of 59318 LinkedIn

Ombudsman: stop met burgers uitsluiten van BRP

Burgers moeten niet worden uitgesloten van inschrijving bij de Basisregistratie Personen. Zo luidt de oproep van de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. De Nationale ombudsman stelt dat burgers altijd moeten ingeschreven kunnen worden, om toegang te krijgen tot voorzieningen zoals bijstand.

Burgers moeten niet worden uitgesloten van inschrijving bij de Basisregistratie Personen. Zo luidt de oproep van de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. De Nationale ombudsman stelt dat burgers altijd moeten ingeschreven kunnen worden, om toegang te krijgen tot voorzieningen zoals bijstand.

‘Overheid moet maatwerk bieden’

De Nationale ombudsman stelt in het rapport dat burgers altijd ingeschreven moeten kunnen worden in de BRP, ‘Juist omdat zij alleen toegang krijgen tot de voorzieningen die zij nodig hebben, wanneer zij in de BRP staan ingeschreven.’ Als blijkt dat de BRP-systematiek om wat voor reden dan ook niet aansluit op de persoonlijke situatie van de burger, dan dient volgens de Nationale ombudsman de overheid ‘maatwerk te bieden en daarbij uit te gaan van een persoonlijke benadering van de situatie van de burger.’


Fundamentele herzieningen

Een oplossing voor de knelpunten met burgers die problemen ervaren, is om de wet- en regelgeving te herzien of te verduidelijken, zo schrijven de rapporteurs. Daarnaast is er behoefte aan versterking van de uitvoering door middel van betere handhavingsinstrumenten, professionele ambtenaren en meer bestuurlijke afstemming en ketensamenwerking. Voor de korte termijn moeten die maatregelen een betere omgang kunnen betekenen. Voor de langere termijn zullen er ‘fundamentele herzieningen van het systeem’ moeten worden nagestreefd.  ‘Door verschillende deelnemers aan de rondetafelgesprekken werd hier over naar voren gebracht dat maatwerk op de lange termijn onvoldoende is om het probleem op te lossen. Er zijn te veel mensen die niet in het systeem passen en daarom zou ook moeten worden nagedacht over een meer fundamentele wijziging van de wet.’


‘Mensen met dementie in de problemen’

Een voor het rapport geïnterviewde medewerker van een gemeente vertelt dat het aantal klachten van burgers fors is toegenomen sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015.  'Volgens de Wet BRP mogen mensen die in een zorginstelling wonen het adres van een familielid, die tevens als mantelzorger fungeert, opgeven als briefadres. Met name mensen met dementie kunnen absoluut niet meer voor zichzelf zorgen, laat staan dat ze hun administratie goed bij kunnen houden. Ze raken vaak hun eigen post kwijt of gooien brieven ongeopend weg. Deze mensen staan op briefadres ingeschreven op het adres van hun mantelzorger en dus niet op het adres van de desbetreffende zorginstelling. Om deze reden willen zorgverzekeraars de kosten van het pgb niet vergoeden, waardoor de mantelzorger in grote problemen komt. Zij kunnen zich deze hoge zorgkosten immers niet permitteren.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Johan Gemen (Burger) op
Een bijzondere categorie Nederlanders, zijn de in het buitenland wonende Nederlanders. Zij vallen buiten de BRP, maar hebben wel van doen met diverse overheidsorganisaties (lees: registraties), zonder zelf zicht te hebben op de eigen gegevens. Vervolgens worden deze mensen op onbehoorlijke wijze administratief lastig gevallen door de belastingdienst. Er is geen instantie waar deze mensen kunnen aankloppen met overstijgende registratie problemen.
Door Paul Vreeke (Directeur APAPS) op
Het handelt zich hier om een dilemma. Enerzijds is er wet en regelgeving die strikt uitgevoerd moet worden (ik ben zelf jarenlang belast geweest met de uitvoering van het besluit burgerlijke stand en het besluit bevolkingsboekhouding/GBA/BRP) en de koppeling tussen uitkeringen en subsidies op basis van de adreshouding in de BRP.
Momenteel wordt met man en macht gewerkt aan de aanpak van adresfraude. Op het eerste gezicht logisch. Alleen ben ik persoonlijk van mening dat beide zaken losgekoppeld zouden moeten worden. Ik had vroeger een hondje en hoe harder hij aan zijn riem trok, hoe strakker de sluiting zich sloot.
Ik geef het toe, het loskoppelen vraagt wel heel wat ‘omdenkvermogen’. Ik bied het mijne gratis aan.
Door Alexander (oud-raadslid) op
Tussen theorie en praktijk ligt een wereld van verschil. Je mag die twee woorden ook vervangen door potje boekhouden enerzijds en rekening houden met menselijke omstandigheden anderzijds.
Door jan met de pet op
Weer overduidelijk dat zorgverzekeraars een blok beton voor de kop hebben, want daar ligt dus het probleem.