of 63908 LinkedIn

Ook Utrecht heeft problemen met afvalpas

Niet alleen gemeente Arnhem heeft problemen met het afvalpassysteem. Ook Utrecht moet ingrijpen om privacyschending te voorkomen. De gemeente doet na overleg met gemeente Arnhem technische aanpassingen om het systeem zodanig in te richten dat er geen persoonsgegevens meer worden opgeslagen. Dit vergt echter meer tijd dan verwacht.

Niet alleen gemeente Arnhem heeft problemen met het afvalpassysteem, ook Utrecht moet ingrijpen om privacyschending te voorkomen. De gemeente doet na overleg met gemeente Arnhem technische aanpassingen om het systeem zodanig in te richten dat er geen persoonsgegevens meer worden opgeslagen. Dit vergt echter meer tijd dan verwacht.

Containers van het slot in Arnhem

Gemeente Arnhem haalde onlangs afvalcontainers van het slot nadat ze door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de vingers werden getikt vanwege het onwetmatig verwerken van persoonsgegevens. Eerder werd deze handelswijze van de gemeente nog gedoogd door de AP, maar een uitspraak van de rechter zorgde ervoor dat deze toch moest optreden. Wanneer een gemeente geen diftarsysteem heeft ingevoerd mag er niet met een afvalpas worden gewerkt. 


Vragen bij gemeenten

De AP meldde donderdag dat er veel vragen zijn ontstaan bij andere gemeenten. Bij gemeente Utrecht is het afvalpassysteem begin 2017 onder de loep genomen, zo meldt de gemeente. De gemeente is bezig met een technische aanpassing van het systeem, zodat er geen persoonsgegevens meer worden verwerkt.  ‘We zijn op dit moment bezig met de benodigde technische aanpassingen in samenwerking met de leverancier van het passysteem. Deze vergen meer tijd in verband met de verschillende typen passystemen die we in Utrecht hebben’, laat een woordvoerder weten.

 

Onvoldoende beleidsgrond voor afvalpas

Utrecht laat in november 2016 in een brief aan de Commissie Mens en Samenleving weten dat de gemeente de informatie van afvalpassen gebruikt om per huisnummer een diagnose te stellen over de hoeveelheid afval. Daarmee kan het gebruik worden gemonitord en kan de vulling worden bepaald. Deze informatie is nodig voor een ‘dynamische routeplanning’ van de ophaaldienst. De gemeente heeft ‘na overleg met Arnhem moeten constateren dat er onvoldoende beleidsgrond is om bij het aanbieden van een afvalpas chipnummers van huishoudens te registreren en te verwerken.’

 

Nieuw systeem
Utrecht werkt inmiddels aan een nieuw systeem waarbij er geen pasnummers meer worden opgeslagen vanaf de container naar een centrale server. Met de aanpassing is niet meer te achterhalen welk huishouden wanneer afval aanbiedt bij de container. Containers weten nog wel welke pasnummers toegang geven tot de container. Deze komen in een pasnummerlijst die op afstand vernieuwd kan worden, bijvoorbeeld omdat er extra pasnummers worden toegewezen aan de  container.


Lees hier de volledige brief aan de commissie van wethouder Geldof

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gepensioneerd (Gepensioneerde) op
In plaats van minder regels en minder bureaucratie, gaan gemeenten gewoon door en het wordt hoog tijd dat dit eens wordt aangepakt. Pasjes, milieuvignetten, ongeoorloofde registraties, het kan niet op en onder valse voorwendselen wordt er geïncasseerd. Besteed eens.meer service naar de burger, maar dat wordt steeds minder. De tarieven stijgen en de frequentie van inzamelen daalt met als gevolg een vervuiling van de woonomgeving.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Vanwege de steeds verder terugtredende overheid worden tegenwoordig steeds meer burgers ingezet om hun eigen afval gescheiden aan te leveren. Dit betekent o.a. dat veel ouderen nu met vuilnis lopen te sleuren door hun woonwijk. Het wordt dan ook tijd dat deze ouderen vrijstelling gaan krijgen van de afvalstoffenheffing. Deze afvalstoffenheffing is bovendien zeer rechtsongelijk omdat deze even hoog is voor de alleenstaande als voor een kinderrijk gezin. Het uitgangspunt 'de vervuiler betaalt' gaat dan ook niet op en dat is in strijd met een rechtvaardig milieubeleid.