of 64120 LinkedIn

Omgevingsloket Online moet simpeler voor eenvoudige projecten

Het Omgevingsloket Online (OLO) blijkt voor onervaren aanvragers van omgevingsvergunningen voor een 'huis-tuin-en keuken-project' te ingewikkeld.

Het Omgevingsloket Online (OLO) blijkt voor onervaren aanvragers van omgevingsvergunningen voor een 'huis-tuin-en keuken-project' te ingewikkeld. De opvolger ('OLO 3') moet praktischer, maar wellicht ook uitgebreider, door er bijvoorbeeld een processysteem van te maken en uit te gaan van differentiatie in aanvragers.

Te complex
In de aanloop naar de nieuwe Omgevingswet zijn de huidige Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en het ondersteunende OLO (Omgevingsloket Online) geëvalueerd door At Osborne. De Wabo (sinds 1 oktober 2010 in werking) maakt het voor eenvoudige projecten makkelijker om één vergunning door één bevoegd gezag te laten verstrekken. Maar het Omgevingsloket maakt dat juist níet makkelijker, concluderen de onderzoekers uit vraaggesprekken. De aanvrager is vaak zijn grip op het aanvraagproces kwijt na het indienen van een definitieve aanvraag. In de praktijk is het OLO nu nog vooral een digitale brievenbus en houdt het bevoegd gezag het procesverloop nauwelijks bij.

Niet alles ineens
Voor complexe en bedrijfsmatige projecten blijkt het OLO ook niet ideaal, omdat het systeem primair geschikt is op op één moment één integrale aanvraag te kunnen doen, terwijl in de praktijk bij complexere projecten er voortdurend informatie wordt uitgewisseld tussen aanvrager en overheidsinstanties. 

Keuzes maken

Er zal in de toekomst een aantal keuzes moeten worden gemaakt, aldus de onderzoekers, met name rond het onderscheid tussen de eenmalige aanvrager van een huis-tuin-en keukenvergunning en de ervaren aanvrager die flexibelere procedurele mogelijkheden nodig heeft. De eerste heeft eenvoudig taalgebruik nodig en wil graag de voortgang van het aanvraagproces kunnen volgen. OLO 3 zou dus wellicht meer een processysteem moeten worden, in plaats van alleen een digitaal aanvraagloket. Andere vragen die beantwoord zouden moeten worden betreffen de ondersteuning van processen als vooroverleg, de helderheid van de site en de koppeling met andere systemen van de overheid. De onderzoekers suggereren ook expliciet dat toezicht en handhaving, die sinds deze maand in de RUD's zijn ondergebracht, gelinkt zouden kunnen worden aan de vergunningaanvragen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Piet Kwadraad (omgevingswerker) op
Gelukkig is er de olocoach en binnenkort ook het olopad.
Simpel en doelmatig
Door Watrerat op
Leuker kunnen we het niet maken...