ICT gaat bij de gemeente Utrecht, heeft vandaag de overeenkomst getekend. Daarmee is ook de stad Utrecht officieel toegetreden tot de coalitie, als tweede Nederlandse gemeente. Naar eigen zeggen heeft de gemeente al diverse projecten lopen die de vijf principes van de coalitie ondersteunen. Zo worden nieuwe digitale projecten sinds 2020 onder de noemer 'Uthiek' onderworpen aan ethische assessments, publiceert de gemeente sinds 2020 informatie over algoritmes om zo transparant te zijn over het gebruik hiervan, en zijn er diverse programma's om kinderen, ouderen en laaggeletterden digitale geletterdheid aan te leren.

 

Talent
De gemeente wil de komende jaren ook meer digitaal talent met bedrijven gaan verbinden, de digitale weerbaarheid vergroten voor zowel de stad als haar inwoners, en een transparantere gemeente opstellen via het plan Open Utrecht, aldus de Visie Digitale Stad die Utrecht heeft opgesteld.

 

Dit artikel verscheen eerder op AG Connect.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.